romanian Balţan Iosif (scriitor)
english Baltan Iosif (writer) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan


Balţan Iosif - scriitor
BALŢAN Iosif (25.12.1923, Chişinău, - 18.9.1975, Chişinău), poet, eseist şi traducător. Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit Cursurile superioare de lit. de pe lângă Uniunea Scriitorilor din URSS (1956) şi Institutul de literatură "M.Gorki" (1958). A lucrat în cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova, a fost redactor-şef adjunct al revistei "Nistru" şi al săptămânalului "Cultura Moldovei". Debutează cu vol. de versuri "La straja vieţii" (1949). Au urmat apoi cărţile: "Poezii" (1952), "Din iureşul anilor" (1959), "Patru sute de privighetori" (1963), "De vorbă cu dragostea" (1965), "Cireşar" (1974) ş.a. Lirica lui B. se remarcă prin tendinţă meditativ-filosofică, claritate a mesajului artistic. Afirmarea unor valori sociale, morale şi estetice majore constituie conţinutul publicisticii şi eseisticii lui B. (vol. "Zile şi drumuri: Reflecţii, reportaje, evocări", 1961; "Sălăşluinţele frumosului", 1975, ş.a.). Eseurile despre L.Ucrainca, P.Tîcina, S.Neris, I.Erenburg, V.Cataev, I.Ivaşchevici, I.Tuvim, V.Nezval, T.Arghezi ş.a. se impun prin bogăţia informaţiei, laconismul interpretării, gustul artistic elevat. Lui B. îi aparţin traduceri din opera unor scriitori de vază (N.Tihonov, N.Hicmet, I.Tuvim, N.Aseev, S.Caputichean, I.Erenburg, V.Scott, T.Dreiser, R.Kipling ş.a.).

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-14 18:44:51