Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Înregistrări audio -> Discursuri, emisiuni radio


Discursuri
Recitaluri, scrieri
Emisiuni radio, interviuri
Diverse


Discursuri Top

  Discurs la congresul III al scriitorilor din Moldova, 1965 (analiza stării de lucruri în literatură, referire la opera lui I.Druţă)
(apel la conducerea republicii de a rezolva problemele editării şi răspândirii cărţilor în biblioteci precum şi a problemei unui sediu permanent al USM...)
1965   ro  
  the original: (9928KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:27:27
  Discursul lui Andrei Lupan la Congresul V al scriitorilor din Moldova, 1976 (printre altele se menţionează problema defrişării livezilor de mere prin înlocuirea lor cu "spur")
1976   ru  
  the original: (8045KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:30:20
  Discurs la congresul VII al scriitorilor din Moldova (despre critică, opera lui Druţă, acţiunile destructive comise în domeniul culturii, gospodăriei agricole, nivelul literaturii, a artei interpretative...)
14.05.1986   ro&ru  
  the original: (12511KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:32:45
  Discurs despre Ion Creangă (p. "Plecarea") la serata jubiliară consacrată aniversării a 150 de ani de la naştere
09.06.1987   ro  
  the original: (1642KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:34:22
  Discursul la sesiunea XIII a Sovietului Suprem RSSM despre problema limbii de stat (incomplet), 1989
1989   ro  
  the original: (3663KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:36:09
  Cuvânt despre George Coşbuc, 1991
1991   ro  
  the original: (3116KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:39:59
  Discurs închinat memoriei lui Anatolie Corobceanu ~1991
~1991   ro  
  the original: (10877KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:38:07
  Discursul lui Andrei Lupan la şedinţa jubiliara 80 de ani de la naştere, Sala mică a AŞM
13.02.1992   ro  
  the original: (4975KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:16:02
  Sesiune ştiinţifică consacrată lui Andrei Lupan, sala mică AŞM, februarie 1997
02.1997   ro  
  the original: (27846KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:44:33
  "Cuvânt despre un mare înaintaş - D.Cantemir"
  ro  
  the original: (5999KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 08:46:01
  Cuvânt despre Emil Loteanu la serata jubiliară Loteanu-50
  ro  
  the original: (2358KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 18:59:53
  Cuvânt despre Eugen Ureche(fragment)
  ro  
  the original: (1774KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:01:17
  Cuvânt despre Valentin Roşca (fragment)
  ro  
  the original: (2435KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:02:44
  Cuvânt despre Vlad Ioviţă
  ro  
  the original: (2410KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:06:31
  Discurs despre cultură, valori spirituale... de Andrei Lupan
  ro  
  the original: (9462KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-30 18:53:24
  Discurs despre poezie, interpretarea ei scenică cu referiri la Anatol Răzmeriţă
  ro  
  the original: (1912KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:08:10
  Discursuri consacrate lui Pavel Boţu
  ro  
  the original: (3258KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Boţu Pavel - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1965-1987)
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
updated: 2006-06-23 19:11:13

Recitaluri, scrieri Top

  "Voluntar al muncilor grele" (despre Vladimir Precup) ~1985
~1985   ro  
  the original: (6793KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:14:42
  Recital de poezie (p."Cântec pentru azi","Ziua pe creste","Creaţie","Dosnicul final","Fată de ţară", "Cântec târziu","Din amintiri","Uneori dimineaţa","Evrica","Altcum","Dreptul la nume","Geneză","Gromovnic","Legea găzduirii")
  ru  
  the original: (5751KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:16:04
  Recital pe Aleea Clasicilor - p."Plecarea"
  ro  
  the original: (453KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:17:33
  Scriitori la microfon - "Setea de la Mălăieşti"
  ro  
  the original: (4924KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:19:22

Emisiuni radio, interviuri Top

  Emisiunea "Întâlnire cu noroc" 1974 (sub genericul candidaţi la premiul de stat URSS)
(G.Meniuc despre creaţia lui A.Lupan, p."Chemarea din legendă" citită de autor)
1974   ro  
  the original: (5470KB)
 
