romanian Boţu Pavel (scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1965-1987))
english Botu Pavel (writer, chairman of Writers Union of Moldavian SSR(1965-1987)) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Боцу Павел (писатель, председатель СП Молдовы(1965-1987))


Boţu Pavel - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1965-1987)
BOŢU, Pavel(14.VII.1933, Ceamaşir, reg.Odesa - 17.II.1987, Chişinău), poet şi publicist. Studii la Institutul Pedagogic din Chişinău. Redactor la Moldova Socialistă, preşedinte al Uniunii Scriitorilor (1965-1971) şi prim-secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor (1971- 1987). Debutează editorial în 1959 cu volumul Baştina. În culegerile Credinţă (1963), Continente (1966), Versuri (1967), Panoplie (1968) se profilează individualitatea artistică a scriitorului. În anii '80 poezia lui B. capătă o notă filosofic-meditativă. Volumele Zodiac (1971), Casă în Bugeac (1973), Ruguri (1975), Ornic (1978), Legământ (1981), Scrieri alese (1983), Verb (1985), Poeme (1986) se înscriu printre realizările remarcabile ale poeziei româneşti din fosta R.S.S.M. Este autor de poeme {Balada mâinilor ciungi, Balada stropului nestins etc).
În proză semnează volumele Ciugur-Mugur (1961), Răboj (1965), Rubiconul (1984). Consacră pagini inspirate scriitorilor clasici şi contemporani M.Eminescu, V.Alecsandri, A.Russo, A.Mateevici, A.Lupan, G.Meniuc ş.a.
Distincţii: Maestru emerit al artei din R.S.S.M. (1983), Premiul de Stat al R.S.S.M. (1974), ordinele Drapelul Roşu de Muncă, Prietenia Popoarelor şi Insigna de Onoare.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. Chişinău, 1985.
2. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-14 08:32:03