Author:
Book name: Constelaţia lirei
Publisher: Editura "Cartea Românească", Bucureşti
Year: 1987
Pages: 380
Remark: Cuvânt înainte: Ioan Alexandru; Coperta: Gh.Baltoc; Ediţie îngrijită de Arcadie Donos; Lector: Mircea Ciobanu; Tehnoredactor: Gh.Chiru

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (484KB) (119KB) (78KB) (19KB)