romanian Cherbabaev Berdî (scriitor turcmen)
english Kerbabaev Berdy (Turkmen writer)
russian Кербабаев Берды (туркменский писатель)


Cherbabaev Berdî - scriitor turcmen
CHERBABAEV, Berdî Murad (15.III.1894 - 1974) - scriitor turcmen, unul dintre întemeietorii lit-rii sovietice turcmene. Membru al AŞ a RSS Turcm. (1951). Erou al Muncii Socnaliste (1969). Preşed. al Uniunii Scriitorilor din RSS Turcm. (1942-50). Publică din 1923. În multe din scrierile sale C. s-a ridicat împotriva rămăşiţelor perimate ale trecutului în conştiinţa oamenilor, pledând pentru emanciparea femeii (poemele "Lume feciorelnică",1927; "Amu-Daria",1931; povestirea "Batâr", 1935, trad. rom. 1960, ş.a.). Lui C. îi aparţin şi cunoscutele romane "Pasul hotărâtor" (3 vol., 1940-55), "Nebit-Dag"(1957), povestirea "Aisoltan din ţara aurului alb" (1949), piesele "Dragoste de Patrie" (1941), "Mahtumculi" (1943), culegeri de versuri.
Premiul de stat al URSS(1948, 1951). Două ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:07:36