Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Râmătoriul
1963
updated: 2006-03-08 18:59:11RÂMĂTORIUL

Nu pot uita necazul meu cel mare
de la un biet sezon de vânătoare.

Când,
poposind într-o căsoaie proastă,
la un sătean găzduitor,
m-am pomenit că-mi geme sub fereastră
un dolofan de râmător.

Avea acolo pusă gojineaţa
şi, fie seara,
fie dimineaţa,
în hodinirea mea vânătorească,
el nu lipsea nicicând să-mi grohăiască.

Gândiţi-vă ce suferinţă!
Tu, încărcat cu amuniţii,
alergi prin dealuri şi prin hopuri de hândichi,
după hiclene potârnichi,
apoi cu raniţa mai goală decât plină
te tragi înspre căsoaie la hodină.
Iar dobitocul megieş,
tăman atuncea fără greş
îţi face altă supărare
cu felurite feluri de duhoare.

Plângeam de soarta mea neroadă:
oh, Doamne, oh!
iar vinovatul numai da din coadă,
făcând după nărav: groh-groh!

Cuprins de înciudare şi de jele,
eu mai c-aş fi căzut la tânguiele,
de nu mă dumiream cu vai şi chiu,
că de când sunt
şi de când scriu,
am mai văzut păţanii ca acele.

Când, bunăoară, unul mai jigât
se stăruie cu muncile dator,
iar vrun pizmaş răuvoitor
ba mi-l tot sapă cu-al său rât,
ba grohăie să-i ponosească viaţa
din scârnăvia lui de coştereaţă.

Deci,
gândindu-mă astfel,
împăciuitu-m-am puţin
şi nu-l mai ocăram pe-al meu vecin,
ştiind că sunt şi mai dihai ca el.

1963


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1966 78
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1969 78
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 372
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 220
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 392
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 285