romanian Bogdesco Ilie (pictor)
russian Богдеско Илие (художник)


Bogdesco Ilie - pictor
BOGDESCO Ilie (n. 20.4.1923, s. Butuceni, Râbniţa), pictor şi grafician. Artist plastic al poporului din URSS (1963). Membru-coresp. al Academiei de arte a URSS (1975). A absolvit In-tul de pictură, sculptură şi arhitectură "I. E. Repin" din Leningrad (1951). S-a manifestat cu precădere în domeniul graficii de şevalet şi al graficii de carte, în pictura de şevalet şi monumentală.
Dintre cele mai remarcabile lucrări în grafica de carte sunt scenele de gen şi desenele pentru povestirea "Iarmarocul din Sorocineţ" de N. Gogol, marcate prin caracterul umoristic şi plin de viaţă al personajelor (1951), ilustraţiile romantice la poemul "Ţiganii" de A.Puşkin, care reflectă veridic conţinutul şi particularităţile artistice ale textului (1956), peisajele lirice şi ilustraţiile pentru romanul "Pădurea rusă" de L. Leonov, impunătoare prin caracteristica amplă satirică a personajelor negative (1961). Sinteza ilustraţiei şi a textului, tratate original de B., se observă în cele două variante ale prezentării grafice la povestea "Punguţa cu doi bani" de I. Creangă (1962, 1976), la baladele "Mioriţa" (1967) şi "Codreanu" de V.Alecsandri (1969).
Ilustraţiile lui B. pentru "Lauda Prostiei" de Erasm din Rotterdam (1975) se remarcă prin acuitatea şi caracterul degajat al generalizărilor satirice. În ilustraţiile pentru "Călătoriile lui Gulliver" de J. Swift (1981) plasticianul se impune ca un iscusit maestru al portretului, accentuând tema antirăzboinică a satirei lui Swift, precum şi unele probleme de ordin social şi moral, care nu şi-au pierdut actualitatea.
În 1972 B. este ales în funţie de preşed. al Uniunii artiştilor plastici din RSSM. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 9-11. Premiul de Stat al RSSM (1966). 2 ordine Drapelul Roşu de Muncă, ordinul Revoluţia din Octombrie. Pentru lucrările în domeniul graficii de carte B. a fost distins cu medalii de aur şi de bronz la expoziţiile mondiale ale cărţii din Leipzig (1973) şi Moscova (1975). Diploma de gradul I la Concursurile Unionale de arta cărţii 1962, 1978, 1983) şi Diploma "Ivan Fiodorov" la Concursul XXII unional de arta cărţii din 1980.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-03-22 19:09:12