Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Last changes


2013-03-27 10:34:01 updated Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> Monedă comemorativă Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere
2013-03-27 08:25:38 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> Monedă comemorativă Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere
2013-03-27 08:16:55 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> Plic poștal "Andrei Lupan - 100 de ani de la naștere", tir.20000 ex.
2013-03-26 19:47:39 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> p. "Mea culpa", art. "Iertarea fratelui pământului" de Eugen Gheorghiță, art. "Andrei Lupan între 'legea găzduirii' și 'sclipirile Ozanei'" de Elena Tamazlâcaru, art. "Andrei Lupan. Autenticul-enigmaticul?" de Vitalie Răileanu (Nr.7(3468))
Authors : Gheorghiță Eugen - ziarist, Tamazlâcaru Elena - ziaristă, Răileanu Vitalie - critic literar
2013-03-26 19:47:02 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> art. "Andrei Lupan. Intelectualul basarabean şi istoria" (o analiză a contextului perioadei postbelice, se încearcă aplicarea noțiunii de kitsch...)
Author : Bantoș Ana - critic literar
2013-03-26 19:46:19 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> art. "Vânătoare și poezie"
Author : Petrea Aurelia - jurnalistă
2013-03-26 19:45:55 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> art. "Simplitatea și măreția poetului"
Author : Marian Boris - traducător
2013-03-26 19:34:54 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> Ediție dedicată cenenarului Andrei Lupan - art."Dor de bătrânul cărunt, cu cârjă" de redactorul șef Nicolae Roșca; fragmente din "Lupaniada" de Druță; atitudini Corbu, Druță, Malev, Eliza Botezatu, Meniuc, Loteanu; (p."Bătrânul poet", "Justificare", "Întâlnirea cu noroc", "Închinare fără carte", "Inima ta înțeleaptă", "Dor", "Magistrale", "De toamnă", "Plecarea", "Dreptul la nume", "Legământ", "Mea culpa")
2013-03-26 18:36:49 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> art. "Bobițele de cristal din paharul omeniei" (Nr.1(24))
Author : Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
2013-03-26 18:30:13 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> art. "Andrei Lupan - ștrihi k portretu"
Author : Covalgi Chiril - scriitor, traducător
2013-03-26 18:14:37 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Jubiliare -> Acrostih "Andei Lupan"
Author : Rusnac Constantin - compozitor
2013-01-15 01:18:45 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Lupaniada - Înălțarea și prăbușirea unei epoci (Lector: Zina Cenușă; Concepție grafică: Andrei Ichim; Editor: Eugenia Mărgineanu)
Author : Druţă Ion - scriitor, dramaturg
2013-01-12 02:19:33 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Critici, scriitori despre Lupan -> art. "Un om între două lumi", se menționează scrisorile de reabilitare a scriitorilor condamnați de regimul stalinist găsite în arhiva SIS (Nr.9(3470))
Author : Colesnic Iurie - scriitor, cercetător
2008-09-10 20:17:04 inserted Dedicaţii -> Dedicaţii din cărţi -> Din partea oamenilor de artă din Moldova ->
Author : Vidraşcu Feodosie - scriitor şi jurnalist
2008-09-05 19:22:37 inserted Dedicaţii -> Dedicaţii din cărţi -> Din partea oamenilor de artă din Moldova ->
Author : Bolduma Ion - poet
2008-09-05 19:06:40 inserted Dedicaţii -> Dedicaţii din cărţi -> Din partea oamenilor de artă din Moldova ->
Author : Corneanu Leonid - scriitor
2008-09-04 08:43:17 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> De la baştina dainei (Alcătuire: P.Starostin; Redactor: A.Rumu; Red. artistic: V.Coreachin; Tehnoredactor: V.Capiţa; Corector: F.Procupeţ)
2008-09-02 08:52:30 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Închinare la Luceafăr (antologie de texte despre şi pentru Eminescu) (Alcătuire: A.Ciocanu, M.Papuc; Prezentare grafică: Isai Cârmu)
2008-08-29 08:34:04 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Intrare în baladă (Colecţie pentru elevi, studenţi. Lector: Tudor Palladi; Ilustraţii: Eudochia Zavtur; Design: Iaroslav Oliinik; Tehnoredactare computerizată: Maria Strungaru)