Speakers :
  Meniuc George - scriitor
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-26 08:14:00
  Emisiune consacrată aniversării 70 ani de la naşterea lui Andrei Lupan, radio Maiak, 1982
1982   ru  
  the original: (9262KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Loteanu Emil - regizor, poet, scenarist
  Oscoţchii Valentin - critic literar
  Hohleacov Victor - artist emerit din URSS
  Cvaşa Igor - artist emerit a Federaţiei Ruse
updated: 2006-06-23 19:22:48
  Maeştri ai cuvântului - Nicolae Costenco (Costenco-70) ~1983?
~1983   ro  
  the original: (6969KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:23:57
  Maieştri ai cuvântului - "Cu fiori îţi bat la poartă, pământean al vremii mele" - A.Lupan-75
1987   ro  
  the original: (14915KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Malarciuc Gheorghe - scriitor, scenarist
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
  Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
  Stavschi Irina - poetă
  Teleucă Victor - scriitor
  Ciutac Victor - actor
  Răzmeriţă Anatol - actor
updated: 2007-07-01 21:27:27
  Interviu cu Andrei Lupan realizat de Sandu Osadcenco, Mălăieşti ~1990
~1990   ro  
  the original: (24677KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:25:31
  Emisiunea "Parfumul amintirilor" 1992
1992   ro  
  the original: (10750KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Cupcea Valeriu - actor
  Gore-Costin Iuliana - prof de l. română, dir. liceului "Mircea Eliade"
updated: 2006-06-23 19:27:05
  Emisiune consacrată lui Andrei Lupan ce ar fi împlinit 81 de ani cu înregistrări ce nu au intrat în emisiunea jubiliara din anul precedent
08.02.1993   ro  
  the original: (891KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:29:23
  Emisiunea cu eseul lui Ion Druţă "Viaţa şi moartea la moldoveni"
18.02.1995   ro  
  the original: (15186KB)
 
Speaker :
  Druţă Ion - scriitor, dramaturg
updated: 2006-06-23 19:31:51
  Emisiunea "Fecior al veşnicei glii" sub genericul "Notorietate şi valoare", despre Andrei Lupan
2006   ro  
  the original: (7016KB)
 
Speaker :
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
inserted: 2006-06-26 12:55:03
  Cuvânt despre Valentina Rusu-Ciobanu
(extras din filmul "Confesiune")
  ro  
  the original: (370KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Vieru Grigore - poet
updated: 2007-01-19 19:48:30
  Emisiune despre Andrei Lupan cu Ion Constantin Ciobanu
  ro  
  the original: (13202KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Ciobanu Ion Constantin - scriitor
updated: 2006-06-23 19:34:48
  Emisiune despre Vera Malev şi despre romanul ei "Recviem pentru Maria"
  ro  
  the original: (13572KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Malarciuc Gheorghe - scriitor, scenarist
  Ciobanu Ion Constantin - scriitor
updated: 2006-06-23 19:36:58
  La steaua... (despre Mihai Eminescu)
  ro  
  the original: (853KB)
 
Speaker :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-23 19:38:15
  Maeştri ai literaturii moldoveneşti - despre creaţia lui Andrei Lupan
  ro  
  the original: (6521KB)
 
Speakers :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Vieru Grigore - poet
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
  Vatamanu Ion - scriitor, doctor în chimie
updated: 2006-06-23 19:43:56

Diverse Top

  Serghei Lunchevici la serbarea jubiliară Andrei Lupan - 70
(din arhiva lui Serghei Lunchevici)
02.1982   ro  
  the original: (5158KB)
 
Speaker :
  Lunchevici Serghei - violonist, dirijor ai orchestrei "Fluieraş"
updated: 2006-06-23 19:47:48
  Felicitare din partea cineaştilor cu o parodie de Anatol Codru
  ro  
  the original: (3824KB)
 
Speaker :
  Codru Anatol - scriitor, regizor de film
updated: 2006-06-23 19:45:23