romanian Tîcina Pavlo (poet ucrainean)
english Tychyna Pavlo (Ukrainian poet)
russian Тычина Павло (украинский поэт)


Tîcina Pavlo - poet ucrainean
TÎCINA, Pavlo (27.I.1891-16.IX.1967) - poet ucrainean, activist pe tărâm obştesc. Erou al Muncii Socialiste (1967) .Membru al AŞ a Ucrainei (1929). Comisar norodnic al învăţământului public al RSSU (1943-48). Preşed.al Sovietului Suprem al RSSU (1953-59). Prima plachetă de versuri "Clarinete solare" (1918) îl afirmă ca poet inovator. În vol. de poezii "Plugul" (1920), "Vânt dinspre Ucraina" (1924) T. cântă elanul oamenilor muncii. Culeg. de versuri "Sentimentul familiei unice" (1938), "Oţel şi ură" (1941) îl prezintă drept un înflăcărat tribun al transformărilor socialiste. Poemul "Funeraliile unui prieten" (1943) şi culeg. de versuri şi poeme "Să biruim şi să trăim" (1944) sunt pătrunse de ură faţă de fascism, de dragoste pentru Patrie. Eroismul şi umanismul poporului sov. şi-au găsit întruchipare în plachetele "Şi să creştem, şi să acţionăm" (1949), "Puterea ne aparţine" (1953), "Suntem sovestea omenirii" (1957) ş.a.. T. a semnat studii şt. şi lucrări publicistice, traduceri din lit-rile popoarelor URSS. A compus, împreună cu M. Bajan, textul imnului de stat al RSSU.
Premiul de stat al URSS (1941). Cinci ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 07:57:28