Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Publicistica -> Despre Lupan


Critici, scriitori despre Lupan
Jubiliare
Materiale în care se vorbeşte sau se aminteşte de Lupan
Presa internaţională


Critici, scriitori despre Lupan Top

Moldova Socialistă  art. "Scriitorul Andrei Lupan" (în legătură cu alegerile în SS URSS)
02.03.1954   ro*  
  the original: (202KB)
 
Author :
  Istru Bogdan - scriitor
updated: 2006-06-27 15:53:34
Moldova Socialistă  art. "Creaţia poetică a lui A.Lupan" (apariţia culegerii "Intrare în baladă")
30.10.1954   ro*  
  the original: (345KB)
 
Author :
  Coroban Vasile - critic literar
updated: 2006-06-27 15:54:42
Tineretul Moldovei  art. "Intrare în baladă" (despre o nouă culegere de versuri)
26.11.1954   ro*  
  the original: (221KB)
 
Author :
  Roşca Agnesa - scriitoare
updated: 2007-04-17 19:56:16
Cultura Moldovei  art. "Gând. Imagine. Stil" (despre creaţia lui A.Lupan)
28.08.1958   ro*  
  the original: (265KB)
 
Author :
  Meniuc George - scriitor
updated: 2006-06-27 15:59:50
Moldova Socialistă  art. "Andrei Lupan. "Meşter faur"" (despre o nouă culegere de versuri)
16.04.1959   ro*  
  the original: (404KB)
 
Author :
  Vasilenco Ion - critic şi istoric literar
updated: 2007-04-17 19:55:46
  art. "Frate al pământului"
(1962)
1962   ro*  
 
Author :
  Meniuc George - scriitor
updated: 2006-06-27 16:05:23
Cultura  art. "De pe măgurile lumii" (despre creaţia lui A.Lupan)
(~1964)
~1964   ro*  
  the original: (155KB)
 
Author :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
updated: 2006-06-27 16:07:02
  art. "Elogiul omeniei" (despre creaţia lui A.Lupan)
(~1966)
~1966   ro*  
  the original: (311KB)
 
Author :
  Meniuc George - scriitor
inserted: 2007-07-02 23:49:59
  art. "Probitatea cetăţenească a poeziei" (sub genericul "Candidaţi la premiile de stat")
(~1966)
~1966   ro*  
  the original: (257KB)
 
Author :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
updated: 2006-06-27 16:15:44
Literaturnaia gazeta  art. "Nesfârşitele căutări..." /rus. "Budite vecinî, iscania..."/ (despre creaţia lui A.Lupan)
13.09.1966   ru  
  the original: (95KB)
 
Author :
  Macarov Alexandr - critic literar rus
updated: 2007-04-17 20:01:18
Literaturnaia gazeta  art. "Alăturea de plugul meu cel ruginit" /rus. "Trudnîi sled ot pluga moego"/ (despre creaţia lui A.Lupan)
03.04.1968   ru  
  the original: (210KB)
 
Author :
  Covalgi Chiril - scriitor, traducător
updated: 2007-04-17 22:05:51
Cultura  Pagină consacrată lui A.Lupan cu referiri din perioada studenţiei - art."Atitudine" de S.Cibotaru, "Facultatea şi studenţii ei", "Apologia omului neutru", "Eroism şi laşitate", p."Tată"
26.10.1968   ro*  
  the original: (478KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Cibotaru Simion - critic şi istoric literar, director ILL al AŞM(1969-1984)
updated: 2006-06-27 16:25:13
  art. "Andrei Lupan "Cărţile şi răbojul anilor"" (despre apariţia noii cărţi)
26.09.1970   ro*  
  the original: (263KB)
 
Author :
  Bătrânu Nicolae
updated: 2006-06-27 16:27:52
Knijnoe obozrenie  art. "...Alăturea de plugul meu cel ruginit" /rus. "...Trudnîi sled ot pluga moego"/ (despre poezia lui A.Lupan)
12.02.1971   ru  
  the original: (72KB)
 
Author :
  Nemcinov G.
updated: 2007-04-17 22:09:07
Literaturnaia gazeta  art. "Spectrul simplităţii" /rus. "Spectr prostotî"/ (despre poezia lui A.Lupan)
(nr.14(4352))
05.04.1972   ru  
  the original: (241KB)
 
Author :
  Aninschii L.
updated: 2006-06-27 16:33:40
  art. "Dialog cu pământul" (despre A.Lupan)
(sub genericul "Candidaţi la Premiul de Stat URSS")
08.08.1974   ro*  
  the original: (175KB)
 
