romanian Lucinschi Petru (secretar CC PCM, preşedinte a Republicii Moldova(1996-2000))
english Lucinschi Petru (secretary of Central Committee CPM, president of Republic Moldova(1996-2000))
russian Лучинский Петру (секретарь ЦК КПМ, президент Республики Молдова (1996-2000))


Lucinschi Petru - secretar CC PCM, preşedinte a Republicii Moldova(1996-2000)
LUCINSCHI, Petru (n. 27.I.1940, s. Rădulenii-Vechi, Floreşti) -om de stat din Moldova. Membru al PCUS din 1964. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1962). Învăţătura, apoi serviciul în Armata Sovietică le îmbină cu munca comsomolistă. Între 1963 - 65 instructor al CC al ULCT din Moldova, prim-secretar al Comitetului orăşenesc Bălţi al ULCTM. În 1966 secretar al doilea al CC al comsomolului din Moldova. Între 1967-71 prim-secretar al CC al ULCTM. Din martie 1971 secretar al CC al PCM şi membru al Biroului CC PCM. La congresul XII al PCM a fost ales candidat, iar la Congresul XIII - membru al CC al PCM. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 7 şi 8. Delegat la Congresul XXIV al PCUS.
În perioada 1989-1991 - prim-secretar al CC PCM, iar în 1996-2000 - preşedinte al Republicii Moldova.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 08:06:52