Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Publicistica -> Articole, eseuri, discursuri...


Valorificarea moştenirii clasice, problemele limbii literare
Poezie, eseuri
Cronici culturale, evenimente, aniversări, omagii, personalităţi
Despre literatură, despre scriitori
Reflecţii, amintiri - din interviuri
Satiră, umor


Valorificarea moştenirii clasice, problemele limbii literare Top

Moldova Socialistă  art. "Lucrările alese ale lui Alexandru Donici"
30.09.1952   ro*  
  the original: (240KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:42:11
Moldova Socialistă  art. "Stimă faţă de trecutul nostru muzical" (despre istoria muzicii moldoveneşti)
17.03.1954   ro*  
  the original: (249KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:45:23
Moldova Socialistă  art. "Întâlnirea teatrului cu clasica" sub genericul "Un eveniment cultural de seamă" - premiera spectacolului "Sânzeana şi Pepelea" de V. Alecsandri pe scena teatrului moldovenesc
22.03.1956   ro*  
  the original: (413KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:50:56
Moldova Socialistă  art. "Hop Măriţă, ţop leliţă!" (despre schimonosirea folclorului)
01.04.1956   ro*  
  the original: (222KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:52:44
  art. "Ion Creangă" (120 ani de la naştere)
1957   ru  
  the original: (155KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:19:07
Moldova Socialistă  art. "Negru pe alb" (despre noile reguli ortografice)
15.12.1957   ro*  
  the original: (280KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:56:40
Tineretul Moldovei  art. "Gluma şi adevărul lui Creangă"
25.12.1964   ro*  
  the original: (392KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 10:59:03
Sovetskaia Moldavia  art. "Flacăra poeziei sale" /rus. "Plamea ego poezii"/ - 120 ani de la naşterea lui Mihai Eminescu
1970   ru  
  the original: (418KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:21:49
Moldova Socialistă  art."Biruinţa inorogului" (300 ani de la naşterea lui D.Cantemir)
25.10.1973   ro*  
  the original: (352KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:23:28
Tineretul Moldovei  art. "Lumină vie" (despre opera lui Mihai Eminescu)
01.1980   ro*  
  the original: (421KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:24:29
Orizontul  art. "Popas al memoriei" (despre popasul în orăşelul Badenweiler unde A.P.Cehov şi-a petrecut ultimele zile din viaţă)
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
12.1984   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:28:54
Moldova Socialistă  art. "Patrimoniu al limpezimilor" (despre creaţia şi activitatea lui A.Puşkin în Basarabia, material folosit ca articol introductiv la ediţia în 3 volume a operei lui Puşkin apărute la editura "Literatura artistică")
06.06.1985   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:36:39
Moldova Socialistă  art. "În legătură cu editarea clasicilor" (1953)
03.04.1988   ro*  
  the original: (878KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 11:15:42
Moldova Socialistă  art. "Despre cartea "Poezii" de Mihail Eminescu" (1954)
13.01.1989   ro*  
  the original: (685KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 11:19:44

Poezie, eseuri Top

Adevărul lit. şi art  poezia "Biografie"
(1932)
1932   ro  
  the original: (103KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 11:29:19
  art. "Setea de la Mălăieşti" (despre munca grea de irigare a grădinilor)
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1976   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:13:45
Literatura şi Arta  "Sujalca"
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
07.04.1977   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:37:53
Viaţa Satului  A.Lupan-80, eseurile "Priveghi de toamnă", "Ochiul de ciclop", "Şpigonii"
12.02.1992   ro  
  the original: (662KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-07-02 22:51:25

Cronici culturale, evenimente, aniversări, omagii, personalităţi Top

Sovetskaia Moldavia  art. "Drum bun" /rus. "V dobrîi puti!"/ (despre premiera primei opere sovietice moldoveneşti "Grozovan")
13.06.1956   ru  
  the original: (77KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:41:25
Cultura Moldovei  art."Cu inima plină" (cuvânt de salut oaspeţilor români sosiţi la decada culturii româneşti 23 august-3 septembrie)
23.08.1958   ro*  
  the original: (443KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:05:23
Moldova Socialistă  art. "Ce nu vom discuta la congres" (pe marginea unor declaraţii ale lui N.Costenco în art."Cuvânt despre tineri" şi P.Cărare privind diverse aspecte ale activităţii literare din republică)
(sub genericul "În întâmpinarea congresului II al scriitorilor din Moldova")
07.10.1958   ro*  
  the original: (591KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:58:47
Moldova Socialistă  art."Primul spectacol al maeştrilor români"
16.10.1958   ro*  
  the original: (411KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:06:42
Cultura Moldovei  art. "Cuvânt de cinstire" (Mihail Sadoveanu - 80 de ani) plus o felicitare adresată omagiatului din partea Uniunii Scriitorilor din Moldova
06.11.1960   ro*  
  the original: (582KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:44:59
Cultura Moldovei  art. "Literatura noastră a tuturor" (către Plenara US din Moldova consacrată tinerilor scriitori)
25.10.1962   ro*  
  the original: (313KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:00:20
Gazeta literară  Zilele culturii sovietice în România, art."Seară literară sovietică", "Expoziţia cărţii sovietice", p."Pur şi simplu"
05.11.1964   ro  
  the original: (674KB)
updated: 2006-06-27 12:12:33
Luceafărul  Zilele culturii sovietice în România, art."Dezbateri literare fructuoase" de Tatiana Nicolescu, p."Din amintiri" de A.Lupan
07.11.1964   ro  
  the original: (460KB)
 