2007-08-16 18:40:59 inserted Opera -> Poezie -> Traduceri -> Ţăranii (Rafael Alberti)
2007-08-16 08:06:32 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Materiale în care se vorbeşte sau se aminteşte de Lupan -> art. "Amintiri despre oameni buni" (despre Petru Zadnipru, Andrei Lupan şi Grigore Eremei)
Author : Strâmbeanu Andrei - scriitor
2007-08-15 18:44:06 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Critici, scriitori despre Lupan -> art. "Singurul care nu dădea mâna cu Ivan Bodiul"
Author : Matcovschi Dumitru - scriitor
2007-08-15 08:30:05 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Critici, scriitori despre Lupan -> "Oameni de la Moldova - Andrei Lupan" (din cartea "Noi, cei vii", ed. Lumina, 2006)
Author : Malev Vera - scriitoare
2007-08-15 08:12:18 inserted Publicistica -> Despre Lupan -> Materiale în care se vorbeşte sau se aminteşte de Lupan -> art. "Veşmântul fiinţei noastre" (pe marginea problemelor lingvistice)
Author : Mândâcanu Valentin - lingvist
2007-08-02 19:24:29 updated Opera -> Poezie -> Traduceri -> Libertate (Paul Eluard)
2007-08-02 08:47:13 inserted Opera -> Poezie -> Traduceri -> Libertate (Paul Eluard)
2007-08-02 08:41:13 inserted Opera -> Poezie -> Traduceri -> Pumnalul (М. Lermontov)
2007-08-02 08:26:35 inserted Opera -> Poezie -> Traduceri -> Trandafir şi micşunea (Louis Aragon)
2007-08-01 19:50:45 inserted Opera -> Poezie -> Traduceri -> Rapsodul (Anatole France)
2007-08-01 08:34:24 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> Legea găzduirii
2007-08-01 08:27:35 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Meşter Faur" -> Mea culpa
2007-08-01 08:20:31 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Andrei Lupan - Frate al pământului - Biobibliografie (seria "Personalităţi orheiene")
2007-08-01 08:12:10 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Antologia poeziei moldoveneşti v.1 (l. bielorusă)
2007-07-31 20:01:12 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Intrare în baladă" -> Strajă
2007-07-03 08:10:50 updated Publicistica -> Despre Lupan -> Critici, scriitori despre Lupan -> art. "Nu de dragul plugului" de M.Cimpoi, "În preajma miezului de foc" de L.Damian (despre A.Lupan) (foto)
Authors : Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991), Damian Liviu - poet şi publicist
2007-07-03 00:06:37 updated Publicistica -> Despre Lupan -> Critici, scriitori despre Lupan -> art. "Autoritatea lui Andrei Lupan" de I.C.Ciobanu, "La umbra cuvântului"(fragment) de I.Druţă
Authors : Ciobanu Ion Constantin - scriitor, Druţă Ion - scriitor, dramaturg
2007-07-02 23:49:59 updated Publicistica -> Despre Lupan -> Critici, scriitori despre Lupan -> art. "Elogiul omeniei" (despre creaţia lui A.Lupan) (~1966)
Author : Meniuc George - scriitor
2007-07-02 23:44:35 updated Publicistica -> Articole, eseuri, discursuri... -> Cronici culturale, evenimente, aniversări, omagii, personalităţi -> art. "Sora doinelor" - despre Tamara Ciobanu (text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-07-02 23:36:59 updated Documente -> Discursuri -> Emisiuni televizate şi radio -> Scenariul emisiunii TV "V.Roşca - pagini de creaţie"
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-07-02 23:06:12 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Atitudini -> Negru pe alb (despre introducerea noilor reguli ortografice)
2007-07-02 23:04:35 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Valorificarea moştenirii -> În legătură cu editarea clasicilor
2007-07-02 22:51:25 updated Publicistica -> Articole, eseuri, discursuri... -> Poezie, eseuri -> A.Lupan-80, eseurile "Priveghi de toamnă", "Ochiul de ciclop", "Şpigonii"
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-07-02 22:38:05 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Despre colegii de breaslă -> Simţul noului (pe marginea romanului «Frunze de dor» de Ion Druţă)
2007-07-02 20:51:47 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Despre colegii de breaslă -> Răspunsul al doilea la întrebarea întâia (despre Ion Druţă)
