Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Documente -> Polemici


Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan
Articole, extrase, procese verbale...


Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan Top

  Extrase din "Întrebări literari" (1928-1930), Tiraspol
1930   ro*  
  the original: (97KB)
 
Authors :
  Vainberg I.
  Lehtţir Samuil - scriitor
inserted: 2007-02-02 08:05:10
  Extras despre limba literară în presa periodică
1946   ro*  
  the original: (22KB)
updated: 2007-04-16 21:44:12
  Fragment din discutarea hotărârii CC VKP(b) privitor la revistele "Zvezda" şi "Leningrad"
(din procesul verbal al cuvântărilor)
10.1946   ru  
  the original: (179KB)
 
Participants :
  Canna Ion - scriitor
  Trubeţcoi Boris - istoric literar şi pedagog rus din Moldova
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
updated: 2007-08-17 18:43:07
  Declaraţie în legătură cu articolul "De a dezrădăcina până la urmă naţionalismul burghez în creaţia scriitorilor moldoveni" de I.Canna, I.D.Ciobanu, V.Egorov
(~1948)
~1948   ru  
  the original: (102KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Ivanov V.A. - Preşedintele comitetului organizatoric CC PCUS
  Coval Nicolae G. - prim-secretar al CC PCM
  Fadeev Alexandr - scriitor rus, secretar general US URSS
updated: 2007-04-15 18:31:48
  Răspunsurile la întrebările comisiei de cercetare a activităţii lucrului conducerii USM
(incomplet)
~1948   ru  
  the original: (731KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 15:59:54
Moldova Socialistă  "De demascat până la capăt cosmopoliţii antipatrioţi"(de la adunarea organizaţiei de partid a USM, critici dure la adresa lui Ramil Portnoi şi altor critici literari)
( N57)
22.03.1948   ro*  
  the original: (533KB)
updated: 2007-04-15 14:26:39
  art. "În oglinda strâmbă" (despre culegerea de poezii A.Lupan)
23.03.1948   ru  
  the original: (461KB)
updated: 2007-04-15 14:29:27
  Proiectul hotărârii adunării generale a scriitorilor şi procesul verbal
(discursuri pe marginea articolului "În oglinda strâmbă" /rus. "V crivom zercale"/)
07.04.1948   ru  
  the original: (617KB)
 
Participants :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
  Rugina Vadim - lector superior la Universitatea din Chişinău
  Istru Bogdan - scriitor
  Săpunaru Z. - critic literar
  Bucov Emilian - scriitor
  Trubeţcoi Boris - istoric literar şi pedagog rus din Moldova
  Darienco Petrea - scriitor
  Corneanu Leonid - scriitor
  Balţan Iosif - scriitor
  Portnoi Ramil - critic literar
  Ponomari Fiodor - scriitor
  Barjanschi Iurie - poet şi traducător
  Galiţ V. - scriitor
updated: 2007-04-15 16:02:47
  Recenzie critică la povestirea "La Nistru la mărgioară" de I.D.Ciobanu
08.04.1948   ru  
  the original: (191KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-09 19:37:41
Sovetskaia Moldavia  "De a dezrădăcina până la urmă naţionalismul burghez în creaţia scriitorilor moldoveni" (denigrare a operei lui B.Istru, Em.Bucov, A.Lupan, L.Corneanu)
25.09.1948   ru  
  the original: (967KB)
 
Authors :
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
  Canna Ion - scriitor
  Egorov V.
updated: 2007-04-15 14:31:43
Sovetskaia Moldavia  "Despre starea de lucruri în literatura sovietică moldovenească şi măsurile de îmbunătăţire a ei" (analiză a stării de lucruri în literatură, printre altele se menţionează tendenţiozitatea articolelor lui I.D.Ciobanu)
(N252)
19.12.1948   ru  
  the original: (1014KB)
 
Author :
  Coval Nicolae G. - prim-secretar al CC PCM
updated: 2007-04-15 14:40:20
Sovetskaia Moldavia  "Lingăii cosmopoliţi" (denigrarea lui Ramil Portnoi, Z.Săpunaru, V.Rugina)
19.03.1949   ru  
  the original: (464KB)
updated: 2007-04-15 14:42:13
Moldova Socialistă  "Pentru critică literară bolşevică" (lupta cu cosmopoliţii)
(N58)
23.03.1949   ro*  
  the original: (457KB)
 
Author :
  Darienco Petrea - scriitor
updated: 2006-06-08 19:31:20
Sovetskaia Moldavia  "Problemele actuale ale ortografiei limbii moldoveneşti" (despre istoria şi unele aspecte ale ortografiei limbii moldoveneşti)
(N55)
15.03.1950   ru  
  the original: (193KB)
 
