romanian Corobceanu Anatol (om de cultură şi politic, locţ.preş. SM RSSM(1963-1970))
english Corobceanu Anatol (statesman, vice-chairman of MSSR Minister Council(1963-1970)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan


Corobceanu Anatol - om de cultură şi politic, locţ.preş. SM RSSM(1963-1970)
COROBCEANU, Anatol (10.I.1922, Soroca - 16. XI.1976, Chişinău), om de cultură şi activist politic. Originar dintr-o familie de intelectuali. A învăţat la liceele din Soroca şi Tighina, fiind cap de promoţie. În 1940 se înscrie la Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic din Chişinău. A participat la războiul antihitlerist ca cercetaş-radist în spatele
frontului german în componenţa unor unităţi de partizani prin Bielorusia, Ucraina şi Carpaţi. Din 1945 - colaborator al ziarului Tinerimea Moldovei, apoi redactor şi şef al Sectorului traduceri al Institutului de Istorie al P.C.M. Paralel îşi face studiile în drept. Între 1953-1960 - viceministru al culturii din R.S.S.M. Intelectual veritabil, sprijină dezvoltarea artei şi culturii naţionale, care în anii dezgheţului post-slalinist cunoaşte un impresionant avânt. În 1960-1963 - la muncă de partid: secretarul doi al Comitetului orăşenesc al P.C.M. din Chişinău, şeful Secţiei administrative a C.C. al P.C.M., vicepreşedinte al Comitetului Republican de Control de Partid şi de Stat. Între 1963-1970 vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M., ocupându-se cu problemele dezvoltării culturii, învăţământului, ştiinţei, medicinei, ocrotirii sociale. Fiind un lider nonconformist al intelectualităţii basarabene, este învinuit de pasivitate în lupta cu manifestările naţionaliste şi eliberat (1970) din funcţie, fiind trimis la muncă după specialitate - ca locţiitor al ministrului justiţiei din R.S.S.M.

Leonid Cemârtan

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-08 18:03:36