romanian Hazri Nabi (scriitor azer) translated by: Ţurcan Nicu - nepotul lui A.Lupan
english Khazri Nabi (Azerbaijani writer)
russian Хазри Наби (азербаджанский писатель)


Hazri Nabi - scriitor azer
Nabi Hazri - scriitor, reprezentant de vază a literaturii contemporane azere. Poezia lui se evidenţiază printr-un stil individual, valoare umană universală, atitudine filosofică faţă de trecut şi prezent.
N.Hazri (numele adevărat Nabi Babaiev) s-a născut pe data de 10 decembrie 1924, în satul Chirdalan, aproape de Bacu. În timpul celui de al doilea război mondial îşi întrerupe studiile universitare şi pleacă pe front, lucrând apoi în diverse ziare şi reviste de război. După război încheie studiile şi lucrează în diferite perioade în calitate de secretar al Uniunii Scriitorilor din Azerbaidjan, preşedinte ai Televiziunii şi Radioului azer, ministru al culturii. Din 1974 - preşedinte al societăţii de prietenie şi relaţii culturale cu străinătatea.
N.Hazri e un poet liric. Poeziile sale subliniază legătura adâncă dintre poet, popor şi valorile general umane. Sentimentele şi cugetările oamenilor ocupă un loc de frunte în creaţia sa.

Sursă: http://literature.aznet.org/literature/main_eng.htm
updated: 2006-03-28 19:10:20