Author :
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
updated: 2007-04-15 14:46:15
  Date noi despre plagiatele lui I.Canna
~1951   ro&ru  
  the original: (492KB)
updated: 2007-02-03 14:59:13
Sovetskaia Moldavia  "Pentru dezvoltarea continuă a literaturii moldoveneşti" (relatare de la adunarea de dare de seamă a Uniunii Scriitorilor din Moldova)
09.06.1951   ru  
  the original: (294KB)
updated: 2007-04-15 14:51:57
Sovetskaia Moldavia  "Unele probleme ale dezvoltării limbii moldoveneşti în lumina învăţăturii lui I.V.Stalin" (despre ortografia şi alte aspecte ale limbii moldoveneşti, învinuiri la adresa oponenţilor rusificării limbii moldoveneşti)
( 4-5.10.1951)
04.10.1951   ru  
  the original: (547KB)
 
Author :
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
updated: 2007-04-15 14:54:12
  Însemnări privitoare la povestirea "Mitrea Cocor" tipărită de editura de stat a Moldovei
07.01.1953   ro*  
  the original: (118KB)
 
Authors :
  Istru Bogdan - scriitor
  Corlăteanu Nicolae - filolog
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-02-03 15:59:28
  Scrisoare la adresa Prezidiului USM în legătură cu editarea cărţii "Akteri" de Igor Şvedov
(dezvăluirea fărădelegilor în activitatea editorială moldovenească)
15.02.1959   ru  
  the original: (829KB)
 
Author :
  Meniuc George - scriitor
 
Recipient :
  USM - Uniunea Scriitorilor din Moldova
updated: 2007-04-15 16:41:53
Cultura Moldovei  "Unele greşeli în tratarea specificului naţional" (note critice la adresa unor lucrări ale lui Vasile Coroban)
( N34)
26.04.1959   ro*  
  the original: (466KB)
 
Author :
  Bucov Emilian - scriitor
updated: 2006-06-09 08:36:29
  Fragment din "Studii sovietice despre scriitori români" de G. Nicolescu - despre studiul lui N.Romanenco asupra creaţiei lui B.P.Haşdeu
(extras din ziarul "Veac nou" N20)
22.05.1959   ro*  
  the original: (121KB)
 
Author :
  Nicolescu G.C. - şef de catedră lit. română Univ. Parhon, Bucureşti
updated: 2007-04-15 16:46:34
  Scrisoare despre prigonirea scriitorilor ruşi în Moldova
12.06.1959   ru  
  the original: (563KB)
 
Author :
  Dovba D.
 
Recipients :
  Serdiuc Zinovii T. - prim secretar CC PCM(1954-1961)
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Darienco Petrea - scriitor
  Golubiţchii A.A. - redactor al ziarului "Sovetskaia Moldavia"
  Lazarev Artiom - istoric, om de stat, rector al Universităţii de Stat din Chişinău(1968-1974)
updated: 2007-04-15 16:48:36
  Despre discursul tendenţios a revistei "Comunist Moldavii" referitor la cartea "Bogdan Petriceicu Haşdeu" de N.Romanenco
12.11.1959   ru  
  the original: (788KB)
 
Author :
  Romanenco Nicolae - istoric literar
updated: 2006-06-10 13:31:33
  Comentariu la critica tendenţioasă a monografiei despre B.P.Haşdeu în presa republicană
15.11.1959   ru  
  the original: (137KB)
 
Author :
  Romanenco Nicolae - istoric literar
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-10 13:34:01
  Extras scris de mână despre articolele "Împotriva lipsei de gust şi de cultură" de N.Radzinski şi S.Cialic (16.12.1961, Moldova Socialistă), "Despre un plagiator şi tendinţe vădit duşmănoase" (13.02.1948)
16.12.1961   ro*  
  the original: (58KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-10 19:06:05
  Extras scris de mână din rev."Nistru" N11 1965, "Nistru" N1 1966 în legătură cu congresul III al scriitorilor din Moldova ş.a.
14.10.1965   ro  
  the original: (201KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 19:40:20
  Scrisoare-răspuns la insinuările ideologice şi politice adresate lui A. Lupan de către I. Bodiul
20.02.1968   ru  
  the original: (459KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Bodiul Ivan Ivanovici - prim secretar PCM (1961-1980)
updated: 2007-04-15 17:03:29
  Scrisoare către secţia ideologică a CC PCUS în legătură cu campania antinaţionalistă declanşată de către I.Bodiul şi anturajul său
22.02.1968   ru  
  the original: (426KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  CC PCUS - Comitetul Central al Patidului Comunist din URSS
updated: 2007-04-15 17:05:38
Ogonioc  "Democraţia şi genetica" (despre promovarea lui A.Jucenco)
( N50,1987)
1987   ru  
  the original: (87KB)
 
