romanian Canna Ion (scriitor)
english Canna Ion (writer) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Канна Ион (писатель)


Canna Ion - scriitor
CANNA Ion (28.I.1902, s.Goian, Dubăsari - 27.I.1979, Chişinău),scriitor. Participant la războiul civil. În perioada celui de-al doilea război mondial se află la Moscova, lucrează la Comitetul unional pentru radiodifuziune, fiind în acelaşi timp şi preşed. al Uniunii scriitorilor din RSSM. Debutează cu articole publicistice şi cu povestirea satirică "Râşniţa" (1926). Primele povestiri despre războiul civil, despre transformările socialiste la sate şi făuritorii vieţii noi, publicate în revista "Moldova literară", îl prezintă ca pe un autor apropiat de sufletul poporului şi de graiul folcloric. Culegerile de proză "Două întâlniri" (1937), "Povestiri" (1940), "Povestirea unui fost rob" (1941) se disting prin diversitatea tematică, chipuri de oameni noi bine conturate şi printr-o limbă expresivă. Momente din cel de-al doilea război mondial sunt zugrăvite de C. în cartea "Fiica codrilor" (1945), paginile cele mai inspirate fiind legate de lupta partizanilor pe terit. ocupat. O etapă nouă în activitatea literară a lui C. o constituie cărţile "Pe coastele Nistrului" (1946), "Povestiri alese" (1948), "Pagini alese" (1956) ş.a. Forma nuvelistică îi permite scriitorului să arate cum se repercutează evenimentele realităţii postbelice asupra conştiinţei, traiului şi activităţii zilnice a oamenilor în construcţia socialistă. Povestirea "Mama" (1947) şi romanul "Dimineaţa pe Nistru" (1951) reflectă realitatea istorică apăsătoare din timpul primului război mondial şi din preajma Revoluţiei din Octombrie. Deşi nelipsită de lacune de ordin artistic, proza lui C. prezintă un viu tablou al satului mold. din primele faze ale marilor prefaceri socialiste. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 2-3. Ordinul Lenin şi ordinul Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-03-31 19:23:53