romanian Svetlov Mihail (poet)
russian Светлов Михаил (поэт)


Svetlov Mihail - poet
Svetlov Mihail (1903-1964), poet. S-a născut pe 4 iunie (17 s.n.) în Ecaterinoslav într-o familie de evrei săraci. A absolvit şcoala primară superioară. Primul război mondial, revoluţia din Octombrie, războiul civil nu i-au dat posibilitate să-şi finiseze studiile. Svetlov intră în comsomol, participă câteva luni la lupte. Apoi se transferă la Harcov, unde lucrează în secţia pentru presă a CC al comsomolului din Ucraina. Aici a apărut prima carte de poezii „Şinele” (1922)
În 1922, alături de poetul M.Golodnîi, vine la Moscova, viaţa literară a căreia îi atrage pe poeţi.
În 1926 apare cartea „Întâlniri de noapte”. La Moscova învaţă la facultatea de muncă, apoi la facultatea de literatură a primei Universităţi de stat din Moscova, la Institutul Superior literar-artistic V. Briusov, unde face cunoştinţă cu E. Bagriţki, prietenia cu care a durat mulţi ani.
Talentul lui Svetlov s-a manifestat din plin în poeziile dedicate războiului civil. În 1926 a scris vestita „Granada”, în anii 30 a fost creată o altă capodoperă – „Kahovca”. Ambele poezii au devenit cântece şi au avut o popularitate rar întâlnită.
La mijlocul anilor 30 Svetlov abordează dramaturgia: „Provincia adâncă”(1935), „Poveste” (1939), „După douăzeci de ani” (1940)
În anii războiului Svetlov e corespondent al ziarului „Krasnaia zvezda” pe frontul din Leningrad. În 1942 scrie poemul „Douăzeci şi opt”. O mare popularitate a căpătat poezia „Italianul”. Impresiile de război şi-au găsit reflectare în piesa „Porţile Brandenburg”(1946)
După o întrerupere îndelungată a apărut culegerea „Orizontul”(1959) şi ultima carte a poetului – „Căsuţa de vânătoare”(1964). Pe 28 septembrie 1964 M. Svetlov se stinge din viaţă la Moscova.


Sursă: http://www.hrono.ru/biograf/svetlov.html
inserted: 2006-03-15 07:42:55