Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Documente -> Scrisori oficiale


Cereri,dări de seama
Corespondenţă în calitate de deputat
Corespondenţă de lucru


Cereri,dări de seama Top

  Cerere de eliberare din funcţia de preşedinte al USM (XI.1956)
11.1956   ru  
  the original: (48KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
updated: 2006-06-20 18:51:13
  Cerere de eliberare din funcţia de preşedinte al USM
10.09.1959   ru  
  the original: (24KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
updated: 2006-06-20 18:52:25
  Cerere de eliberare din funcţia de preşedinte al USM
29.09.1960   ru  
  the original: (27KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
updated: 2006-06-20 18:54:15
  Raport privind starea de lucruri la Institutul de arte G.Muzicescu. Preşedintele comisiei Lupan A., membrii - Zaplecinaia, Lazarev, Sabatâriov, Ursu, Fedico, Tolocenco, Ceaicovskii
25.11.1964   ru  
  the original: (937KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Lazarev Artiom - istoric, om de stat, rector al Universităţii de Stat din Chişinău(1968-1974)
  ...
updated: 2006-09-07 19:37:46

Corespondenţă în calitate de deputat Top

  Rugăminte de a contribui la rezolvarea problemei sediului şcolii muzicale de 10 ani
08.07.1954   ru  
  the original: (86KB)
 
Author :
  Gherşfeld David - compozitor, directorul şcolii muzicale de 10 ani
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 21:38:56
  3 scrisori în legătură cu înapoierea casei de unde a fost ridicat şi adresarea către Rudi G.
27.11.1955   ro&ru  
  the original: (110KB)
 
Author :
  Brânza D. - Mihuleni
 
Recipients :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Rudi Gherasim - om de stat, preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. (1947-1958)
updated: 2007-04-15 21:40:41
  Cerere de ajutor pentru transferarea în Chişinău în legătură cu situaţia familială
13.06.1956   ru  
  the original: (81KB)
 
Author :
  Postolatii E. - profesoară în s.Caşcalia,Căinari
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 21:43:04
  Cerere şi hotărâre în privinţa repatrierii cet.Botnarenco Ana Dionisovna. Hotărârea respinge cererea pe motiv că cet.Botnarenco a avut o gospodărie de culac. Autorul cererii-Lupan, hotărârii-procurorul RSSM A.Cazanir
30.07.1956   ru  
  the original: (103KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Cazanir Achim - procurorul RSSM
 
Recipients :
  Cazanir Achim - procurorul RSSM
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 21:45:33
  Răspuns negativ în legătură cu înapoierea casei pentru cet Berbeu Nina, Pârliţa
23.05.1958   ru  
  the original: (30KB)
 
Author :
  Pecerschii N. - şeful secretariatului Sovetul Miniştrilor
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-01-08 19:15:17
  Cerere în legătură cu pierderea serviciului
08.09.1958   ro*  
  the original: (110KB)
 
Author :
  Baraboi Parascovia A.
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 21:47:27
  Cerere de ajutor în legătură cu boala soţiei
06.08.1960   ro*  
  the original: (370KB)
 
Author :
  Ignat Alexandru S. - învăţător s.Călmăţui,Cărpineni
 
Recipient :
  USM - Uniunea Scriitorilor din Moldova
updated: 2007-04-15 21:49:10
  Cerere din partea conducerii şcolii de tineret muncitoresc N3 în legătură cu intenţiile de a demola clădirea şcolii
03.02.1965   ru  
  the original: (77KB)
 
Author :
  ŞM N3 - Şcoala medie Nr.3
 
Recipients :
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
  SS RSSM - Sovietul Suprem RSSM
updated: 2007-04-15 21:51:29
  Scrisoare privind imposibilitatea acordării ajutorului pentru construcţia şcolii din s.Glingeni şi revenirea la problemă în semestrul II
19.02.1969   ru  
  the original: (31KB)
 
Author :
  Gumeniuc I. - locţ.ministrului învăţământului public RSSM
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-20 19:11:47
  Răspuns privind asigurarea bibliotecilor şcolare cu literatură clasică şi contemporană
28.08.1969   ru  
  the original: (53KB)
 
Author :
  Corobceanu Anatol - om de cultură şi politic, locţ.preş. SM RSSM(1963-1970)
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-20 19:13:23
  2 scrisori, prima-rugăminte de ajutor pentru eliberarea soţului din locul de detenţie, a doua - de mulţumire pentru soluţionarea problemei
21.12.1969   ru  
  the original: (35KB)
 
Author :
  Vainberg O.I.
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 21:58:36
  Demers în legătură cu starea jalnică a şcolii din Mihuleni
  ro*  
  the original: (62KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Postovoi Evghenii S. - om de stat, ministru al învăţământului RSSM
updated: 2006-06-20 19:16:57
  Scrisoare cu rugămintea de a acorda ajutor pentru construcţia şcolii din s.Glingeni
  ru  
  the original: (25KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Corobceanu Anatol - om de cultură şi politic, locţ.preş. SM RSSM(1963-1970)
  SM RSSM - Sovietul Miniştrilor din RSSM
updated: 2007-04-15 22:04:20
  Scrisoare cu rugămintea de a acorda un ajutor colhozului din Mihuleni pentru construcţia şcolii
  ro*  
  the original: (44KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Postovoi Evghenii S. - om de stat, ministru al învăţământului RSSM
updated: 2007-04-15 22:01:02
  Scrisoare cu rugămintea de a oferi un apartament profesoarei L.Bîrlădean din şcoala N36
  ru  
  the original: (29KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Tanasevskii B.Z. - preşedintele Comitetului Executiv Chişinău
updated: 2007-04-15 22:07:04

