Author: H.Corbu
Book name: Letopiseţ al timpului
Publisher: Editura "Literatura artistică", Chişinău
Year: 1982
Pages: 300
Prints: 2000
Remark: Studiu monografic despre creaţia literară a lui Andrei Lupan. Recenzent: Mihail Dolgan; Prezentare grafică: Aurel Ololenco; Redactor: I.Vieru; Red.artistic: A.Ololenco; Tehnoredactor: E.Bernştein; Corectori: M.Moroz, R.Bacalova

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (329KB) (178KB) (118KB) (17KB)