romanian Korjavin Naum (poet)
russian Коржавин Наум (поэт)


Korjavin Naum - poet
Korjavin Naum

S-a născut pe 14 octombrie 1925 în Kiev. Războiul l-a obligat să părăsească oraşul natal.
În 1945 începe studiile la Institutul de literatură M. Gorki, dar la sfârşitul anului 1947 e arestat şi 8 luni le-a petrecut la Lubeanca, apoi a fost exilat: până în 1951 s-a aflat în satul Ciumakovo din Siberia, apoi în Karaganda, unde în 1953 absolveşte şcoala profesională de mineri.
În 1954, după amnistiere, revine la Moscova. Câştiga făcând traduceri. În 1956 a fost reabilitat şi a putut continua studiile la Institutul de literatură, pe care le termină în 1959. Din când în când publică poezii. Prima culegere importantă de poezii apare în 1961 şi atrage atenţia cititorilor. În 1963 apare culegerea „Anii”.
A încercat să facă dramaturgie. În 1967 piesa „Odată în anul douăzeci” a fost montată pe scena teatrului „C.Stanislavski”. În 1966-67 a participat la mişcarea intelectualităţii progresiste în apărarea lui Daniel şi Sineavski, apoi Galanski şi Ghinsburg. După aceasta, ca şi pe ceilalţi semnatari, nu-l mai tipăresc. În 1973 depune cererea de emigrare, declarând cauza: „insuficienţa de aer pentru viaţă”. Pleacă în Boston, SUA. Angajat la redacţia revistei „Continent”. Citeşte lecţii la universităţile americane. Au apărut două culegeri de poezii – „Timpuri”(1976) şi „Noduri” (1981) în Frankfurt pe Main, Germania.
Lui Korjavin îi aparţin articole şi eseuri – „Experienţa biografiei de poet”(1968), „Soarta lui Iaroslav Smeliakov”. În 1991 apare cartea „Scrisoare la Moscova”; în 1992 – „Timpul a fost dat” (poezii şi poeme)

Sursă: http://www.litera.ru/stixiya/articles/338.html

inserted: 2006-03-14 19:19:52