2007-07-02 20:46:31 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Despre colegii de breaslă -> Promotor al cărturăriei (despre Ramil Portnoi)
2007-07-02 20:41:10 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Despre colegii de breaslă -> Darnica poezie a lui Igor Creţu
2007-07-02 20:37:39 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Atitudini -> Calendar
2007-07-02 20:36:05 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Atitudini -> Negru pe alb (despre introducerea noilor reguli ortografice)
2007-07-02 08:46:50 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Valorificarea moştenirii -> Destinul omenesc al Luceafărului (Mihai Eminescu)
2007-07-02 08:46:18 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Valorificarea moştenirii -> Destinul omenesc al Luceafărului (Mihai Eminescu)
2007-07-02 08:34:14 updated Opera -> Eseuri, critică literară, atitudini -> Valorificarea moştenirii -> În legătură cu editarea clasicilor
2007-06-19 08:50:03 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Întoarcerea la Vad
2007-06-19 08:45:24 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Seară cu prieteni
2007-06-19 08:41:51 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Cosaşii din amintiri
2007-06-19 08:35:49 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Reproş
2007-06-19 08:29:02 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Refractar
2007-06-19 08:18:42 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Meşter Faur" -> Filimon
2007-06-18 20:04:43 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Intrare în baladă" -> El
2007-06-18 19:59:24 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Intrare în baladă" -> Două poloboace
2007-06-18 19:55:09 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Din tăceri" -> Drojdii
2007-04-15 18:50:56 updated Documente -> Corespondenţă -> George Meniuc -> Felicitare - "...Deschid gromovnicul şi dau peste pagina în care..."
Author : Meniuc George - scriitor
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-02-03 15:59:28 updated Documente -> Polemici -> Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan -> Însemnări privitoare la povestirea "Mitrea Cocor" tipărită de editura de stat a Moldovei
Authors : Istru Bogdan - scriitor, Corlăteanu Nicolae - filolog, Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-02-02 18:44:05 updated Documente -> Polemici -> Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan -> Extras despre limba literară în presa periodică
2007-02-02 08:05:10 inserted Documente -> Polemici -> Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan -> Extrase din "Întrebări literari" (1928-1930), Tiraspol
Authors : Vainberg I., Lehtţir Samuil - scriitor
2007-02-02 08:02:53 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Lehtţir Samuil (scriitor)
2007-02-02 07:57:37 updated Documente -> Polemici -> Articole, extrase, procese verbale... -> Scrisoare în legătură cu redactarea tendenţioasă a articolului despre opera lui D. Gherşfeld "Grozovan" (substituirea noţiunilor obiective, istorice în articolul "Drum bun" /rus. "V dobrîi puti"/)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
Recipients : Iazloveţchii ?. - Redactorul ziarului "Sovetskaia Moldavia", Iliaşenco Chiril - secretar CC PCM, CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova, SM - Ziarul "Sovetskaia Moldavia"
2007-02-02 07:54:33 updated Documente -> Polemici -> Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan -> "Împotriva închinăciunii în faţa asfinţitului în limba moldovenească" (lupta împotriva schimonosirii şi îngunoieşirii limbii)
Author : Ciobanu Ivan Dmitrievici - scriitor, filolog, director al In-tului de istorie, limbă şi lit. (1946-52), rectorul Institutului Pedagogic din Chişinău(1952-56)
2007-01-26 23:33:45 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Din cronica familiei -> În vizită la fratele Nicolae, Ţaul
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Lupan Ana - scriitoare, Lupan Nicolae - fratele lui A.Lupan, Savostin Nicolai - scriitor, Lupan Xenia - soţia fratelui Nicolae, ...