Author :
  Nicolescu Tatiana - istoric literar, traducător
updated: 2007-04-16 23:47:35
Cultura  art. "Primii laureaţi ai Moldovei" (decernarea Premiului de Stat al republicii lui E.Bucov, I.Bogdesco, E.Lazarev)
15.10.1966   ro*  
  the original: (306KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:15:01
Cultura  art. "Solie în lume" (despre filmul "Ultima lună de toamnă")
(1967)
1967   ro*  
  the original: (301KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:59:14
Cultura  "Laureaţii anului jubiliar" (decernarea Premiului de Stat RSSM lui I.Druţă, A.Lupan, L.Grigoraşenco, G.Neaga, S. Lunchevici)
14.10.1967   ro*  
  the original: (380KB)
 
Author :
  Grosul Iachim - preşedintele AŞM (1961-1976)
updated: 2006-06-27 12:17:06
  art. "Demnă şi meritată distincţie" (despre laureaţii ai premiului de stat din Moldova - I.C.Ciobanu, L.Dubinovschi, C.Ştirbu, S.Mocanu)
(1970)
1970   ro*  
  the original: (234KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:19:14
  art. "Consacrarea noilor laureaţi" (G.Meniuc, I.Creţu, S.Ciocolov, T.Gurtovoi)
(1971)
1971   ro*  
  the original: (174KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:20:37
  art. "Cântecul de acasă" - despre orchestra de muzică populară "Folclor", articol introductiv la cartea "Folclor"
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1981   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:12:13
Moldova Socialistă  art. "Maria şi cântecul nostru" - despre Maria Bieşu
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1982   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:19:59
Moldova  art. "Despre muzeul satului" - necesitatea creării în Moldova a unui muzeu al satului
(N9, 1983, text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1983   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:25:02
Literatura şi Arta  art. "Sora doinelor" - despre Tamara Ciobanu
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1984   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
inserted: 2007-07-02 23:44:35
Moldova Socialistă  art. "Voluntar al muncilor grele" - despre Vladimir Precup
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
25.07.1985   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:33:29
Moldova Socialistă  art. "Poezia dansului" - despre Vladimir Curbet şi ansamblul "Joc"
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
13.10.1985   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:36:03
Moldova Socialistă  art. "Impresii de spectator" - despre spectacolul "Despot-Vodă"
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1986   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:38:29
Literatura şi Arta  art."Răsfrângerea pe ecran" - despre filmul "Luceafărul" de Emil Loteanu
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
29.01.1987   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:40:07
Literatura şi Arta  art. "Saharna în Cartea Roşie!" (ocrotirea Saharnei - adevărat monument al naturii)
19.02.1987   ro*  
  the original: (44KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 13:58:25
  art. "Caricatura şi măsura" (replică la caricatura lui D.Trifan din "Literatura şi Arta")
~1988   ro*  
  the original: (38KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:48:32