Authors :
  Ivanov A.V. - academician, laureat a Premiului Lenin
  Kirpicinikov V.S. - profesor, doctor în biologie
  Mamaeva S.E. - doctor în biologie
  Polianski Iu. - membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe URSS
  Iudin A.L. - doctor în biologie
updated: 2007-04-15 15:09:06
  Extras din articolul "Adaptarea la restructurare"(despre A.Jucenco), rev."Nistru" N6 1988
1988   ro*  
  the original: (67KB)
updated: 2006-06-14 08:20:59
  "Despre dezvoltarea limbii literare moldoveneşti"
(influenţa culturii ruse asupra limbii şi literaturii moldoveneşti, Puşkin în Moldova)
  ru  
  the original: (124KB)
 
Author :
  Trubeţcoi Boris - istoric literar şi pedagog rus din Moldova
updated: 2007-04-15 15:23:45
Cultura Moldovei  "Scrisoare la redacţie" (în legătură cu stilul lingvistic în publicistică)
  ro*  
  the original: (146KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 18:16:15
Sovetskaia Moldavia  "Traducerile vicioase ale poemelor lui V.Maiakovski"
(referiri critice la traducerile lui A.Lupan, Em.Bucov, Iu.Barjanschi, B.Istru, I.Creţu...)
  ru  
  the original: (427KB)
 
Author :
  Săpunaru Z. - critic literar
updated: 2006-06-09 19:16:11
Moldova Socialistă  "Împotriva închinăciunii în faţa asfinţitului în limba moldovenească"
(lupta împotriva schimonosirii şi îngunoieşirii limbii)
  ro*  
  the original: (458KB)
 
Author :
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
updated: 2007-04-15 15:26:44
  Articol pentru enciclopedie despre revista "Viaţa Basarabiei" de S.Pânzaru şi recenzia negativă la acest articol a lui A.Lazarev
  ro&ru  
  the original: (293KB)
 
Authors :
  Lazarev Artiom - istoric, om de stat, rector al Universităţii de Stat din Chişinău(1968-1974)
  Pânzaru S.
updated: 2006-06-12 19:31:53
  Extrase din revista "Viaţa Basarabiei" şi altele ce caracterizează situaţia din Basarabia interbelică, extras dintr-o lucrare în care se menţionează pasivitatea oamenilor de cultură în lupta contra ocupanţilor
  ru  
  the original: (80KB)
updated: 2007-04-16 21:51:10
  Studiu "Mihail Eminescu"
  ru  
  the original: (524KB)
 
Authors :
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
  Istru Bogdan - scriitor
updated: 2006-06-12 19:37:55
  Telegramă despre reeditarea ilicită a cărţii lui Colesnicov, iniţiată de acesta în afara republicii
  ru  
  the original: (32KB)
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-12 19:40:15
  Telegramă în legătură cu editarea manuscriselor foştilor partizani (reproşuri la adresa lui George Meniuc)
  ru  
  the original: (65KB)
 
Author :
  Verşigora Piotr - scriitor rus, general-maior
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-12 19:42:41

Articole, extrase, procese verbale... Top

Pravda  Hotărârea Biroului Organizatoric al CC PC(b) cu privire la revistele "Zvezda" şi "Leningrad"
(14 august 1946)
21.08.1946   ru  
updated: 2007-04-15 14:20:46
  Extras din raportul lui A.Fadeev la plenara XI a conducerii US URSS despre starea de lucruri în USM ca urmare a hotărârii referitoare la revistele "Zvezda" şi "Leningrad" (ziarul "Literaturnaia gazeta" 29.6.1947)
29.06.1947   ru  
  the original: (54KB)
 
Author :
  Fadeev Alexandr - scriitor rus, secretar general US URSS
updated: 2007-04-15 14:24:04
  Scrisoare - rugăminte de a precăuta într-un mod obiectiv învinuirile nejustificate
26.07.1948   ru  
  the original: (385KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Coval Nicolae G. - prim-secretar al CC PCM
  Ivanov V.A. - Preşedintele comitetului organizatoric CC PCUS
updated: 2007-04-15 16:04:56
Izvestia Akademii Nauk SSSR  "Unele probleme ale lingvisticii moldoveneşti în lumina lucrărilor lui I. Stalin"
05.1951   ru  
 