Author :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
updated: 2006-06-27 16:36:29
Cultura  art. "Andrei Lupan: Începuturi" (partea 1)
(sub genericul "Candidaţi la Premiul de Stat URSS")
10.08.1974   ro*  
  the original: (320KB)
 
Author :
  Beşleagă Vladimir - scriitor
updated: 2007-04-17 20:12:07
Cultura  art. "Andrei Lupan: Începuturi" (partea 2)
(sub genericul "Candidaţi la Premiul de Stat URSS")
17.08.1974   ro*  
  the original: (492KB) (1021KB)
 
Author :
  Beşleagă Vladimir - scriitor
updated: 2007-04-17 20:13:17
  Articol despre Andrei Lupan
(1975)
1975   ro*  
 
Author :
  Hropotinschi Andrei - critic literar, red.şef ed."Literatura artistică"
updated: 2006-06-27 16:46:01
Cultura  art. "Poemul tău îl caut cu zbucium omenesc" (despre Andrei Lupan)
15.11.1975   ro*  
 
Author :
  Hropotinschi Andrei - critic literar, red.şef ed."Literatura artistică"
updated: 2007-04-17 20:14:57
Tineretul Moldovei  art. "Nu de dragul plugului" de M.Cimpoi, "În preajma miezului de foc" de L.Damian (despre A.Lupan) (foto)
01.01.1976   ro*  
  the original: (483KB)
 
Authors :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
  Damian Liviu - poet şi publicist
inserted: 2007-07-03 08:10:50
Nistru  "Anotimpurile omului şi ale poeziei", 1987(2002)
(text preluat din cartea - Andrei Lupan "Scrieri I" C.M. 2002)
1987   ro  
 
Author :
  Botezatu Eliza - critic literar
inserted: 2007-04-21 19:10:41
  "La umbra cuvântului" (eseu dedicat lui Andrei Lupan)
(1987)
1987   ro*  
 
Author :
  Druţă Ion - scriitor, dramaturg
inserted: 2007-04-21 19:10:41
Nistru  art. "La Mihuleni, acasă la poet"
(1987)
1987   ro*  
 
Author :
  Ladaniuc Victor
updated: 2006-06-27 17:01:43
Literatura şi Arta  art. "O conştiinţă" (despre Andrei Lupan)
12.02.1987   ro*  
 
Author :
  Ciocanu Ion - critic literar
updated: 2006-06-27 17:03:20
Limba română  art. "Andrei Lupan şi limitele sale" (pag. 59)
(N1 1994)
1994   ro  
  the original: (423KB)
 
Author :
  Ciocanu Ion - critic literar
updated: 2007-04-17 20:18:01
  "Oameni de la Moldova - Andrei Lupan"
(din cartea "Noi, cei vii", ed. Lumina, 2006)
03.1994   ro  
  the original: (931KB)
 
Author :
  Malev Vera - scriitoare
inserted: 2007-08-15 08:30:05
Vecernii Chişinev  art. "Singur şi împreună cu mulţi..." /rus. "Odin i vmeste s mnoghimi..."/
23.08.1994   ru  
 
Author :
  Savostin Nicolai - scriitor
updated: 2006-06-27 17:10:30
Moldova Suverană  art. "Viaţa şi moartea la moldoveni"
18.02.1995   ro  
  the original: (850KB)
 
Author :
  Druţă Ion - scriitor, dramaturg
updated: 2006-06-27 17:13:55
Săptămîna  art. "Andrei Lupan: drumuri şi răspântii"
18.10.1996   ro  
  the original: (521KB)
 
Author :
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
updated: 2007-04-17 20:19:09
Limba română  ediţie specială "Literatura română din Republica Moldova" (pag. 33 despre A.Lupan)
(N5 1997)
1997   ro  
  the original: (735KB)
 
Author :
  Ciocanu Ion - critic literar
updated: 2006-06-27 17:21:13
Moldova literară  art. "Autoritatea lui Andrei Lupan" de I.C.Ciobanu, "La umbra cuvântului"(fragment) de I.Druţă
12.02.1997   ro  
  the original: (894KB)
 
Authors :
  Ciobanu Ion Constantin - scriitor
  Druţă Ion - scriitor, dramaturg
updated: 2007-07-03 00:06:37
  art. "Omagiu pentru poetul-academician Andrei Lupan"
13.10.2001   ro  
 
Author :
  Hropotinschi Andrei - critic literar, red.şef ed."Literatura artistică"
updated: 2007-04-17 20:20:19
  art. "Lupan văzut de contemporani"
12.12.2001   ro  
 
