Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Documente -> Discursuri


Foruri republicane
Foruri unionale
Foruri internaţionale
Emisiuni televizate şi radio


Foruri republicane Top

  Raportul prezentat la congresul I al scriitorilor din Moldova "Despre literatura sovietică moldovenească şi sarcinile dezvoltării ei"
(24-26 august 1954)
24.08.1954   ro*  
  the original: (7343KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:44:35
  Discurs privitor la noile reguli de ortografie, ~1958
(are tangenţe cu lucrarea "Negru pe alb")
~1958   ru  
  the original: (390KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:05:54
  Stenograma cuvântării la congresul II al scriitorilor din Moldova, 1958
(dezlegarea problemei ortografiei limbii literare, referiri la opera lui Druţă)
1958   ro*  
  the original: (1124KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-01-16 00:24:32
  "În prag de congres" 1965
(necesitatea renunţării la etichetări bombastice în folosul unei critici obiective a creaţiilor literare)
1965   ro*  
  the original: (356KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 08:19:13
  Cuvântarea la congresul III al scriitorilor din Moldova, 1965 (analiza stării de lucruri în literatură, referire la opera lui I.Druţă)
(apel la conducerea republicii de a rezolva problemele editării şi răspândirii cărţilor în biblioteci precum şi a problemei unui sediu permanent al USM...* discursul real este unul improvizat şi diferă de această stenogramă)
1965   ro*  
  the original: (1325KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:08:12
  Stenograma cuvântării în cadrul sesiunii Sovietului Suprem RSSM, ~1970 (problemele învăţământului şcolar)
~1970   ro*  
  the original: (422KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 18:41:06
  Raportul în cadrul şedinţei de dare de seamă - printre altele pledează pentru admitere a mai multor scriitori în cadrul Academiei de Ştiinţe, atenţionează încă o dată asupra pericolului defrişării livezilor în folosul tehnologiilor exotice "spur"
(în prezenţa lui I.Calin, ~1976)
~1976   ru  
  the original: (840KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:12:03
  Stenograma discursului la congresul V al scriitorilor din Moldova, 1976 (în prezenţa lui I.Bodiul)
(în afară de problemele literare se referă la campania de defrişare a livezilor de mere în Moldova prin înlocuirea lor cu spur)
1976   ru  
  the original: (1037KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:13:47
  Stenograma cuvântării la congresul scriitorilor (după congresul XXVI a PCUS ~1982)
(se menţionează contribuţia lui Brejnev la editarea cărţii "Capra cu trei iezi" şi organizarea sesiunii ştiinţifice consacrate limbii moldoveneşti)
~1982   ro*  
  the original: (339KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 18:48:25
  Stenograma cuvântării la congresul VII al scriitorilor din Moldova, 1986
(despre critică, opera lui Druţă, acţiunile destructive comise în domeniul culturii, gospodăriei agricole, nivelul literaturii, a artei interpretative...)
1986   ro&ru  
  the original: (1284KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 18:49:58
  Stenograma discursului la adunarea de partid a Uniunii scriitorilor (în apărarea lui Pavel Boţu)
17.04.1986   ru  
  the original: (167KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 18:51:48
Moldova Socialistă  Discursul deputatului A.Lupan la sesiunea XIII a SS RSSM
12.09.1989   ro*  
  the original: (365KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-09-22 08:30:18
  Cuvântul lui Andrei Lupan la serata de comemorare a lui Anatolie Corobceanu
(~1991)
~1991   ro  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 18:53:40
  Ultima luare de cuvânt la şedinta jubiliară din sala mică a Academiei de Ştiinţe
13.02.1992   ro  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 18:55:17
  Material legat de Raportul CC la tema restructurării, menţionat cazul Vîşcu
(apel la valorificarea documentelor de arhiva ce i-ar readuce în lumină pe oamenii oneşti cum sunt Testemiţanu, Corobceanu, Cemârtan, problema satului moldovenesc - acordarea unor loturi mai mari pentru ţărani)
  ro*  
  the original: (409KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:21:15
  Şedinţa conducerii USM în legătură cu excluderea lui S. Râbac din US URSS
(cuvântarea lui Lupan împotriva manipulaţiilor în editarea cărţilor şi pentru excluderea lui Râbac din US URSS)
  ru  
  the original: (354KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:26:56

Foruri unionale Top

  Stenograma cuvântării la congresul II al scriitorilor din URSS
(despre realizările scriitorilor din Moldova, relaţia scriitor-critic)
15.12.1954   ru  
  the original: (698KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:30:02
  Stenograma cuvântării în cadrul sesiunii Sovietului Suprem URSS, 1959 (acordarea unor resurse materiale pentru agricultura, învăţământul Moldovei, necesitatea construirii unui local pentru teatrul de operă din Chişinău)
1959   ru  
  the original: (467KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:34:56
Literaturnaia gazeta  "A crea biografia epocii" – discurs la Congresul III al scriitorilor din URSS
24.05.1959   ru  
  the original: (470KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 08:38:17
  Extras din cuvântarea la congresul VI a US URSS,1976
(referire la opera lui Ion Druţă)
21.06.1976   ru  
  the original: (105KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 19:08:47

Foruri internaţionale Top

  Stenograma discursului la cea de a 46 Conferinţă Interparlamentară din Londra, 1957
(apel la încetarea experienţelor nucleare)
1957   ru  
  the original: (204KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 19:10:44

Emisiuni televizate şi radio Top

  Scenariul emisiunii televizate "Limba moldovenească astăzi"
03.04.1988   ro*  
  the original: (1579KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Ivanesi I.S. - profesor de limbă română din s.Cojuşna, Străşeni
  Tănase Constantin - filolog
updated: 2007-04-16 08:41:24
  Scenariul emisiunii TV "V.Roşca - pagini de creaţie"
  ro*  
  the original: (311KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
inserted: 2007-07-02 23:36:59