Author: Andrei Lupan
Book name: Intrare în baladă
Publisher: Editura "Cartea moldovenească", Chişinău
Year: 2007
Pages: 296
Prints: 4000
Remark: Colecţie pentru elevi, studenţi. Lector: Tudor Palladi; Ilustraţii: Eudochia Zavtur; Design: Iaroslav Oliinik; Tehnoredactare computerizată: Maria Strungaru

SCANNED PAGES FROM THE BOOK: (638KB) (162KB) (128KB) (122KB) (32KB)
updated: 2008-09-17 08:40:35