Despre literatură, despre scriitori Top

Moldova Socialistă  art. "Geniul literaturii mondiale" (despre L.Tolstoi)
09.09.1953   ro*  
  the original: (253KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:49:13
  art. "Prezenţa poetului" (in memoriam - Leonid Corneanu)
30.11.1957   ro*  
  the original: (377KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:52:36
Cultura Moldovei  art."Vârsta şi simţul răspunderii" (analiza stării de lucruri în domeniul criticii literare în preajma congresului scriitorilor, fragment în apărarea lui V.Coroban)
31.10.1958   ro*  
  the original: (239KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:39:59
  art. "Cântarea omului" (despre Ed. Miezelaitis)
(1962)
1962   ro*  
  the original: (253KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 13:11:15
  art. "Bogdan şi poezia" (despre Bogdan Istru)
1964   ro*  
  the original: (48KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:01:46
Drujba Narodov  art. "Dealurile Moldovei" /rus. "Holmî Moldavii"/ - despre creaţia lui Liviu Damian
(N9, 1965, (text preluat din materialele pregătite pentru publicare))
1965   ru  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:04:29
  art. "Sinceritatea chemătoare a poetului" /rus. "Zovuşaia iscrenosti poeta"/ de A.Lupan despre S.Esenin, "Îl iubesc pe Esenin" /rus."Liubliu Esenina"/ de Gr.Vieru
1965   ru  
  the original: (277KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Vieru Grigore - poet
updated: 2007-04-17 00:08:01
Moldova Socialistă  art."Vârsta nouă a poeziei" (despre poezia lui Tudor Arghezi)
21.05.1965   ro*  
  the original: (78KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:57:57
Literaturnaia gazeta  art. "La chemarea pământului natal" /rus. "Po zovu rodnoi zemli"/ - G.Meniuc la 50 de ani
1968   ru  
  the original: (79KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:10:43
Chişinăul de seară  art. "Legământ de credinţă" (G.Meniuc-50 de ani)
20.05.1968   ro*  
  the original: (177KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 13:03:26
Moldova Socialistă  art. "Darnica poezie a lui Igor Creţu"
1972   ro*  
  the original: (110KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:11:40
Cultura  art. "Har de poet - inimă de prieten" (despre Alexandru Macarov)
13.01.1973   ro*  
  the original: (236KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 13:08:48
Viaţa Satului  art. "Veacul lui Moş Trifan" (despre darul de povestitor al lui moş Trifan Baltă - 03.08.1876-19.01.1960)
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1976   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:15:55
  art. "Fii în stare să te ţii drept" /rus. "Umei vîpreamiti sebea"/ - despre romanele "Zbor frânt" şi "Acasă" de V.Beşleagă, articolul a intrat ca prefaţă la cartea lui V.Beşleagă, editată de Gosizdat, Moscova
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1981   ru  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:17:48
Literatura şi Arta  art. "Ţinuta gravă a poeziei" - despre creaţia lui Liviu Damian
(III-1985, text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
1985   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:31:55
Literatura şi Arta  art. "Ultima plecare a tovarăşului nostru" (în memoria lui Pavel Boţu)
26.02.1987   ro*  
  the original: (64KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:41:57
Tineretul Moldovei  art. "Autograful poetului" (schiţă despre George Meniuc) (foto)
07.02.1988   ro*  
  the original: (622KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 19:13:14
Moldova Socialistă  art. "Legământ de credinţă" (despre George Meniuc)
20.05.1988   ro*  
  the original: (400KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 19:15:08
Moldova Socialistă  art. "Răspunsul al doilea la întrebarea întâi" (despre Ion Druţă) (foto)
02.09.1988   ro*  
  the original: (407KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 19:19:47
Tineretul Moldovei  art. "Întoarcerea acasă a Mariei Cebotari" (despre romanul "Recviem pentru Maria" de Vera Malev)
30.09.1988   ro*  
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 19:22:49

Reflecţii, amintiri - din interviuri Top

Drujba Narodov  "Еste nevoie de o poezie inspirată din viaţă" /rus. "Nujna poezia jiznennogo natiska"/ (discuţie între A.Lupan şi Gh.Malarciuc)
(N2 1975 (text preluat din materialele pregătite pentru publicare))
1975   ru  
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Malarciuc Gheorghe - scriitor, scenarist
updated: 2007-04-17 19:26:01
Panorama  interviu "Condiţia răspunderii" (despre trecut şi prezent)
(N 18, 1990)
1990   ro*  
  the original: (1123KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 19:27:16

Satiră, umor Top

  art. "Corobca - surpriză" sub genericul "Foileton" (despre buclucul întâmplat la cumpărarea unui cadou)
30.09.1953   ro*  
  the original: (207KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 14:24:21
Chipăruş  p. "Jubiliară" (către Liviu Deleanu la 50 de ani)
(1961)
1961   ro*  
  the original: (28KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 14:26:10
Chipăruş  p. "Toast" (A.Lupan - 50 de ani)
(1962)
1962   ro*  
  the original: (48KB)
 
Author :
  Busuioc Aureliu - scriitor
updated: 2007-04-17 19:28:33
Literatura şi Arta  "Ulciorul cu pătăranii" ("Academicieni la telefon")
27.02.1997   ro  
  the original: (133KB)
 
Author :
  Scobioală Aurel
updated: 2006-06-27 14:28:59
  art. "Scriitorul şi rubedeniile" (în legătură cu personificarea subiectelor în creaţia literară)
  ro*  
  the original: (115KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 19:51:02
  poezioară "Diapazon satiric" de Şugu Meşteşugu
  ro*  
  the original: (15KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 14:32:26