Author:
Book name: Pie draugu avota
Publisher: Izdevnieciba "Liesma", Riga
Year: 1966
Pages: 120
Prints: 8000
Remark: Runa moldavijas dzejnieki; Sakartojusi: Daina Avotina; Makslinieks: Nikolajs Semenihins; Redaktors: M.Caklais; Maksl. redaktors: A.Galeviuss; Tehn. redaktore: D.Paslare; Korektore: T.Vilsone

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (173KB) (190KB) (40KB) (27KB)