romanian Ciobanu Ivan Dmitrievici (scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56))
english Ciobanu Ivan (writer, linguist, director of In-tute for history, lang. and lit. (1946-52), rector of Pedagogical Institute from Chisinau(1952-56)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan


Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
CIOBANU (Ceban) Ivan Dmitrievici (n.25.4.1910, s. Culnaia-Veche, Cotovsc, reg. Odesa), om de ştinţă, activist pe tărâm obştesc şi scriitor. Doctor în şt. filologice (1975).
A absolvit Institutul pedagogic din Tiraspol (1932). Din 1933 se află la muncă pedagogică şi ştiinţifică. În timpul celui de al doilea război mondial a fost lucrător literar la gazeta "Za Sovetskuiu Moldaviu" şi redactor-responsabil pentru emisiunile moldoveneşti la Comitetul Unional de radio (Moscova). Director al In-tului de istorie, limbă şi lit. al filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS (1946-52), director al In-tului pedagogic "I. Creangă" din Chişinău (1952-56). Şef al sectorului de folcloristică al In-tului de limbă şi lit. al AŞ a RSSM (1956 - 79). Din 1979 - consultant ştiinţific la acelaşi sector. Este autor a c. 240 lucrări şt. şi didactice. Ca lingvist scrie mai multe articole privind diferite aspecte ale l. mold. contemporane, participă la întocmirea alfabetului pe baza grafiei chirilice şi elaborează principiile ortografiei moldoveneşti (pentru şcoală pregăteşte manualul "Gramatica limbii moldoveneşti", ultima ed. 1963) ş.a.
În literatură a debutat cu cartea de povestiri "Fata frumoasă" (1939) după care a urmat "Nănaşul şi finul" (1941), "La aprinsul zorilor" ş.a., ce cuprind lucrări în proză pe o tematică variată (lumea nouă a satului colectivizat, eroismul oamenilor sovietici manifestat în timpul războiului pe front şi în spatele lui). Preşedinte al C-tului moldovenesc pentru apărarea păcii (din 1951). Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de leg. 1, şi al Sovietului Suprem al URSS de legislatura 2-4. Ordinul Lenin.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-06 18:58:45