Author :
  Mihalci D. - lingvist
updated: 2006-06-09 08:31:39
Sovetskaia Moldavia  art. "Sesiunea ştiinţifică în problemele lingvisticii moldoveneşti" (raport pe marginea sesiunii ştiinţifice a savanţilor AŞ URSS şi a Moldovei unde s-au dezbătut problemele esenţiale ale lingvisticii moldoveneşti)
13.12.1951   ru  
  the original: (742KB)
updated: 2007-04-15 14:59:27
Voprosî iazîkoznania  Recenzie la culegerea "Problemele limbii moldoveneşti în lumina lucrărilor lui I. Stalin"
1952   ru  
 
Author :
  Piotrovski R. - lingvist
updated: 2006-06-09 08:32:32
  Scrisoare în legătură cu redactarea tendenţioasă a articolului despre opera lui D. Gherşfeld "Grozovan" (substituirea noţiunilor obiective, istorice în articolul "Drum bun" /rus. "V dobrîi puti"/)
1956   ru  
  the original: (65KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Iazloveţchii ?. - Redactorul ziarului "Sovetskaia Moldavia"
  Iliaşenco Chiril - secretar CC PCM
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
  SM - Ziarul "Sovetskaia Moldavia"
updated: 2007-04-15 16:09:14
  "Întâlniri triste: repertoriu, literatură, regie"
(despre problemele teatrului dramatic, lipsa repertoriului clasic, cultura limbii)
1957   ro*  
  the original: (867KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 16:11:56
  Scrisoare în legătură cu încălcările comise în editarea cărţilor de ESM
07.02.1959   ru  
  the original: (520KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Meniuc George - scriitor
 
Recipients :
  Tcaci Dmitrii - secretar CC PCM
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
updated: 2007-04-15 16:39:32
  Extras din stenograma şedinţei din cadrul AŞM - discursul lui A.Lupan despre valorificarea moştenirii clasice
(~1962)
~1962   ru  
  the original: (1291KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-10 19:07:50
Voprosî literaturî  art. "A păstra şi a respecta moştenirea" (despre valorificarea moştenirii clasice)
(1962, (text preluat din materialele pregătite pentru publicare))
1962   ru  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 15:01:13
  Din procesul verbal al şedinţei comitetului pentru premiile Lenin şi de stat URSS - pe marginea romanului "O zi din viaţa lui Ivan Denisovici" de A. Soljeniţîn
04.1964   ru  
  the original: (423KB)
 
Participant :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 16:56:49
  Extras din articolul lui D.Cornovan "Să ridicăm nivelul educaţiei internaţionale a muncitorilor", publicat în "Sovetskaia Moldavia"
19.12.1965   ru  
  the original: (30KB)
 
Author :
  Cornovan Dumitru S. - activist de partid şi om de stat, secretar al CC PCM
updated: 2006-06-09 08:43:11
  Extras din referatul lui Bodiul la activul de partid republican-22.12.1965, publicat în "Sovetskaia Moldavia" (declaraţii politice referitoare la problemele lingvisticii moldoveneşti)
05.01.1966   ru  
  the original: (57KB)
 
Author :
  Bodiul Ivan Ivanovici - prim secretar PCM (1961-1980)
updated: 2007-04-15 15:05:54
  Scrisoare din partea lui A.Soljeniţîn despre boicotarea publicării cărţii "Rakovîi korpus"
12.09.1967   ru  
  the original: (95KB)
 
Author :
  Soljeniţîn Alexandr - scriitor rus
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 17:01:00
  Adresare către secretarii US URSS cu rugămintea de a face cunoştinţă cu scrisorile trimise la CC PCUS şi CC PCM
24.02.1968   ru  
  the original: (21KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Marcov Gheorghii - preşedinte US URSS
  Voronkov C. - US URSS
  Fedin Constantin - scriitor rus
updated: 2007-04-15 17:07:18
  Foaie manuscris - "...Tu, Lenin, gânditorule, mai eşti tu liber? Nu-ţi face iluzii, frate..." (20-28.2.1968)
28.02.1968   ro  
  the original: (32KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-10 19:19:33
  Stenograma şedinţei secţiei literare a Comitetului pentru premii URSS - discutarea candidaturii lui Druţă pentru înaintarea la Premiul de Stat al URSS
13.10.1970   ru  
  the original: (1076KB)
 
