romanian Bucov Emilian (scriitor)
english Bucov Emilian (writer) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Буков Емилиан (писатель)


Bucov Emilian - scriitor
BUCOV, Emilian, (8.VIII.1909, Chilia Nouă, reg. Odesa - 17.X.1984, Chişinău), poet, dramaturg, publicist. Studii la Chişinău şi la Universitatea din Bucureşti. Redactor-şef la revista Scânteia leninistă (Noi) şi la Nistru (Basarabia). Preşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M. "Compune cronici rimate ale propriei biografii şi ale unor tablouri obiective, ca cel al colectivismului sau industrializării" (M.Cimpoi). Îşi începe activitatea literară în anii '30 colaborând la revistele Bluze albastre, Cuvântul liber, Societatea de mâine, Adevărul literar şi artistic şi afirmându-se ca poet revoluţionar. În volumele Clocotul muncii (1936), Discursul soarelui (1937), China (1938) îngemănează poezie militantă, plină de patos civic. În anii de după război scrie aproape 100 de cărţi din care face o selecţie - Scrieri (în 5 volume, 1970-1973)
Este autor a numeroase culegeri pentru copii: Andrieş (1946), De vorbă cu cei mici (1953), Basm cu cele patru zâne (1972) ş.a.
Traduce din opera lui A.Puşkin, T.Şevcenko, M.Gorki, V.Maiakovski etc.
Distincţii: Erou al Muncii Socialiste (1979), Scriitor al poporului din R.S.S.M. (1982), Premiul de Stat al R.S.S.M. (1966), 2 ordine Lenin, 2 ordine Drapelul Roşu de Muncă.

Bibliogr.:
1. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.
2. Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor. - Chişinău, 1994.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-03-31 19:24:56