Author :
  Curuci Leonid - istoric literar
updated: 2006-06-27 17:36:11
  "Vocaţia şi blestemul înaintemergătorului"
(text preluat din cartea - Andrei Lupan "Scrieri I", C.M. 2002)
2002   ro  
 
Author :
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
inserted: 2007-04-21 19:10:41
  "Andrei Lupan - Domn şi Salahor al Basarabiei"
(ianuarie 2002, Moscova)
01.2002   ro  
 
Author :
  Loteanu Emil - regizor, poet, scenarist
inserted: 2007-04-21 19:10:41
  art."Cetăţean conştient al pământului strămoşesc" (despre Andrei Lupan)
( ianuarie 2002)
01.2002   ro  
 
Author :
  Corlăteanu Nicolae - filolog
updated: 2007-04-17 20:21:58
Literatura şi Arta  art. "Poetul sechestrat de hiene"
(pe marginea serbării a 90 de ani de la naşterea lui Andrei Lupan)
25.04.2002   ro  
  the original: (229KB)
 
Author :
  Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
updated: 2007-04-17 20:23:01
  art. "Gospodarul", include "Cuvînt rostit cu prilejul seratei jubiliare, dedicate poetului Andrei Lupan, în februarie 1962"
(Moscova, aprilie, 2006)
04.2006   ro  
 
Author :
  Druţă Ion - scriitor, dramaturg
inserted: 2007-04-21 19:10:41
Literatura şi Arta  art. "Singurul care nu dădea mâna cu Ivan Bodiul"
15.02.2007   ro  
  the original: (231KB)
 
Author :
  Matcovschi Dumitru - scriitor
inserted: 2007-08-15 18:44:06
Literatura şi Arta  art. "Un om între două lumi", se menționează scrisorile de reabilitare a scriitorilor condamnați de regimul stalinist găsite în arhiva SIS
(Nr.9(3470))
01.03.2012   ro  
  the original: (170KB)
 
Author :
  Colesnic Iurie - scriitor, cercetător
updated: 2013-01-12 02:50:00
  art. "Asemenea unui zid de cetate"
  ro  
 
Author :
  Lari Leonida - poetă
updated: 2007-04-17 22:00:12
  art. "Etos lupanian"
  ro  
 
Author :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
updated: 2006-06-27 18:33:02
  art. "Modelator al limbii literare"
  ro  
 
Author :
  Ciobanu Anatol - filolog, profesor universitar
updated: 2006-06-27 18:44:48
  art. "Popularitatea rapsodului"
  ro  
 
Author :
  Ciocanu Aurel V.
updated: 2006-06-27 18:46:01
  art. "Un maestru al versului moldovenesc" (despre A.Lupan)
(~1964?)
  ro*  
  the original: (42KB)
 
Author :
  Covalgi Chiril - scriitor, traducător
updated: 2006-06-27 18:47:28
  art. "Vigoarea poeziei autohtone" (despre Andrei Lupan)
  ro  
 
Author :
  Ciocanu Ion - critic literar
updated: 2006-06-27 18:48:42

Jubiliare Top

Literaturnaia gazeta  art. "Mereu în faţă" /rus. "Vecino vperedi"/ (A.Lupan - 50)
01.02.1962   ru  
  the original: (115KB)
 
Author :
  Miezelaitis Eduardas - poet lituanian
updated: 2006-06-28 07:18:07
Moldova Socialistă  Pagina "Vârsta maturităţii poetice" (A.Lupan - 50 ani), felicitare din partea USM, art."Tăria slovei măestrite"de I.C.Ciobanu, "Cântăreţ al meşterilor fauri" de A.Josu
("Nepotul poetului" de V.Vasilache despre un băieţel pe care l-a întâlnit într-un tren şi care a recitat "Hat în hat şi faţă-n faţă")
02.02.1962   ro*  
  the original: (703KB)
 
Authors :
  Josu Argentina
  Ciobanu Ion Constantin - scriitor
  Vasilache Vasile - scriitor
  USM - Uniunea Scriitorilor din Moldova
updated: 2007-01-24 21:09:14
Sovetskaia Moldavia  Pagină consacrată lui A.Lupan la 50 ani, articole, felicitare din partea USM, poezii
02.02.1962   ru  
  the original: (680KB)
 
Authors :
  Ciobanu Ion Constantin - scriitor
  Cocetcov Victor
  Iliaşevici G - directorul ŞM 22 din Chişinău, prof de lit. mold.
updated: 2006-06-28 07:32:51
Femeia Moldovei  art. "Iubind lumina ţării" şi poezii de A.Lupan (Lupan-70 ani)
(1.1982)
01.1982   ro*  
  the original: (124KB)
 
