Author:
Book name: Comoara (antologie)
Publisher: Editura "Literatura artistică", Chişinău
Year: 1985
Pages: 288
Prints: 7500
Remark: Alcătuitori: V.Melnic, L.Vrabie; Prefaţă: N.Corlăteanu; Prezentare grafică: O.Cojocari; Recenzenţi: A.Ciobanu, M.Dolgan; Redactor: L.Ababii; Red.artistic: I.Severin; Tehnoredactor: O.Ţâplacova; Corector: M.Moroz

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (413KB) (111KB) (103KB) (13KB)