romanian Coca Eugen (compozitor)
english Coca Eugen (composer)


Coca Eugen - compozitor
COCA, Eugeniu (15.IV.1893, Cureşniţa, Soroca - 9.I.1954, Chişinău), compozitor, violonist, dirijor.
Învaţă să cânte la vioară de la taică-său, vestit lăutar de prin părţile Sorocii. La 12 ani este membru al orchestrei populare a lui A.Poleakov. Apoi studiază vioara la Şcoala de Muzică din Chişinău (1908-1909). Până în anul 1915 este angajat în orchestrele simfonice şi de operă din Eupatoria, Kostroma, Moscova, Rostov, tot de atunci datând şi primele sale lucrări muzicale: poemul simfonic Nopţile în Crimeea şi valsul Dragostea de viaţă. În 1917, revenind la Chişinău, cântă în diferite orchestre. În 1926 absolveşte Conservatorul, clasa compoziţie, în această perioadă compunând un Concerto grosso, două suite moldoveneşti, opera Pasărea măiastră sau Prinţul Ionel şi lupul năzdrăvan, tabloul simfonic Balalaica, Cuartetul de coarde nr.1. Până la 1940 lucrează în calitate de pedagog, violonist şi dirijor la Chişinău, Akkerman, în alte oraşe din România, compune Simfoniile nr.1 şi
nr.2, baletul Florile micuţei Ida, comediile muzicale Semnalele de pe planeta Marte şi În ţara canibalilor. În anii postbelici creează lucrări de vădita inspiraţie folclorică: suita corala Doina (1949), Simfonia de primăvară (pentru vioară şi orchestră, 1949), poemul simfonic Codrul (1950), Cuartetul de coarde nr.2, romanţe, coruri, lieduri, piese pentru pian, pentru vioară şi pian, muzică pentru spectacole şi film. Creaţiei lui C. i-a fost consacrată monografia Eugen Coca de M.Manuilov (Chişinău, 1959). Numele compozitorului îl poartă una din cele mai prestigioase şcoli de muzică din oraş şi o frumoasă stradă din Buiucani.

Distincţii: Maestru emerit al artelor din R.S.S.M. (1946).

Argentina Cupcea-Josu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-03-23 18:53:21