romanian Portnoi Ramil (critic literar)
english Portnoi Ramil (literary critic) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan


Portnoi Ramil - critic literar
PORTNOI, Ramil (11.I.1908, Vărzăreşti, Nisporeni - 18.XII.1965, Chişinău), critic, istoric literar, dramaturg.
Absolveşte Universitatea din Cernăuţi, lucrând după aceea în calitate de consultant literar la Uniunea Scriitorilor.
Este autorul studiului monografic Andrei Lupan (1958) şi al culegerilor Analize şi aprecieri (1959), Ecouri critice (1963), Articole critice (1966) în care dezvăluie realizările şi indică particularităţile literaturii basarabene din perioada postbelică, legităţile şi tendinţele de dezvoltare a genurilor literare de bază. Se orientează spre anumite probleme de estetică şi teorie literară: raportul dintre adevărul vieţii şi adevărul artistic, corelaţia dintre fond şi formă, general-umanul şi contemporaneitatea în literatură, specificitatea imaginii poetice ş.a.
În domeniul istoriei literare desfăşoară o intensă muncă de valorificare şi interpretare a clasicilor literaturii române de pe poziţii estetice. Îngrijeşte primele ediţii Ion Creangă şi Mihai Eminescu, însoţindu-le cu ample studii introductive şi comentarii, creaţiei lui Ion Creangă consacrându-i şi o substanţială monografie Ion Creangă (1953, 1966), în care analizează legătura organică a operei crengiene cu folclorul, caracterul popular al operei lui Creangă etc.
Semnează un şir de drame de idei: Cântecul Lăpuşniţei (1953), Păsăruici nezburătoare (1957), Casă trainică (1963), Ion al lui Ion (1968) - toate inspirate din viaţa satului colhoznic, la baza pieselor sale aflându-se conflictul dintre nou şi vechi, bine şi rău ş.a.
Este autor de manuale de literatură pentru clasele a IX-a şi a X-a şi coautor la Literatura sovietică moldovenească (vol.I, 1958), Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti (1963, în l. rusă) ş.a.
Traduce din A.Puşkin, A.Ostrovski, A.Cehov, M.Gorki, M.Şolohov ş.a.

Bibliogr.: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.2. - Chişinău, 1986.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 11:17:53