2007-01-24 21:11:53 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Lupan Andrei (scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961))
2007-01-23 18:58:01 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Lupan Andrei (scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961))
2007-01-21 11:36:21 inserted Imagini -> Fotografii -> Alături de colegii de breaslă -> Alături de Haralambie Corbu
2007-01-21 09:26:58 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Din tăceri" -> Arestarea
2007-01-21 09:21:45 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Din tăceri" -> Degrabă
2007-01-21 09:12:17 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Din tăceri" -> Culai răspunde la judecată
2007-01-17 19:23:42 inserted Imagini -> Portrete, sculpturi -> Chipul lui Andrei Lupan în creaţia artiştilor plastici -> Bustul lui Andrei Lupan
Author : Zderciuc Ion - sculptor
2007-01-17 19:08:59 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Zderciuc Ion (sculptor)
2007-01-16 00:24:32 updated Documente -> Discursuri -> Foruri republicane -> Stenograma cuvântării la congresul II al scriitorilor din Moldova, 1958 (dezlegarea problemei ortografiei limbii literare, referiri la opera lui Druţă)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-16 00:19:20 updated Documente -> Corespondenţă -> Din partea oamenilor de rând -> Scrisoare (patima pentru propagarea cărţii)
Author : Cotoman Elizaveta - şefa bibliotecii, r-nul Râşcani
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-16 00:17:08 updated Documente -> Corespondenţă -> Din partea oamenilor de rând -> 2 scrisori 1- amintire a poposirii lui A.Lupan la ei acasă în perioada colectivizării; 2- felicitări de anul nou(1973)
Author : Sava Dionis - Bardar, Hânceşti
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-16 00:14:53 updated Documente -> Corespondenţă -> Din partea oamenilor de rând -> Scrisoare despre succesul poeziei "Tărăboi" la ţară
Author : Cărare Petrea - scriitor
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-16 00:09:01 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Jubiliară pentru Lazăr Dubinovschi
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
Recipient : Dubinovschi Lazăr - sculptor
2007-01-16 00:05:40 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare autobiografică
Author : Nicu Vladimir - scriitor, cercetător
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-16 00:03:22 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare mulţumire pentru ajutor şi cu relatări despre viaţă
Author : Bolduma Ion - poet
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-16 00:00:18 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare plină de entuziasm despre munca la semănat şi cu o referire la un moldovean din Maximovca, ce a fost arestat încă pe timpul lui Stolîpin pentru furt de cai
Author : Nicu Vladimir - scriitor, cercetător
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-15 23:52:33 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare în care se exprimă nesăbuita dorinţă de a scrie (~1956)
Author : Nicu Vladimir - scriitor, cercetător
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-15 23:48:04 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> 2 scrisori(11.12.1953, 03.08.1954), o listă şi o fotografie(despre editarea culegerii de scrieri alese ale lui Alecu Russo şi lucrul asupra dicţionarului ruso-moldovenesc)
Author : Vasilenco Ion - critic şi istoric literar
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-08 19:24:30 updated Documente -> Polemici -> Documente din "Groapa" - mapă aparte, selectată de Andrei Lupan -> Scrisoare către secţia ideologică a CC PCUS în legătură cu campania antinaţionalistă declanşată de către I.Bodiul şi anturajul său
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
Recipient : CC PCUS - Comitetul Central al Patidului Comunist din URSS
2007-01-08 19:20:59 updated Documente -> Corespondenţă -> Din partea oamenilor de rând -> Scrisoare privind problema studierii limbilor naţionale în şcoală
Author : Olifirenco Vadim V. - şef cab. l.ucraineană din I Perf.Cadrelor, Doneţk
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-08 19:15:17 updated Documente -> Scrisori oficiale -> Corespondenţă în calitate de deputat -> Răspuns negativ în legătură cu înapoierea casei pentru cet Berbeu Nina, Pârliţa
Author : Pecerschii N. - şeful secretariatului Sovetul Miniştrilor
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-08 19:08:52 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu oameni de artă din URSS -> Felicitare de Anul Nou
Author : Gorlovskii Alexandr - Zagorsk, reg Moscova
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2007-01-08 19:07:03 updated Documente -> Corespondenţă -> Cu scriitori din România -> 2 scrisori din partea lui Camil Baltazin din Bucureşti în legătură cu editarea lui Al.Robot
