Author: Eduardas Miezelaitis
Book name: Poezie
Publisher: Editura "Cartea moldovenească", Chişinău
Year: 1968
Pages: 120
Prints: 5000
Remark: În loc de prefaţă: Andrei Lupan; Redactori: P.Darie, Iu.Cârchelan; Prezentare grafică: N.Tarasenco; Red.artistic: I.Cârmu; Tehnoredactor: D.Şehter; Corectori: F.Procupeţ, E.Adamovscaia

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (301KB) (265KB) (33KB) (32KB)