romanian Tihonov Nicolai (poet rus, preşedinte al comitetului pentru premiile Lenin şi de stat URSS în domeniile literatură, artă şi arhitectură)
english Tikhonov Nikolai (Russian poet, chairman of USSR Lenin and State Prizes Committee in literature, art and architecture domains)
russian Тихонов Николай (русский писатель, председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры)


Tihonov Nicolai - poet rus, preşedinte al comitetului pentru premiile Lenin şi de stat URSS în domeniile literatură, artă şi arhitectură
TIHONOV, Nicolai Semionovici (4.XII.1896 - 8.II.1979) - poet rus, activist pe tărâm obştesc. Erou al Muncii Socialiste (1966).
Publică din 1918. În "Balada despre plicul albastru", culegerilede poezii "Hoarda", "Braga" (1922), "Iurga" (1930), "Versuri despre Cahetia" (1935), "Povestiri leningrădene", "An de foc" (1942), poemul "Kirov e cu noi" (1941) sunt evocate luptele din anii viforoşi ai războiului civil, natura măreaţă a Caucazului şi viaţa nouă a popoarelor turcmen şi gruzin, eroismul poporului sovietic în cel de al doilea război mondial. Versurile postbelice au ca temă viaţa paşnică, prietenia dintre popoare (ciclul "Primăvară gruzină", 1948, ş.a.). Participant activ la mişcarea internaţională pentru pace, T. a întreprins numeroase călătorii prin ţările Europei şi Asiei, consemnându-şi impresiile în ciclurile de poezii "Două torente" (1951), "La cel de-al doilea Congres Mondial al Păcii" (1953), în povestirile "Miracolul alb" (1956), "Seiagi" (1966), vol. de povestiri "Şase coloane"(1968, trad. rom. 1972), în cartea "Curcubeul dublu" (1964). A publicat articole despre literatura moldovenească. Preşed. al Comitetului sovietic pentru apărarea păcii (din 1949). Membru al Consiliului Mondial al Păcii. Secretar al Uniunii scriitorilor din URSS (din 1944). Preşed. al Comitetului de pe lângă SM al URSS pentru Premiile Lenin şi Premiile de stat ale URSS (din 1956). Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 2-9.
Premiul internaţional Lenin "Pentru întărirea păcii între popoare" (1957). Premiul de stat al URSS (1942, 1949, 1952). Premiul Lenin (1970). Trei ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 07:46:27