romanian Andrieş Andrei (preşedintele AŞM (1989-2004))
english Andries Andrei (president of Moldavian Academy of Science (1989-2004)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan


Andrieş Andrei - preşedintele AŞM (1989-2004)
ANDRIEŞ, Andrei (24.X.1933, Chişinău), fizician. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1951-'56), aspirantura la Institutul de Fizică Tehnică A.F.Ioffe al A.Ş. a U.R.S.S. în 1962-'64 - colaborator ştiinţific la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M., în 1964-'67 - secretar ştiinţific al Prezidiului A.Ş.M., în 1967-'71 - secretar ştiinţific al Institutului de Fizică Aplicată. Din 1971 - şef de laborator al aceluiaşi institut, din 1978 - membru al Prezidiului, iar din 1989 - preşedinte al A.Ş.M. Lucrări în domeniul fizicii semiconductorilor vitroşi, materialelor fotosensibile fără argint, opticii fibrelor. Unul dintre fondatorii şcolii şi cercetărilor în domeniul fizicii semiconductorilor neordonaţi. A publicat peste 300 lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, are 15 discipoli savanţi. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1977), profesor universitar (1992), membru corespondent al A.Ş.M. (1978), academician (1984). Laureat al premiului onorific al Centrului biografic din Cambridge pentru realizările secolului XX, membru de onoare al Academiei Române şi al Academiei de Cosmonautică K. Ţiolkovski din Moscova, membru titular al Academiei Inginereşti a F.R., Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice şi al Universităţii Ecologice din Bucureşti ş.a.
Distincţii: Om emerit în ştiinţă din R.S.S.M. Premiul de Stat al R.S.S.M. (1983). Două ordine Insigna de Onoare.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-10-30 18:51:23