Author : Baltazin Camil - Bucureşti
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-11-08 08:22:31 updated Opera -> Poezie -> "Aşchii" -> Cum am pus-o de măligă
2006-11-07 19:13:57 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Strielkunas Jonas (scriitor lituanian)
2006-11-07 19:12:21 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Cugultinov David (poet calmîc)
2006-11-07 19:02:54 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Culiev Caisîn (poet balcar)
2006-11-07 18:54:14 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Demicev Petr (om de stat sovietic, ministru al culturii URSS(1974-1986))
2006-11-03 20:52:52 inserted Documente -> Polemici -> Articole, extrase, procese verbale... -> Scrisoare oficială cu argumente în favoarea trecerii la grafie latină, referiri la decizia de introducere a grafiei slavone în Transnistria, anul 1938
Author : Romanenco Nicolae - istoric literar
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-11-03 20:17:37 inserted Documente -> Polemici -> Articole, extrase, procese verbale... -> Însemnări despre exilul şi revenirea în Moldova a lui Mihail Braşoveanu
2006-10-30 08:50:50 inserted Documente -> Corespondenţă -> Cu oameni de artă din URSS -> Telegramă-felicitare cu ocazia decernării premiului de stat URSS
Author : Gamzatov Rasul - poet avar
2006-10-27 19:10:13 inserted Documente -> Corespondenţă -> Cu oameni de artă din URSS -> Telegramă-felicitare cu ocazia decernării premiului de stat URSS
Author : Cugultinov David - poet calmîc
2006-10-27 08:17:58 inserted Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare-felicitare cu ocazia decernării premiului de stat URSS
Author : Marinat Alexei - scriitor
2006-10-24 19:15:54 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Poezie (din seria "Literatura din Basarabia în sec XX") (Coordonatorii colecţiei: Mircea V. Ciobanu, Nicolae Leahu, Eugen Lungu, Mihai Papuc; postfaţă de Alex. Ştefănescu;)
2006-09-21 21:16:46 inserted Documente -> Discursuri -> Foruri republicane -> Raportul în cadrul şedinţei de dare de seamă - printre altele pledează pentru admitere a mai multor scriitori în cadrul Academiei de Ştiinţe, atenţionează încă o dată asupra pericolului defrişării livezilor în folosul tehnologiilor exotice "spur" (în prezenţa lui I.Calin, ~1976)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-21 21:15:55 inserted Documente -> Discursuri -> Foruri republicane -> Discurs privitor la noile reguli de ortografie, ~1958 (are tangenţe cu lucrarea "Negru pe alb")
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-21 21:11:56 inserted Documente -> Discursuri -> Foruri republicane -> Discursul deputatului A.Lupan la sesiunea XIII a SS RSSM
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-21 20:53:15 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Unul anapoda
2006-09-21 19:02:32 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Izgonirea necuratului"
2006-09-21 18:55:18 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Zbor" ("Magistrale")
2006-09-21 18:48:59 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Cântec târziu"
2006-09-21 10:15:36 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Dreptul la nume"
2006-09-21 10:10:12 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Gromovnic"
2006-09-21 10:03:38 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Întâlnirea cu noroc"
2006-09-21 09:56:00 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Piscul de cremene"
2006-09-21 09:46:57 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Limba" ("Sireaca limbă")
2006-09-20 17:26:30 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Sine qua non..." ("Buricul pământului")
2006-09-20 17:20:28 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Exemplar"
2006-09-20 17:13:41 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Holtei"
2006-09-20 17:01:55 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Suomi" ("Ţara Suomi")
2006-09-20 16:47:54 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Tată"
2006-09-20 16:31:21 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Închinare" ("Închinare fără carte")
2006-09-20 16:17:20 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Tărîm vechiu" ("Ţară")
2006-09-20 16:09:19 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Secetă"
2006-09-20 08:42:43 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Fâţă-aspecte din viaţa lui"
2006-09-20 08:35:41 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Onichi"
2006-09-19 23:30:06 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - fragment din "Singur printre echinoderme"
2006-09-19 23:14:22 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - fragment din "Fâţă vai de capul lui"
2006-09-19 23:01:07 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Întoarcerea lui Sănduc"...
