romanian Costenco Nicolae (scriitor)
russian Костенко Николае (писатель)


Costenco Nicolae - scriitor
COSTENCO, Nicolae (12. XII.1913, Chişinău - 20. VII. 1993, Chişinău), poet şi prozator.
Studii la Liceul B.P.Haşdeu din Chişinău şi la Universitatea din Iaşi.
Debutează la 1932, prima carte datând din 1937. Până la 1940 colaborează la revista Viaţa Basarabiei. În volumele Poezii (1937), Ore (1939), Elegii păgâne (1940), Cleopatra (1940) are versuri ce oscilează între dorinţa de mai bine şi tristeţea dezolantă cauzată de minciuna vieţii. Din 1940 până în 1955 este deportat în Siberia. I se recunosc meritele de "animator al vieţii literare în Basarabia anilor '40" abia la 1988, când i se acordă titlul de Scriitor al poporului, şi în 1990, când i se decerneaza Premiul de Stat.
Creează o poezie vulcanică, ce găseşte pentru lava interioară a trăirii erupţii exterioare de pajuri de foc şi nori de cenuşă, pe care o îngemănează în culegerile Poezii alese (1957), Poezii noi (1960), Poezii şi poeme (1976), Scrieri (2 volume, 1979) şi romanul Severograd (2 volume, 1963, 1970).

Bibliogr.:
Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-03-23 19:11:32