Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan

Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini


Timpul neîmpăcării
Valorificarea moştenirii
Atitudini
Despre colegii de breaslă
În susţinerea tinerelor talente


Timpul neîmpăcării Top

Moartea lui Patefon
1931  
updated: 2006-03-16 15:53:41
Căile rătăcirii
(include: "Întoarcerea lui Sănduc", "Pe pârlog", "Străinul toamnei")
1932  
updated: 2006-03-16 15:57:18
Din caietele vremii
(include:"Macar către Nicolae Vladu","Pentru Macar Gobrea","Macar","Încercare de nepoveste","Abecedar")
1932  
updated: 2006-03-16 15:55:15
Motive de schiţă
(1933-1934, include: "Locul cu pricina", "Noi şi alţii", "Alţii şi noi", "Şomerie")
1933  
updated: 2006-03-16 16:04:09
Petrecere de pomină
1933  
updated: 2006-03-16 16:02:31
Singur printre echinoderme
1933  
updated: 2006-03-16 15:59:56
Preludiu
1935  
updated: 2006-03-16 16:05:28
Realităţi studenţeşti
1936  
updated: 2006-03-16 16:07:07
Eroism şi laşitate
1937  
updated: 2006-03-16 16:10:54
Facultatea şi studenţii ei
1937  
updated: 2006-03-16 16:08:25
O manevră
1937  
updated: 2006-03-16 16:09:37
Apologia omului neutru
1938  
updated: 2006-03-16 16:12:22
Fâţă, vai de capul lui
 
updated: 2006-03-16 16:14:18

Valorificarea moştenirii Top

În legătură cu editarea clasicilor
1953  
updated: 2007-07-02 23:04:35
Despre cartea "Poezii" de Mihail Eminescu
1954  
updated: 2006-03-16 16:19:37
Cuvânt de cinstire
(Mihai Sadoveanu - 80)
1960  
updated: 2006-03-16 16:22:04
Destinul omenesc al Luceafărului
(Mihai Eminescu)
1964  
updated: 2007-07-02 08:46:50
Ion Creangă
1964  
updated: 2006-03-17 07:35:29
Vârsta nouă a poeziei
(Tudor Arghezi - 85)
1965  
updated: 2006-03-17 07:41:56
Marginalii argheziene
(pe marginea operei lui Tudor Arghezi)
1967  
updated: 2006-03-17 07:45:13
Biruinţa inorogului
(Dimitrie Cantemir - 300)
1973  
updated: 2006-03-17 07:47:16
În arhaica voroavă
(despre Dosoftei)
1974  
updated: 2006-03-17 07:49:32
Lumină vie
(Mihai Eminescu)
1980  
updated: 2007-06-20 08:24:18
Veşnic tânăr
(Vasile Alecsandri - 160)
1981  
updated: 2006-03-17 07:52:50
Alexei Mateevici
1988  
updated: 2006-03-17 07:54:22

Atitudini Top

Negru pe alb
(despre introducerea noilor reguli ortografice)
1957  
updated: 2007-07-02 23:06:12
Calendar
 
updated: 2007-07-02 20:37:39
Cartea şi învăţătorul
(rolul învăţătorului în promovarea culturii)
 
updated: 2006-03-21 05:46:01
Dreptul la cântec
 
updated: 2007-01-21 09:44:24
Nagâţul - pasăre cu moţ
 
updated: 2007-01-21 09:41:58
Râvnite minunăţii
 
updated: 2006-06-12 19:51:06
Sufletul şcolii
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
 
updated: 2007-01-21 09:48:07
Tonul şi isonul
 
updated: 2006-03-21 05:39:54

Despre colegii de breaslă Top

Cuvânt de cititor
(despre Bogdan Istru)
1964  
updated: 2006-03-17 07:56:37
Darnica poezie a lui Igor Creţu
1972  
updated: 2007-07-02 20:41:10
Omenia darurilor
(despre Vera Malev)
1976  
updated: 2006-03-17 08:04:03
Meniuc în ţara bîlinelor
1978  
updated: 2006-03-17 08:05:45
Promotor al cărturăriei
(despre Ramil Portnoi)
1983  
updated: 2007-07-02 20:46:31
Largul lumii de pe bolohan
(despre Gheorghe Malarciuc)
1984  
updated: 2006-03-17 08:13:29
Prezent în afirmarea poeziei
(despre Liviu Damian)
1986  
updated: 2006-03-17 08:18:24
Autograful poetului
(despre George Meniuc)
1988  
updated: 2006-03-18 13:32:49
Legământ de credinţă (2)
(despre opera lui George Meniuc)
1988  
updated: 2007-04-17 19:16:18
Răspunsul al doilea la întrebarea întâia
(despre Ion Druţă)
1988  
updated: 2007-07-02 20:51:47
Ultima plecare a tovarăşului nostru
(în amintirea lui Pavel Boţu)
1988  
updated: 2006-06-30 18:47:31
Cu pasărea măiastră în lumea zbuciumată
(despre Irina Stavschi)
 
updated: 2006-03-18 13:52:59
Nicolae Costenco
 
updated: 2006-03-18 13:54:37
Simţul noului
(pe marginea romanului «Frunze de dor» de Ion Druţă)
 
updated: 2007-07-02 22:38:05
Însemnări de lectură
(despre George Meniuc)
 
updated: 2006-03-18 13:48:28

În susţinerea tinerelor talente Top

Anatol Codru : Nopţi albastre
(prefaţă la cartea de debut a lui Anatol Codru)
1962  
updated: 2006-03-21 05:19:22
Literatura noastră - a tuturor
(aplicarea aceloraşi criterii de apreciere pentru creaţia tinerilor scriitori şi a celor consacraţi)
1962  
updated: 2006-03-18 14:03:50
Piaţa Diolei
(prefaţă la cartea de debut a Leonidei Lari)
1974  
updated: 2006-03-21 05:17:26
Cartea cea dintâi
(prefaţă la cartea de debut a Lidei Istrati "Nica")
1978  
updated: 2006-03-21 05:24:48
Pe marginea unui manuscris de Nina Josu
1985  
updated: 2006-03-21 05:27:23
Precuvântare la volumul Galinei Furdui "Omul către om"
1987  
updated: 2006-03-21 05:30:55
Tinereţă haine scumpe
(despre tineret)
 
updated: 2006-03-21 05:33:28