2006-09-19 22:53:29 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Despre echinoderme"
2006-09-19 22:47:35 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Macar Gobrea către Nard Mincescu"
2006-09-19 22:37:14 inserted Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - fragment din poezia "Biografie"
2006-09-19 19:05:15 inserted Documente -> Diverse -> Foi cu notiţe -> Blocnot cu o însemnare despre vocaţia de a scrie
2006-09-15 19:19:50 inserted Imagini -> Portrete, sculpturi -> Chipul lui Andrei Lupan în creaţia artiştilor plastici -> Lupan. Bronze (H-60cm)
Author : Potoţki Grigorii - sculptor, pictor
2006-09-15 19:04:54 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Potoţki Grigorii (sculptor, pictor)
2006-09-15 18:55:30 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Snegur Mircea (preşedintele Republicii Moldova (1990-1996))
2006-09-14 19:08:02 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Festivitatea de deschidere a decadei culturii româneşti în RSSM
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), ...
2006-09-14 19:07:38 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din serata de creaţie Andrei Lupan-70 - "Unul anapoda" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-14 19:07:12 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din filmul "Confesiune" despre Valentina Rusu-Ciobanu
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Vieru Grigore - poet, Rusu-Ciobanu Valentina - pictoriţă
2006-09-14 19:06:34 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Decernarea premiului de stat URSS lui Andrei Lupan pentru ciclul de poezii "Magistrale", 1975
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Tihonov Nicolai - poet rus, preşedinte al comitetului pentru premiile Lenin şi de stat URSS în domeniile literatură, artă şi arhitectură
2006-09-14 19:05:26 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Decernarea premiilor de stat RSSM pentru anul 1970
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Ciobanu Ion Constantin - scriitor, Ştirbu Chiril - actor, Dubinovschi Lazăr - sculptor, Mocanu Spiridon - dansator al ansamblului "Joc"
2006-09-14 19:04:15 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Din cronica familiei -> Cu nepoţii la Mălăieşti (1981-1984)
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), ...
2006-09-14 19:03:35 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Din cronica familiei -> Nucul lui moş Dionis, Mălăieşti
2006-09-14 19:03:09 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Luarea de cuvânt a Verei Malev la serata de creaţie consacrată jubileului de 75 de ani al lui Andrei Lupan
With : Malev Vera - scriitoare
2006-09-14 19:02:43 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Discurs în cadrul seratei jubiliare a lui Emil Loteanu la 50 de ani
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Loteanu Emil - regizor, poet, scenarist, Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991), Grigoriu Grigore - actor
2006-09-14 19:02:14 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Poezia "Legea găzduirii" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-14 19:01:34 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din serata de creaţie Andrei Lupan-70 - poezia "Lăutărească" în lectura lui Alecu Revencu
With : Revencu Alecu - prezentator la Radio şi Televiziunea Moldovei
2006-09-14 19:01:07 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din serata de creaţie Andrei Lupan-70 - poezia "Fată de ţară" în lectura Ninelei Caranfil
With : Caranfil Ninela - actriţă la Teatrul Naţional din Chişinău
2006-09-14 19:00:12 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Din cronica familiei -> Facerea vinului, Mălăieşti
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-14 18:59:32 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Poezia "Din amintiri" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-14 18:58:31 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Poezia "La porţile lui Cronos" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-09-14 18:57:45 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Congresul I al scriitorilor din RSSM
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Verşigora Piotr - scriitor rus, general-maior, Bucov Emilian - scriitor, Cruceniuc Petrea - scriitor, ...
2006-09-14 18:56:12 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Expoziţie consacrată aniversării a 120 de ani de la naştere a lui Ion Creangă, Chişinău
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Corobceanu Anatol - om de cultură şi politic, locţ.preş. SM RSSM(1963-1970), Lupan Tatiana - fiica lui A.Lupan, ...
2006-09-14 18:55:34 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Congresul II al scriitorilor din URSS
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Sadoveanu Mihail - scriitor român, Istru Bogdan - scriitor, Fadeev Alexandr - scriitor rus, secretar general US URSS, Corneanu Leonid - scriitor, Cruceniuc Petrea - scriitor, Russu Vladimir - scriitor, ...