Participants :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Marcov Gheorghii - preşedinte US URSS
  Tihonov Nicolai - poet rus, preşedinte al comitetului pentru premiile Lenin şi de stat URSS în domeniile literatură, artă şi arhitectură
  Berdnicov G. - Institutul literaturii universale
  Tank Maxim - poet belorus
  Aitmatov Cinghiz - scriitor chirghiz
  Gonciar Oles - scriitor ucrainean
  Gribaciov Nicolai - scriitor rus
updated: 2006-09-22 08:21:11
  Scrisoare in legătură cu acţiunile de discreditare a candidaturii lui S.Cibotaru în campania de înaintare la postul de director al Institutului de Limbă şi Literatură AŞ RSSM
29.12.1972   ru  
  the original: (586KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Keldîş Mstislav - savant matematician, preşedinte AŞ URSS
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
updated: 2007-04-15 17:13:39
  Notiţă scrisă de mână – adresare lui G.Marcov cu rugămintea de a face cunoştinţă cu scrisorile adresate CC PCUS şi CC PCM ce abordează problemele stringente în procesele istorico-literare din republică
27.11.1977   ru  
  the original: (21KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Marcov Gheorghii - preşedinte US URSS
updated: 2007-04-15 17:15:39
  Scrisoare ce conţine argumente împotriva organizării manifestărilor legate de aniversarea de 50 de ani de la crearea USM (unele date privind istoria USM)
27.11.1977   ru  
  the original: (500KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Zimianin Mihail - secretar CC PCUS
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
  CC PCUS - Comitetul Central al Patidului Comunist din URSS
updated: 2007-04-15 17:18:34
  Scrisoare către A. Lupan cu îndreptăţiri din partea lui V. Rugină
23.04.1985   ru  
  the original: (44KB)
 
Author :
  Rugina Vadim - lector superior la Universitatea din Chişinău
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 17:24:35
  Scrisoare în legătură cu interogatoriul neoficial la USM de către procurorul Didîc cu intenţii provocatoare la adresa oamenilor de cultură
28.07.1985   ru  
  the original: (171KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Grosu Simion C. - prim secretar PCM (1980-1989)
  Smirnov V.I. - Secretarul 2 a CCM
  Petric Pavel - secretar CC PCM
  Marcov Gheorghii - preşedinte US URSS
updated: 2007-04-15 17:29:26
  Dialog-interviu despre George Meniuc (se menţionează substituirea numelui lui George Meniuc, autorul prefeţei la Antologia poeziei moldoveneşti)
~1987   ru  
  the original: (415KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 17:34:12
  "O lămurire la o nedumerire" (replică la Nota Comitetului de Conducere a USM publicată în “Literatura şi Arta” 1988)
~1988   ro*  
  the original: (181KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 18:03:09
  Scrisoare oficială cu argumente în favoarea trecerii la grafie latină, referiri la decizia de introducere a grafiei slavone în Transnistria, anul 1938
04.08.1988   ro&ru  
  the original: (333KB) (3335KB)
 
Author :
  Romanenco Nicolae - istoric literar
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
inserted: 2006-11-03 20:52:52
Învăţământul public  Decizia savanţilor lingvişti privind necesitatea revenirii la grafia latină şi declararea limbii naţionale drept limbă de stat, art."Ce-i cu alfabetul moldovenesc" de I.D.Ciobanu
05.11.1988   ro*  
  the original: (644KB)
 
Author :
  Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
updated: 2007-04-15 15:13:16
  Scrisoare in legătură cu cazul D. Matcovschi
11.06.1989   ru  
  the original: (98KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  CECM - Comisia pentru examinarea cazului Matcovschii
  USM - Uniunea Scriitorilor din Moldova
updated: 2007-04-15 18:07:04
  Demers privind restabilirea stagiului de partid din 1933 (este ataşată scrisoarea din 1954 către A.Surcov)
05.07.1989   ru  
  the original: (474KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Surcov Alexei - poet rus, red.princ.MEL
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
updated: 2006-06-12 08:19:30
Săptămîna  Genericul "Reconstituiri", art. "Despre manualele de limbă şi literatură moldovenească" (5.5.1978)
16.06.1995   ro  
  the original: (289KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 18:12:01
  Recenzie la articolul "Moldavskaia Sovetskaia Literatura" /"Literatura sovietică moldovenească"/ (aprecieri critice - articol slab, încurcat, plin de informaţii necontrolate şi contradictorii)
  ro*  
  the original: (582KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 18:23:56
  art. "Poezii şi poeme de V.Maiakovski în traducere moldovenească"
(atitudini critice faţă de traducerile lui I.Creţu şi A.Lupan)
  ro*  
  the original: (235KB)
 
Author :
  Panfil Vera - critic literar, prozatoare
updated: 2006-06-14 08:39:42
  Însemnări despre exilul şi revenirea în Moldova a lui Mihail Braşoveanu
  ro  
  the original: (2857KB)
inserted: 2006-11-03 20:17:37