romanian Keldîş Mstislav (savant matematician, preşedinte AŞ URSS)
english Keldysh Mstislav (scientist in the field of mathematics and mechanics, President of the Soviet Academy of Sciences)
russian Келдыш Мстислав (ученый в области математики, механики, президент АН СССР)


Keldîş Mstislav - savant matematician, preşedinte AŞ URSS
KELDÎŞ, Mstislav Vsevolodovici (10.II.1911 - 1978) - savant sovietic, specialist în domeniul matematicii şi mecanicii, membru al AŞ a URSS (1946), de trei ori Erou al Muncii Socialiste (1956, 1961, 1971).
S-a născut pe 10 februarie 1911 în oraşul Riga. A absolvit Universitatea din Moscova (1931). Din 1961 preşedinte al AŞ a URSS. Cercetări fundamentale în domeniul matematicii de calcul, aerohidrodinamicii, teoriei oscilaţiilor. A adus contribuţii importante la elaborarea unui şir de probleme actuale din domeniul tehnicii aviatice, atomice şi cosmice. Lucrări importante în domeniul oscilaţiilor şi autooscilaţiilor la avioane: teoria trepidaţiei avionului, metode de calcul numeric al acestui fenomen, modelarea lui în tuneluri aerodinamice, precum şi metode efective de combatere a lui. C. a studiat oscilaţiile autoexcitate în pneul din faţă al aterizorului avionului şi a găsit o soluţie constructivă simplă de înlăturare a lor. A studiat pentru prima dată influenţa compresibilităţii mediului asupra caracteristicilor aerodinamice ale corpurilor de formă aerodinamică şi a generalizat teorema lui Jucovskii. C. a obţinut rezultate fundamentale în domeniul hidrodinamicii mişcării corpurilor sub supr. unui lichid, rezistenţei ondulare, teoriei lovirii unui corp de un lichid, teoriei aripei oscilante şi teoriei elicei. Lucrări valoroase în diverse domenii ale matematicii: teoria funcţiilor de variabilă reală şi complexă, ecuaţii de derivate parţiale, analiză funcţională. A formulat şi a rezolvat problemele principale ale stabilităţii soluţiilor problemei lui Dirihle pentru ecuaţia lui Laplas. C. a fost primul care a dat o formulare corectă problemelor la limită în dependenţă de caracterul degenerării pentru ecuaţiile de tip eliptic, care degenerează la limita domeniului. A obţinut rezultate importante în domeniul teoriei funcţiilor de variabilă complexă şi aplicaţiilor ei în hidrodinamică. A rezolvat problema aproximării uniforme a funcţiilor într-un domeniu închis cu ajutorul polinoamelor şi a studiat problema aproximării în medie. C. a demonstrat pentru prima dată plenitudinea sistemului de funcţii proprii şi asociate pentru operatorii neautoadjuncţi cu derivate parţiale. A adus contribuţii importante la dezvoltarea în URSS a matematicii maşinizate şi de calcul, la crearea metodelor efective de calcul în tehnica atomică şi cea cosmică, desfăşurarea şi efectuarea cercetărilor cosmice. Membru al multor academii, societăţi şi instituţii şt. din străinătate. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 6-8.
Premiul de stat al URSS (1942, 1946). Premiul Lenin (1957). Şase ordine Lenin, trei ordine Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 07:40:59