Author :
  Burghiu Iacob - scriitor, regizor de film, scenarist
updated: 2006-06-28 07:35:36
Ogonioc  art. "Totul confirmă sensul muncii" /rus. "Vse utverjdaet smîsl truda"/ (A. Lupan - 70 ani) (foto)
(februarie 1982)
02.1982   ru  
  the original: (106KB)
 
Author :
  Lalachin Nicolai
updated: 2006-06-28 07:39:14
Literatura şi Arta  Lupan-70 - art."Râvnite minunăţii" de A.Lupan, "Scriitor - cetăţean" de Simion Cibotaru, "Chenare pe margine"-G.Meniuc, "Dărnicia talentului"-B.Istru, "Ce facem cu numele noastre?!"-N.Dabija despre soiul de piersic Andrei Lupan
( "Legământ cu izvodirile poporului"-Gr.Botezatu, "Ne ducem să căutăm sujalca"-G.Malarciuc,"Ciclul "Arpegiilor""-M.Cimpoi, p."Fântânarul" G.Ciocoi..)
11.02.1982   ro*  
  the original: (3055KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Savostin Nicolai - scriitor
  Malarciuc Gheorghe - scriitor, scenarist
  Meniuc George - scriitor
  Cibotaru Simion - critic şi istoric literar, director ILL al AŞM(1969-1984)
  Istru Bogdan - scriitor
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
  Roşca Agnesa - scriitoare
  Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
  Botezatu Grigore - scriitor şi folclorist
  Şleahu Samson - prozator
  Ciocoi Gheorghe - scriitor
  Ciocanu Aurel V.
  Afanasiev V. - secr. 2 a CR PCM din Rezina, laureat al Prem. UJM
  Conunov A.
updated: 2006-06-28 07:44:27
Tânărul leninist  art. "Un verde de brad înzăpezit" de I.Vatamanu, "Carte a vieţii" de M.Hazin (foto cu nepoţii)
12.02.1982   ro*  
  the original: (448KB)
 
Authors :
  Hazin Mihail
  Vatamanu Ion - scriitor, doctor în chimie
updated: 2006-06-28 18:45:54
Viaţa Satului  art. "Dreptul la nume" de Ion Ciocanu, "Stăpân pe a graiului taină" de N.Dabija, "Satul e ţara sa" de Lucreţia Bârlădeanu, "Ecou al timpului" de Valentin Ştirbu, "Aceeaşi ne-a fost copilăria" de V.Bodarev
("La izvoarele creaţiei" de I.Coreţchi (Lupan la Mihuleni))
13.02.1982   ro*  
  the original: (667KB)
 
Authors :
  Ciocanu Ion - critic literar
  Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
  Bârlădeanu Lucreţia - s.Tătărăuca-Veche, Donduşeni
  Coreţchi I. - corespondent ATEM
  Ştirbu Valentin - prof. de literatură mold., s.Step-Soci, Orhei
  Bodarev Vasile - pensionar, Mihuleni
updated: 2006-06-28 18:55:29
Molodeji Moldavii  art. "Frate al pământului" /rus. "Brat zemli"/ de N.Savostin, poezii de A.Lupan (foto)
13.02.1982   ru  
  the original: (380KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Savostin Nicolai - scriitor
  Bort O. - critic literar ucrainean
updated: 2006-06-28 18:49:37
Chişinăul de seară  art. "Frate cu pământul" de E.Belâh, "...Şi lumina dragostei sale" C.Ştirbu, "Poetul omului" Gh.Vodă, "Aceeaşi speranţă" A.Corchina ş.a. (foto)
13.02.1982   ro*  
  the original: (798KB)
 
Authors :
  Miezelaitis Eduardas - poet lituanian
  Covalgi Chiril - scriitor, traducător
  Meniuc George - scriitor
  Vodă Gheorghe - scriitor şi cineast
  Istru Bogdan - scriitor
  Belâh Evg.
  Corchina Ala - scriitoare, traducător
  Ştirbu Chiril - actor
updated: 2006-06-28 18:58:13
Slava muncii  art. "Poet, dramaturg şi publicist"-A.Roşca, "Cântăreţ al plaiului natal"-N.Bileţchi, "Dăruire deplină"-V.Afanasiev ş.a., poezii de A.Lupan (foto)
13.02.1982   ro*  
  the original: (1296KB)
 
