romanian Lupan Andrei (scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961))
english Lupan Andrei (writer, chairman of Moldavian Writers Union(1946-1955; 1958-1961)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Лупан Андрей (писатель, председатель СП Молдавии(1946-1955; 1958-1961))


Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
LUPAN, Andrei (15.II.1912, Mihuleni, Orhei - 24.VIII. 1992, Chişinău), poet, dramaturg, publicist. Studii - la Şcoala Agricolă din Cucuruzeni, Şcoala de Viticultură din Chişinău şi la Institutul Agricol din Chişinău. În anii de studenţie participă la mişcarea revoluţionară din Basarabia.
Preşedinte al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor(1946 - 1962). Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S.(1954-1971).
Debutează la 1932 în Adevărul literar şi artistic. Până la război publică sporadic în presa timpului. Conştiinţa artistică a scriitorului gravitează de la bun început în jurul câtorva noţiuni şi imagini fundamentale: chipul ţăranului răzvrătit, imaginea pământului însângerat ş.a. Eroul liric al lui L. luptă pentru crearea unor condiţii de "muncă paşnică şi însufleţită pe câmpurile colhoznice", poetul identificându-se cu acesta în ţinută şi demnitate. Creaţia lui L. este concretă şi ca temă, şi ca detaliu artistic. Şi, probabil, nu întâmplător creaţiile lui sunt de cele mai multe ori poezii cu subiect. Întreaga sa creaţie este înmănuncheată în volumele Poezii (1947), Intrare în baladă (1954), Haz de necaz (1957), Meşter Faur (1958), Frate al pământului (1959), Legea găzduirii (1966), Versuri (1969), Gromovnic (1973), Scrieri (vol. I-III), (1973) ş.a.
Volumul Cărţile şi răbojul anilor (1969) cuprinde lucrări publicistice şi eseuri literare.
L. a tradus din M.Gorki, V.Maiakovski, A.Puşkin, M.Lermontov, N.Nekrasov, T.Şevcenko, A.Tvardovski ş.a.
În 1967 devine laureat al Premiului de Stat al Moldovei, mai fiind posesor al multor distincţii acordate de către Guvernul sovietic.

Bibliogr.:
1. Şpac, I. Scriitorii Moldovei Sovietice. - Chişinău, 1969.
2. Profiluri literare. - Chişinău, 1972.
3. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. - Chişinău, 1985.
4. Cimpoi, M- O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Valentina Cosmescu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2007-01-24 21:11:53