romanian Deleanu Liviu (scriitor)
russian Делеану Ливиу (писатель)


Deleanu Liviu - scriitor
DELEANU, Liviu (8.II.1911, Iaşi - 12.V.1967, Chişinău), poet, dramaturg, traducător. Îşi face studiile liceale la Iaşi. Scrie de timpuriu, colaborând la revistele Cu vântul liber, Bilete de papagal. Până la 1940 publică plachetele Oglinzi fermecate (1931), Ceasul de veghe (1937), Glod alb(1940).
La 1940 se stabileşte în Basarabia. În anii postbelici desfăşoară o fructuoasă activitate literară, editând volumele Vremuri noi(1952), Poezii şi poeme(1954), Cânturi de ieri şi de azi(1958), Ieşire din legenda(1963), Dragostea noastră cea de toate zilele (1966). Versul lui L.Deleanu, mai mult de factură clasică, se caracterizează prin "deosebite calităţi sonore. Ritmul e întotdeauna perfect, rimele sunt surprinzătoare, concentrând în sine sensul versului".
Este cunoscut şi ca autor de versuri pentru copii - Poezii pentru copii (1947), Buzduganul fermecat (1951), Licurici (1961), Triluri vesele (1963) ş.a.
A tradus din I.Krâlov, A.Puşkin, M.Lermontov, A.Tvardovski, S.Mihalkov, K.Ciukovski ş.a.
Numele scriitorului îl poarta una din străzile Chişinăului, precum şi Gimnaziul nr. 6, situat pe strada Deleanu.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. - Chişinău, 1985.
2. Cimpoi, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-03-24 07:43:18