romanian Bodiul Ivan Ivanovici (prim secretar PCM (1961-1980))
english Bodiul Ivan (first secretary of Central Committee CP of Moldova (1961-1980)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Бодюл Иван Иванович (первый секретарь ЦК КПМ (1961-1980))


Bodiul Ivan Ivanovici - prim secretar PCM (1961-1980)
BODIUL, Ivan Ivanovici(n. 3.I.1918) - activist de partid şi om de stat, prim-secretar al CC al PC al Moldovei. Membru al PCUS din 1940.
S-a născut în s.Alexandrovca (reg. Nicolaev) într-o familie de ţărani. După absolvirea şcolii de agricultură din Voznesensc, în 1937-38 a lucrat în calitate de agronom superior al SMT Catarjinscaia, Ţebricovo, reg Odesa. În 1942 a absolvit Academia militară şi până la sfârşitul războiului s-a aflat în rândurile armatei active. În 1946 - 48 - la muncă de răspundere în Sovietul Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, iar între 1948-51 - în Consiliul pentru treburile colhozurilor de pe lângă Guvernul URSS pentru RSS Moldovenească. În 1951 - 56 prim-secretar al Comitetului raional Chişinău al PCM, director al Casei republicane a agronomului, prim-secretar al Comitetelor raionale Volintiri şi Olăneşti ale PCM. În 1958 a absolvit Şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS şi până în 1959 a fost instructor la secţia organelor de partid a CC al PCUS. Din apr. 1959 secretar al doilea al CC al PC al Moldovei. Organizaţia de partid a Moldovei a apreciat înalt activitatea lui B. în ceea ce priveşte înfăptuirea sarcinilor construcţiei comuniste şi în mai 1961 l-a ales prim-secretar al CC al PC al Moldovei. Delegat la Congresele XXII şi XXIII ale PCUS, la care este ales membru al CC al PCUS; delegat la Congresele III, VI, VII, VIII, IX, X, XI şi XII ale PCM. La Congresele III şi VI a fost ales candidat în membrii CC şi membru al Comisiei de Revizie a PCM, iar la Congresele VII, IX, X, XI şi XII - membru al CC al PCM. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 5, 6, 7; deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 5, 6, 7; membru al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM.
Ordinul Lenin şi alte ordine şi medalii ale URSS.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2007-08-15 18:25:45