romanian Corneanu Leonid (scriitor)
english Corneanu Leonid (writer) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
russian Корняну Леонид (писатель)


Corneanu Leonid - scriitor
CORNEANU, Leonid (1.I.1909, Coşniţa, Dubăsari - 27.XI.1957, Chişinău), poet şi dramaturg. Studii la Harkov şi Sankt Petersburg. Doctor în filosofie. Conferenţiar la Institutul Pedagogic din Tiraspol. Debutează cu placheta Versuri felurite la 1930. "Legată nemijlocit de realităţile republicii, de problemele şi evenimentele timpului, poezia lui C. este un document artistic al epocii, o cronică lirică a primelor cincinale". În perioada de până la 1940 s-a manifestat mai mult în poezie: Tiraspolul (1932), Lumini şi umbre (1935), Cântece norodnice moldoveneşti (1939). În perioada postbelică activează cu precădere în domeniul dramaturgiei: Fericirea Mărioarei (1951); Covorul Ilenei (1953), Peste Dunărea albastră (1956), Amarul iubirii (1957).
Traduce din opera lui T.Şevcenko, V.Maiakovski, D.Bednâi, A.Bezâmeanâi ş.a.

Valentina Cosmescu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 10:56:21