Author:
Book name: Cartea poeziei-76
Publisher: Editura "Cartea moldovenească", Chişinău
Year: 1976
Pages: 188
Prints: 4000
Remark: Colegiul de redacţie: P.Boţu, G.Vodă(alcătuitor), L.Damian; Redactor: I.Ciocanu; Pictor: N.Tarasenco; Red.artistic: G.Zlobin; Tehnoredactor: E.Bernştein; Corector: Iu.Eşanu

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (314KB) (168KB) (61KB) (22KB)