Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Documente -> Diverse


Documente personale
Distincţii
Jubiliare
Manuscrise, schiţe
Foi cu notiţe
Caiete din studenţie, documente legate de activitatea în domeniul agronomiei
Invitaţii
Recenzii
Аrticole, studii, extrase din documente


Documente personale Top

  Extract din registrul mitrical(1912)
1912   ro  
  the original: (118KB) (991KB) (1844KB)
updated: 2007-04-16 19:49:10
  Certificat de absolvire a cursului primar elementar(1924)
1924   ro  
  the original: (82KB) (1574KB)
updated: 2006-06-21 19:19:01
  Diplomă de absolvire a şcolii de viticultură din Chişinău şi extras de pe foaia matricolă (1934)
1934   ro  
  the original: (1069KB) (6735KB) (4036KB)
updated: 2007-04-16 19:50:10

Distincţii Top

  Diploma N000242 de laureat al Premiului de Stat URSS
05.11.1975   ru  
  the original: (15KB) (634KB) (669KB)
updated: 2007-04-16 19:51:15
  Legitimaţie de Erou al Muncii Socialiste N035686
15.02.1982   ru  
  the original: (35KB) (125KB) (382KB) (458KB)
updated: 2006-06-21 19:24:08

Jubiliare Top

  Adresarea Preşedintelui Moldovei la 80 ani
12.02.1992   ro  
  the original: (55KB)
 
Author :
  Snegur Mircea - preşedintele Republicii Moldova (1990-1996)
updated: 2006-06-21 19:25:27
  Felicitare la 80 de ani
  ro  
  the original: (57KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
  Badea Nicolae - prieten, coleg de facultate
updated: 2006-06-22 07:35:01

Manuscrise, schiţe Top

  Manuscris - "Despre echinoderme"
~1932   ro  
  the original: (798KB) (7871KB)
updated: 2006-09-19 23:20:04
  Manuscris - "Macar Gobrea către Nard Mincescu"
1932   ro  
  the original: (396KB) (3840KB)
updated: 2007-04-16 19:52:53
  Manuscris - "Întoarcerea lui Sănduc"...
1932   ro  
  the original: (1364KB) (11566KB)
updated: 2006-09-19 23:21:54
  Manuscris - fragment din poezia "Biografie"
1932   ro  
  the original: (90KB) (546KB)
updated: 2006-09-19 23:17:31
  Manuscris - fragment din "Fâţă vai de capul lui"
~1933   ro  
  the original: (45KB) (361KB)
inserted: 2006-09-19 23:14:22
  Manuscris - fragment din "Singur printre echinoderme"
~1933   ro  
  the original: (60KB) (417KB)
updated: 2007-04-16 19:57:23
  Manuscris - "Fâţă-aspecte din viaţa lui"
~1934   ro  
  the original: (672KB) (5897KB)
inserted: 2006-09-20 08:42:43
  Manuscris - "Secetă"
~1934   ro  
  the original: (41KB) (714KB)
inserted: 2006-09-20 16:09:19
  Manuscris - "Tărîm vechiu" ("Ţară")
~1934   ro  
  the original: (126KB) (969KB)
inserted: 2006-09-20 16:17:20
  Manuscris - "Onichi"
15.08.1934   ro  
  the original: (157KB) (1371KB)
inserted: 2006-09-20 08:35:41
  Manuscris "Abecedar"
(~1937)
~1937   ro  
  the original: (188KB) (3249KB)
updated: 2006-07-03 18:49:15
  Manuscris - "Soldatul concentrat Chira"
1937   ro  
  the original: (343KB) (4575KB)
updated: 2006-09-21 19:16:55
  Manuscris - "Tovarăş"
~1937   ro  
  the original: (36KB) (1095KB)
updated: 2006-09-21 19:18:26
  Manuscris - "Tată"
~1938   ro  
  the original: (392KB) (1165KB)
inserted: 2006-09-20 16:47:54
  Manuscris - "Închinare" ("Închinare fără carte")
~1938   ro  
  the original: (459KB) (1865KB)
updated: 2006-09-20 16:33:43
  Manuscris - "Strajă"
~1943   ro*  
  the original: (109KB) (1287KB)
updated: 2006-09-21 19:22:32
  Manuscris - "În codrii Orheiului"
~1943   ro*  
  the original: (300KB) (3439KB)
updated: 2006-09-21 19:21:13
  Manuscris - "Intrarea în baladă"
30.11.1943   ro*  
  the original: (40KB) (640KB)
updated: 2006-09-21 19:24:12
  Manuscris - "Pentru izvorul copilăriei noastre" ("Izvorul copilăriei")
~1944   ro*  
  the original: (216KB) (2536KB)
updated: 2006-09-21 20:23:24
  Manuscris - "Întoarcerea acasă"
~1944   ro*  
  the original: (167KB) (2187KB)
updated: 2006-09-21 19:19:51
  Manuscris - "Ion şi un cocostârc" ("Primăvară")
~1946   ro*  
  the original: (191KB) (1772KB)
updated: 2006-09-21 19:14:59
  Manuscris - "Primăvară"
~1946   ro*  
  the original: (80KB) (1071KB)
updated: 2006-09-21 20:25:40
  Manuscris - "Exemplar"
~1958   ro*  
  the original: (40KB) (386KB)
inserted: 2006-09-20 17:20:28
  Manuscris - "Holtei"
~1958   ro*  
  the original: (113KB) (1099KB)
inserted: 2006-09-20 17:13:41
  Manuscris - "Limba" ("Sireaca limbă")
~1958   ro*  
  the original: (173KB) (864KB)
inserted: 2006-09-21 09:46:57
  Manuscris - "Sine qua non..." ("Buricul pământului")
~1958   ro*  
  the original: (100KB) (572KB)
updated: 2006-09-22 08:14:57
  Manuscris - "Cântec târziu"
~1961   ro*  
  the original: (83KB) (1295KB)
inserted: 2006-09-21 18:48:59
  Manuscris - "Zbor" ("Magistrale")
~1961   ro*  
  the original: (72KB) (1267KB)
inserted: 2006-09-21 18:55:18
  Manuscris - "Suomi" ("Ţara Suomi")
~1963   ro*  
  the original: (81KB) (816KB)
inserted: 2006-09-20 17:01:55
  Manuscris - "Piscul de cremene"
~1964   ro*  
  the original: (70KB)
inserted: 2006-09-21 09:56:00
  Manuscris - "Dreptul la nume"
~1969   ro*  
  the original: (33KB)
inserted: 2006-09-21 10:15:36
  Manuscris - "Gromovnic"
~1969   ro*  
  the original: (51KB)
updated: 2006-09-21 20:43:41
  Manuscris - "Întâlnirea cu noroc"
~1969   ro*  
  the original: (60KB)
inserted: 2006-09-21 10:03:38
  Manuscris - "Coşmarul lui Voinicel. Fragment dintr-un poem lung, lung..." ("Condeie-Liviu Deleanu")
  ro*  
  the original: (262KB) (3299KB)
updated: 2007-04-16 21:40:26
  Manuscris - "Izgonirea necuratului"
  ro*  
  the original: (28KB) (589KB)
inserted: 2006-09-21 19:02:32

