romanian Grosu Simion C. (prim secretar PCM (1980-1989))
russian Гроссу Семен (первый секретарь КПМ (1980-1989))


Grosu Simion C. - prim secretar PCM (1980-1989)
GROSU, Simion (n. 18.III.1934) - activist de partid din RSSM. Membru al PCUS din 1961. Doctor în ştiinţe economice (1968).
Între 1959-61 agronom-şef în c-zul "Zaria" ("Zorile"), iar între 1961-64 preşed. al c-zului "Miciurin", Căuşeni. Între 1964 - 67 şef al direcţiei colhoznico-sovhoznice din Ştefan-Vodă. Între 1967-70 prim-secretar al C-tului r-nal Criuleni al PCM. Din iunie 1970 secretar al CC al PCM, membru al biroului CC. La Congresele XI-XIII ale PCM a fost ales membru al CC. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 7 şi 8.
La începutul anilor 80 ales în calitate de prim-secretar al CC PCM - funcţie ce o deţine până în 1989.
Ordinul Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2007-08-15 18:26:56