Corespondenţă de lucru Top

  Scrisoare în legătură cu reţinerea unei culegeri pregătite pentru editare
08.01.1957   ro  
  the original: (88KB)
 
Authors :
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
  Cibotaru Simion - critic şi istoric literar, director ILL al AŞM(1969-1984)
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:09:23
  "Despre fişele de dicţionar"
(recenzie)
24.06.1958   ro*  
  the original: (121KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 07:35:34
  Scrisori şi dare de seamă privind activitatea societăţilor de prietenie româno-sovietică
24.02.1959   ru  
  the original: (536KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Afanasenco E. - preşedintele societ. de prietenie sovieto-română
updated: 2006-06-21 07:36:56
  Scrisoare cu observaţii referitoare la macheta vol.I a Mini Enciclopediei Literare (omiterea operelor principale a scriitorilor români, neglijarea unor figuri de vază ale literaturii române...)
18.10.1960   ru  
  the original: (59KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Şaumean Lev S. - jurnalist, redactor la "Literaturnaia Enţiclopedia"
updated: 2007-04-15 22:12:37
  Adresare în legătură cu acordarea premiilor "Drujba narodov" unde propune înaintarea romanului "Balade din câmpie" de Ion Druţă pentru premiul I
1963   ru  
  the original: (47KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:15:58
  Scrisoare - numirea lui A.Lupan în calitate de oponent la susţinerea tezei de doctor habilitat a lui N.Corlăteanu
10.12.1964   ru  
  the original: (35KB)
 
Author :
  Filin F.P. - directorul Institutului Limbilor AŞ URSS
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:17:43
  Scrisoare privind stabilirea zilei susţinerii tezei lui N.Corlăteanu
30.12.1964   ru  
  the original: (26KB)
 
Author :
  IL AŞ URSS - Institutul de Limbă a AŞ URSS
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:19:28
  Scrisoare ironică către un redactor anonim
24.09.1965   ro*  
  the original: (56KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:21:34
  Scrisoarea şi răspunsul în legătură cu omiterea articolului despre moartea poetului Tudor Arghezi
~1967   ru  
  the original: (34KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Prudcov O. - redactor secţ. străinătate "Literaturnaia gazeta"
 
Recipients :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Prudcov O. - redactor secţ. străinătate "Literaturnaia gazeta"
updated: 2007-04-15 22:23:58
  Scrisoare privitor la greşelile comise în pregătirea unei noi ediţii a cărţii "Legea găzduirii"
06.03.1969   ro*  
  the original: (56KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
  Jmereneţcaia Elena - om de stat, preş. comitetului de Stat pentru presă, redactor-şef al revistei "Femeia Moldovei" (~1975)
  Cherdivarenco Vasile - directorul editurii "Cartea Moldovenească"(1963-1969)
updated: 2007-04-15 22:25:12
  Scrisoare privind includerea în enciclopedii a articolelor despre scriitori români
21.06.1974   ru  
  the original: (46KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  MEL - redacţia Mica Enciclopedie Literară
updated: 2007-04-15 22:27:32
  Scrisoare invitaţie la şedinţa "Problemî perevoda moldavskih clasicov na ruskii iazîc" ("Problemele traducerii clasicilor moldoveni în limba rusă")
17.04.1978   ru  
  the original: (52KB)
 
Author :
  Cataev Valentin - scriitor rus
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 07:55:30
  Scrisoare din partea lui Nic. Nic. în legătură cu editarea cărţii despre Alexandru Hîjdău şi cu o rugăminte de a-l ajuta pe Pavel Balmuş să se angajeze la Institutul de Limbă şi Literatură
20.05.1983   ro*  
  the original: (68KB)
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:31:00
  Scrisoare ofertă pentru editarea cărţii miniaturale de poezii către 60 ani a Republicii
01.09.1983   ro*  
  the original: (60KB)
 
Author :
  Tampei Dumitru - directorul editurii "Literatura artistică"
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:32:14
  Scrisoare în legătură cu lucrul asupra cărţii despre O.Gonciar
01.10.1983   ru  
  the original: (29KB)
 
Author :
  Coval Vitalii - scriitor din Kiev
 
Recipient :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 08:01:18
  Scrisoare în care A. Lupan insistă cu ideea includerii ciclului "Severograd" de Nicolae Costenco în lista lucrărilor înaintate la Premiul de Stat
01.09.1984   ro*  
  the original: (150KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  CPS RSSM - Comitetul republican pentru premiile de stat RSSM
updated: 2007-04-15 22:36:25
  Scrisoare către un redactor unde se exprimă dezacordul cu publicarea lucrării "Tinereţea sa" de L.Ghelman
18.02.1987   ro*  
  the original: (61KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:37:38
  Manuscrisul scrisorii - renunţare la editarea unei noi cărţi, planificate cu ocazia jubileului
  ro*  
  the original: (56KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Tampei Dumitru - directorul editurii "Literatura artistică"
updated: 2007-04-15 22:42:27
  Scrisoare în legătură cu cazul Cutasevici
  ro*  
  the original: (374KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Malev Vera - scriitoare
updated: 2006-06-21 08:10:33