romanian Darienco Petrea (scriitor)
russian Дариенко Петр (писатель)


Darienco Petrea - scriitor
DARIENCO Petrea (16.4.1923, s.Valea-Hoţului, reg. Odesa - 9.7.1976, Moscova), poet şi publicist, activist pe tărâm obştesc. Maestru emerit al artei din Federaţia Rusă (1970). Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS (1952). A deţinut mai multe posturi de răspundere: şef al secţiei de lit. şi artă a CC al PCM, redactor şef al ziarului "Moldova Socialistă" (1953-63), ministru al culturii al RSSM (1963-67), redactor-şef, apoi prim redactor-şef adjunct al ziarului "Sovetskaia cultura" (1968-76).
Primele versuri le scrie la hotarul anilor 30-40. Unele scrieri din această perioadă au intrat în prima sa carte "Cântări primăverii sovietice" (1948). Creaţia lui D. însumează opere diferite ca factură artistică şi ca gen (reportaj versificat, odă, poem, miniatură lirică ş. a.): vol. "Drumuri luminoase" (1951), "Cuvântul inimii" (1953), "Povesteşte-mi, Nistrule!" (1955), "La izvor" (1956), "Balada nucului" (1957), "Floarea de salcâm" (1958), "Cu faţa spre stele" (1960), "Orele visării" (1966), "Culoarea pământului" (1969), "Ţara izvoarelor" (1973) ş. a.
Publicistica lui D. aduce date inedite din clocotul de muncă al ţării ("Poezia pământului meu", 1961, ş.a.), reproduce impresii de călătorie ("În jurul Europei", 1957; "Pe drumurile Bulgariei", 1958) şi amintiri despre reprezentanţi ai culturii sovietice ("Oamenii biografiei mele", 1979, post-mortem). A scris şi piese ("Când se coace poama" ş.a.).
Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 4-7. Ordinul Lenin, 3 ordine Drapelul Roşu de Muncă, 2 ordine "Insigna de Onoare".

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-03-24 07:40:13