romanian Testemiţanu Nicolae (chirurg, rector al Institutului de Medicină din Chişinău(1959-1963), ministru al sănătăţii RSSM(1963-1968))
english Testemitanu Nicolae (surgeon, rector of Medicine University from Chisinau(1959-1963), MSSR minister of Health(1963-1968))


Testemiţanu Nicolae - chirurg, rector al Institutului de Medicină din Chişinău(1959-1963), ministru al sănătăţii RSSM(1963-1968)
TESTEMIŢANU, Nicolae (1.VIII.1927, Ochiul Alb, Drochia - 20.IX.1986, Chişinău), chirurg, medic igienist şi organizator al ocrotirii sănătăţii din R.S.S.M. Studiază la Liceul Ion Creangă din Bălţi (1938- 1944), a absolvit Institutul de Medicină din Chişinău (1946- 1951). În 1951 -'55 - medic secundar şi asistent la Catedra de chirurgie generală a Institutului, în 1955-'58 - medic-şef al Spitalului Clinic Republican. Rector al Institutului de Medicină din Chişinău (1959- 1963), ministru al sănătăţii din R.S.S.M. (1963-1968), concomitent şef al Catedrei de chirurgie traumatologică şi de campanie (1965-1968). Din 1971 - şef al Catedrei de medicină socială şi management sanitar. Autor a 220 lucrări ştiinţifice, inclusiv a 10 monografii în domeniul chirurgiei generale, traumatologiei, medicinei sociale şi managementului sanitar. Lui îi aparţine concepţia despre reorganizarea sistemului ocrotirii sănătăţii prin centralizarea asistenţei de staţionar şi descentralizarea asistenţei de ambulator, care ridică gradul de accesibilitate a asistenţei medicale specializate la locul de trai. A fost o personalitate marcantă, un profesionist exigent, de o înaltă moralitate şi o cultură autentică, destituit din postul de ministru pentru promovare şi repartizare "nejustă" a cadrelor autohtone, adică pentru naţionalism. Doctor habilitat în medicină (1971), profesor universitar (1973).

Distincţii: Premiul de Stat al R.S.S.M. (1983). Ordinele Drapelul Roşu de Muncă, Insigna de Onoare.

Eugen Popuşoi
Iulian Grosu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-08 18:21:29