romanian Ciobanu Ion Constantin (scriitor)
russian Чобану Ион Константин (писатель)


Ciobanu Ion Constantin - scriitor
CIOBANU Ion Constantin (n. 27.10.1927, s.Budăi, Teleneşti), scriitor. Scriitor al poporului din RSSM (1984).
A absolvit şcoala pedagogică din Orhei, cursurile literare superioare de pe lângă Uniunea Scriitorilor din URSS (1959). A activat pe tărâm pedagogic. Preşedinte (1961-65), iar din 1971 - secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din RSSM. Preşedinte al Comitetului republican pentru Premiile de Stat în domeniul literaturii şi artei(din 1973). A debutat cu dilogia "Codrii" (1954, 1957), în care ţese o pânză epică largă şi policromă a evenimentelor istorice prin care a trecut meleagul natal.
Un realism dens, pe alocuri aspru, cultivă scriitorul în romanele "Podurile" (1966), "Cucoara" (1975) şi "Podgorenii" (1982), care formează împreună o trilogie asupra vieţii satului codrean pe parcursul ultimelor cinci decenii.
Prezintă interes şi activitatea de nuvelist a lui C. Încă în schiţele şi nuvelele din cartea "Întâlnire cu eroul" (1962) C. a dovedit măiestria de a surprinde în câteva episoade concrete,
expuse succint, psihologia, mentalitatea, modalităţile de manifestare ale oamenilor.
C. este şi un publicist activ. În cărţile "Evocări" (1964), "Tăria slovei măiestrite"(1971), "Modelări artistice" (1986), în articole, schiţe, medalioane abordează diverse probleme concrete ale vieţii satului şi oraşului sau probleme economice şi sociale ale timpului ("Pâinea cea de toate zilele", "Să vorbim despre drumuri" ş.a.).
Un loc aparte ocupă în publicistica lui C. articolele despre literatură şi artă: "Câteva reflecţii asupra romanului", "Gânduri despre eroul pozitiv", "Scriitorul şi actualitatea", "Viziunea poetică a lui Ion Druţă". "Noi şi Gleb Sainciuc" ş.a.
Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 6, 8 şi 9. Deputat al SS RSSM de legisl. 11. Preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM (din 1986). Premiul de Stat al RSSM (1970). Ordinul Drapelul Roşu de Muncă şi ordinul Prietenia popoarelor.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-03-23 08:18:49