2006-09-14 18:55:13 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din serata de creaţie Andrei Lupan-75 - "Cântec târziu" în lectura Paulinei Zavtoni
With : Zavtoni Paulina - actriţă la Teatrul Naţional din Chişinău
2006-09-14 18:54:42 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Deschiderea aleei clasicilor din Chişinău
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Malarciuc Gheorghe - scriitor, scenarist, Bucov Emilian - scriitor, ...
2006-09-08 19:21:16 inserted Imagini -> Fotografii -> La ţară -> Cu nepoţii la Mălăieşti
2006-09-08 19:09:39 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Constantinescu-Iaşi Petre (profesor, istoric, om politic)
2006-09-08 08:14:46 inserted Imagini -> Fotografii -> Alături de colegii de breaslă -> Lecţie de literatură în clasa 7, tema - "Sat uitat"
2006-09-07 19:48:21 inserted Imagini -> Fotografii -> Din studenţie -> Fotografie din studioul "Studio-Bella", Chişinău
2006-09-07 19:22:56 inserted Imagini -> Fotografii -> Din studenţie -> Facultatea de agronomie, promoţia 1938-1939
2006-09-07 19:22:56 inserted Imagini -> Fotografii -> Din studenţie -> Procesul Constantinescu-Iaşi - martorii studenţi (Andrei Lupan - primul din dreapta jos)
2006-09-01 08:38:13 inserted Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din serata de creaţie Andrei Lupan-70 - "Moştenire" în interpretarea actorului Anatol Răzmeriţă
With : Răzmeriţă Anatol - actor
2006-08-24 19:23:29 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Lesnea Sanda (scriitoare)
2006-08-11 22:17:31 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Intrare în baladă" -> Întoarcerea acasă
2006-08-11 22:06:50 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Dreptul la nume
2006-08-11 22:04:01 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> Magistrale
2006-08-11 21:48:17 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> Legea găzduirii
2006-08-11 21:45:40 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> Magistrale
2006-08-11 21:42:17 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> Tainul încrederii
2006-08-11 21:36:57 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Din tăceri" -> Va fi!..
2006-08-11 21:34:00 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Gromovnic" -> Dreptul la nume
2006-08-11 21:31:10 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> *** Spre tărâmul în care te-ai dus
2006-08-11 21:28:22 updated Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Legea găzduirii" -> Cântec târziu
2006-08-11 08:13:53 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Ti pomniş, Alioşa (Îţi aminteşti, Alioşa)
2006-08-11 07:56:43 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Priateli ot Chişinev
2006-08-10 19:17:13 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Moldavîn ţomorlig (Flori din Moldova)
2006-08-10 19:09:19 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Csillagok órája
2006-08-10 18:52:32 inserted Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Cărţi -> Aurora
2006-07-05 12:07:48 inserted Opera -> Poezie -> Poezii din ciclul "Meşter Faur" -> La ţelină un tânăr scriitor (dedicaţie lui Vladimir Nicu)
2006-06-27 10:14:07 inserted Înregistrări audio -> Discursuri, emisiuni radio -> Discursuri -> Discursul lui Andrei Lupan la şedinţa jubiliara 80 de ani de la naştere, Sala mică a AŞM
Speaker : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-06-26 12:55:03 inserted Înregistrări audio -> Discursuri, emisiuni radio -> Emisiuni radio, interviuri -> Emisiunea "Fecior al veşnicei glii" sub genericul "Notorietate şi valoare", despre Andrei Lupan
Speaker : Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
2006-06-22 07:57:09 updated Documente -> Diverse -> Foi cu notiţe -> Foaie cu notiţe - extras dintr-un articol - I.Bodiul contra tendinţelor naţionaliste
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
2006-06-16 08:27:43 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Andrieş Andrei (preşedintele AŞM (1989-2004))
2006-06-16 08:13:28 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Bieşu Maria (cântăreaţă de operă)
2006-06-14 18:44:51 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Balţan Iosif (scriitor)
2006-06-14 08:37:39 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Druţă Ion (scriitor, dramaturg)
2006-06-14 08:32:03 updated Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Boţu Pavel (scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1965-1987))