Foi cu notiţe Top

  Extrase din arhivă cu documente ale siguranţei române şi ziarul "Moldova Socialistă", 27.6.1941
27.06.1941   ro  
  the original: (204KB)
updated: 2006-06-22 07:38:29
  Notiţe cu citate din spusele generalului Lebedi
1992   ru  
  the original: (26KB)
updated: 2006-06-22 08:10:30
  Blocnot cu o însemnare despre vocaţia de a scrie
  ro*  
  the original: (516KB)
updated: 2007-04-16 21:45:07
  Din caietele de notiţe ce l-au însoţit până în ultima zi, semnătura ...
  ro  
  the original: (215KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 07:42:27
  Extrase din lucrările lui V.Lenin, V.Conta, F.Engels
  ro  
  the original: (65KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 07:47:07
  Extrase din vechi letopiseţe
  ro*  
  the original: (312KB)
updated: 2006-06-22 07:49:09
  Foaie cu descrierea ultimelor zile ale prietenului său de o viaţă V.Precup
  ru  
  the original: (142KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 21:54:40
  Foaie cu notiţe - extras dintr-un articol - I.Bodiul contra tendinţelor naţionaliste
  fr  
  the original: (25KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 07:57:09
  Foaie manuscris cu extrase din lucrarea "Caiete filozofice" de Lenin
  ro  
  the original: (42KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 08:05:35
  Foaie manuscris despre contradicţiile dintre mentalitatea veche şi cea nouă
  ro*  
  the original: (60KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:05:10
  Noitiţe despre Hosrov Ruzbeh - comunist iranian, spirit combatant, militant, condamnat la moarte şi textul poeziei rostite drept ultim cuvânt "Monologul lumânării cu fluturaşul"
  ru  
  the original: (64KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:03:26
  Schiţă - "Crez pângărit sub dictatul minciunii..."
  ro  
  the original: (17KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:15:13
  Schiţă - "S-au întors spre lirică poeţii..."
  ro*  
  the original: (35KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 08:16:41
  Însemnare cu lista publicaţiilor din ziarele basarabene semnate de Andrei Lupan şi Nicolae Badea
  ro*  
  the original: (23KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:14:10

Caiete din studenţie, documente legate de activitatea în domeniul agronomiei Top

  Caiet "Fitotehnie" Lupan 1938/1939
1939   ro  
  the original: (7100KB) (58980KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:16:51
  Caiet "Fitotehnie" Lupan Andrei an IV 1938-1939
1939   ro  
  the original: (4458KB) (46891KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:18:03
  Caiet cu însemnări în limbile franceză şi rusă pe teme agronomice
(~1945)
~1945   fr  
  the original: (1429KB) (10563KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:18:59
  Manuscris, extras din ziarul Moldova Socialistă N28 - "Problemele viticulturii moldoveneşti"
09.02.1945   ro  
  the original: (268KB) (3553KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 18:45:06
  Planul şi metodologia temei "Restabilirea colecţiilor celor mai bune rase de drojdii de vin", Institutul "Magaraci"
(03.1945)
03.1945   ru  
  the original: (758KB) (7271KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:21:14
Moldova Socialistă  art."Folosirea drojdiilor selecţionate în fermentarea vinurilor"
(A.Lupan-lucrător ştiinţific)
20.09.1945   ro*  
  the original: (192KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:23:11
  Statistici, însemnări legate de viticultură, agronomie
(~1941?)
  ro&ru  
  the original: (1402KB) (8194KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:24:29
  Însemnări despre viticultură
  ru  
  the original: (2531KB) (16677KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:25:50

