romanian Culiev Caisîn (poet balcar) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Кулиев Кайсын (балкарский поэт)


Culiev Caisîn - poet balcar
Culiev Caisîn (1917-1985) - poet balcar.
S-a născut la 1 noiembrie 1917 într-un sat vechi balcar Ceghemul de Sus în familia unui crescător de animale şi vânător. A crescut în munţi. De mic copil rămânând fără tată a început să muncească.
În 1926 a început să frecventeze şcoala de curând deschisă din Ceghemul de Jos, unde pentru prima dată a văzut cărţi, a început să înveţe limba rusă. La 10 ani scrie primele poezii. După şcoală a învăţat la tehnicumul din Nalcic, umplând caiete cu poezii. La 17 ani poeziile sale apar în ziare.
În 1935 Culiev vine la Moscova şi, deşi era ferm hotărât să devină poet, intră la Institutul de Teatru, unde se studiau toate domeniile culturii şi artei pentru a deveni o persoană bine instruită. În acelaşi timp asculta lecţii la Institutul de Literatură, continuând să scrie poezii. În 1939, absolvind Institutul, se întoarce în Nalcic, predă în Institutul Pedagogic literatura. În 1940 apare prima culegere de poezii "Salut, bună dimineaţă!".
În 1940 este înrolat în Armata Roşie într-o brigadă de paraşutişti. În 1941, primăvara acestă brigadă este trimisă în Letonia, unde pentru Culiev începe războiul. După lupte crâncene lângă Orel e rănit şi nimereşte în spital. Scrie multe poezii ce sunt tipărite în "Pravda", "Krasnaia zvezda" ş.a. Apoi a luptat pe frontul Stalingrad în calitate de corespondent al ziarului "Sîn Otecestva". A participat la luptele de eliberare a oraşelor din sudul ţării, iarăşi e rănit, o perioadă mai lungă se lecuieşte în spitale. În anii războiului a scris câteva cicluri de poezii.
În 1945 se întoarce în Kirghizia, lucrează în cadrul Uniunii Scriitorilor (recomandat de N.Tihonov), scrie poezii dar nu le poate publica (poporul balcar a fost strămutat de Stalin în timpul războiului). Se ocupa de traduceri. În mai 1956 Culiev vine la Moscova unde N.Tihonov a contribuit la apariţia cărţii sale "Munţii" în 1957; în acelaşi an la editura "Molodaia Gvardia" apare a doua carte - "Pâinea şi trandafirul".
În acelaşi 1956 se reîntoarce la Nalcic. În sfârşit are posibilitatea să devină scriitor profesionist. Apar cărţile "Piatra rănită"(1964), "Cartea pământului"(1972), "Seara"(1974) "Lumina de seară"(1979), "Frumuseţea pământului"(1980) ş.a.


Sursă: http://www.hrono.ru/biograf/kuliev.html
inserted: 2006-11-07 19:02:54