romanian Raşidov Şaraf (prim secretar al CC PC din Uzbekistan, scriitor)
english Rashidov Sharaf (first secretary of Central Committee CP of Uzbekistan, writer)
russian Рашидов Шараф (первый секретарь ЦК КП Узбекистана, писатель)


Raşidov Şaraf - prim secretar al CC PC din Uzbekistan, scriitor
RAŞIDOV, Şaraf Raşid (6.XI.1917 - 1983) - activist de partid şi om de stat, scriitor uzbec. Erou al Muncii Socialiste (1975). Participant la cel de al doilea război mondial. Din 1944 s-a aflat la muncă de conducere în organele de partid, a fost redactor responsabil al ziarului republican "Czîl Uzbechiston". În 1949-50 - preşed. al c-tului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Uzbechistan. Între 1950-59 - preşed. al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Uzbece, locţiitor al Preşedintelui Prezidiului Sovietului Suprem al URSS. Din martie 1959 - prim-secretar al CC al PC al Uzbechistanului. La Congresul XX al PCUS a fost ales candidat în membri ai CC, la Congresele XXII-XXIV - membru al CC al PCUS. Între 1961-66 - candidat în membrii Prezidiului, din apr. 1966 - candidat în membrii Biroului Politic al CC al PCUS. Autor al nuvelei "Biruitorii" (1951), al romanului "Mai puternici decât furtuna" ş.a. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 3-9. Membru al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 1970.
Şase ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-29 18:49:24