Invitaţii Top

  Invitaţie la serata închinată 75 ani de la moartea poetului român Mihai Eminescu, Moscova
29.06.1964   ru  
  the original: (76KB)
updated: 2007-04-16 22:27:17
  Invitaţie la serata 75 ani de la moartea lui Ion Creangă
28.12.1964   ro&ru  
  the original: (12KB)
updated: 2007-04-16 22:28:31
  Invitaţie la serata, închinată aniversării a 85 de ani de la naştere a lui Tudor Arghezi, Casa centrală a literaţilor din Moscova
19.05.1965   ru  
  the original: (18KB)
updated: 2007-04-16 22:37:00
  Invitaţie la serata jubiliară V.Alecsandri 150
14.06.1971   ro&ru  
  the original: (18KB)
updated: 2006-06-22 19:01:25
  Invitaţii la serata V.Alecsandri-150 ani de la naştere, Casa centrală a literaţilor din Moscova
28.06.1971   ru  
  the original: (105KB)
updated: 2007-04-16 22:38:35
  Invitaţie la înmânarea premiilor de stat URSS
19.01.1976   ru  
  the original: (15KB)
updated: 2006-06-22 19:04:48
  Invitaţie la conferinţa ştiinţifică - A.Mateevici - 100 de ani
22.03.1988   ro*  
  the original: (55KB)
updated: 2007-04-16 22:43:21

Recenzii Top

  Recenzie la "Culegerea de folclor moldovenesc" alcătuită de L.Corneanu şi V.Galiţ,1956
1956   ro*  
  the original: (489KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:44:41
  Recenzie la culegerea de poezii "Nopţi albastre" de A.Codru
(~1962)
~1962   ro*  
  the original: (650KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 19:09:41
  Recenzie la cartea "Studiu asupra sistemului lexical moldovenesc din anii 1870-1890" de N.Corlăteanu
25.12.1964   ru  
  the original: (536KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:46:25
  Recenzie la autoreferatul tezei de doctorat a lui H.Corbu
16.06.1975   ru  
  the original: (209KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 19:13:40
  Recenzie la culegerea de poezii "Omul către om" de Galina Furdui
(~1987)
~1987   ro*  
  the original: (242KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 19:16:52
  Recenzie la articolul "Literatura română" de Iu.Cojevnicov, destinat pentru includerea în Mica Enciclopedie Literară
  ru  
  the original: (384KB)
 
Authors :
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
  Cibotaru Simion - critic şi istoric literar, director ILL al AŞM(1969-1984)
updated: 2007-04-16 22:55:05

Аrticole, studii, extrase din documente Top

Revista literară  Extras dintr-o pagină consacrată lui George Meniuc
14.09.1947   ro*  
updated: 2007-04-16 23:01:07
  Transcrierea unei scrisori din partea lui Miron Constantinescu cu amintiri şi cu rugămintea de a-i trimite lucrări scrise după 1940, relatări despre vechii prieteni din România, despre publicarea unei pagini în "Revista literară", consacrată lui Meniuc
01.02.1948   ro*  
 
Author :
  Constantinescu Miron - om politic român
 
Recipient :
  Meniuc George - scriitor
updated: 2007-04-16 23:08:17
  "Eugen Ureche"
1987   ro*  
  the original: (269KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:57:25
  "Valeriu Cupcea"
1989   ro*  
  the original: (274KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:58:00
  Andrei Lupan - Tabel cronologic
(text preluat din cartea - Andrei Lupan "Scrieri I" C.M. 2002)
2002   ro  
 
Authors :
  Lupan Silvia - fiica lui A.Lupan
  Lupan Tatiana - fiica lui A.Lupan
updated: 2006-06-23 08:15:52
  "Bardul din Mihuleni" (arbore genealogic)
(text preluat din cartea - Andrei Lupan "Scrieri I" C.M. 2002)
  ro  
 
Author :
  Ciubucciu V.
updated: 2006-06-23 08:17:54
  "Reînnoire şi continuitate" (ocrotirea pământului, atitudine gospodărească faţă de roadă)
  ru  
  the original: (266KB)
 
Author :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 23:00:00
  Lucrarea "Cum l-a cunoscut Constantin Stere pe Vladimir Ilici"
  ro*  
  the original: (201KB)
 
Author :
  Moldoveanu D.
updated: 2006-06-23 08:19:58
  Un cuvînt de rămas bun - evocări despre Paul Mihnea
  ro  
 
Author :
  Lupan Ana - scriitoare
updated: 2007-04-16 23:17:09