Authors :
  Roşca Agnesa - scriitoare
  Afanasiev V. - secr. 2 a CR PCM din Rezina, laureat al Prem. UJM
  Bileţchi Nicolae - critic şi istoric literar
updated: 2006-06-28 19:01:41
Sovetskaia Moldavia  Adresare-felicitare din partea oficialităţilor, art. "Cântăreţ al vieţii norodului" /rus. "Peveţ narodnoi jizni"/ de P.Petric, "Scriitor academician"/rus. "Pisateli academic"/ de S.Cibotaru, "Dreaptă agonisire" /rus. "Noşa svoia"/ de P.Boţu
("Versuri de proroc" /rus. "Proroceskie stroki"/ de G.Dohotaru, "Cunoşti cu anii" /rus. "Uznaeşi s godami"/ S.Cojocaru)
14.02.1982   ru  
  the original: (1117KB)
 
Authors :
  Petric Pavel - secretar CC PCM
  Boţu Pavel - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1965-1987)
  Cibotaru Simion - critic şi istoric literar, director ILL al AŞM(1969-1984)
  Dohotaru G. - ghid la EREN RSSM
  Cojocaru S. - laborant-biolog, Chişinău
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
  SS RSSM - Sovietul Suprem RSSM
  SM RSSM - Sovietul Miniştrilor din RSSM
updated: 2006-06-28 19:06:05
Moldova Socialistă  Adresare-felicitare din partea oficialităţilor, p. "Scris în Program" de A.Lupan, art. "Cântăreţ al vieţii norodului" de P.Petric, "Vers pe croiul vremii" de H.Corbu, "La Mihuleni, acasă la poet" de V.Cebotari şi V.Ladaniuc
( "Din adâncul inimii"-Cingiz Aitmatov, *-C.Constantinov)
14.02.1982   ro*  
  the original: (1375KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Petric Pavel - secretar CC PCM
  Constantinov Costache - actor
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
  Ladaniuc Victor
  Aitmatov Cinghiz - scriitor chirghiz
  Cebotari V. - preşedintele sovietului sătesc Mihuleni
  Bort O. - critic literar ucrainean
  Buracovschi A. - bibliograf superior la Camera de stat a cărţii
  Lungu Simeon - erou al muncii socialiste, r-nul Suvorov
  Potângă Ion - secr. org. de partid, întrepr. "Biruinţa", Râşcani
  CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
  SS RSSM - Sovietul Suprem RSSM
  SM RSSM - Sovietul Miniştrilor din RSSM
updated: 2006-06-28 19:10:36
Zorile Bucovinei  art. "Meşter-faur"
14.02.1982   ro*  
  the original: (172KB)
 
Author :
  Bostan Gr. - şeful catedrei filologie mold., Univ. Cernăuţi
updated: 2007-01-24 21:11:00
Tineretul Moldovei  art. "Pământ al începutului" de A.Lupan, "Mesajul social al poeziei lui Andrei Lupan" de M.Dolgan, "La deschiderea cărţii Dumisale" de A.Codru, (foto)
14.02.1982   ro*  
  the original: (1021KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Dolgan Mihai - critic literar
  Codru Anatol - scriitor, regizor de film
updated: 2006-06-28 19:15:56
Literaturnaia gazeta  "Felicitări pentru omagiat" /rus. "Pozdravliaem iubileara"/
17.02.1982   ru  
  the original: (212KB)
 
Authors :
  Istru Bogdan - scriitor
  Dorizo N
  US URSS - Uniunea Scriitorilor din URSS
updated: 2006-06-28 19:18:57
Literatura şi Arta  art. "Nestinsa tinereţe a vechilor comunişti..." de E.Botezatu, "O nouă exegeză monografică despre Andrei Lupan" de M.Dolgan, "Andrei Lupan:"Versuri.Stihi."" de A.Hropotinschi, p. "Poetul" de S.Belicov
18.02.1982   ro*  
  the original: (1294KB)
 
Authors :
  Hropotinschi Andrei - critic literar, red.şef ed."Literatura artistică"
  Dolgan Mihai - critic literar
  Botezatu Eliza - critic literar
  Belicov Serafim
updated: 2006-06-28 19:21:49
Literatura şi Arta  art. "Mai tânăr decât a plecat..." de N. Dabija, "Adevărul şi nădejdile vieţii" de M.Dolgan
12.02.1987   ro*  
  the original: (273KB)
 
Authors :
  Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
  Dolgan Mihai - critic literar
inserted: 2006-05-18 19:03:07
Viaţa Satului  Lupan-75 - art."O oră alături de poet" de I. Proca, "Sursă de inspiraţie-valorile etice ale satului" de I.Ciocanu, "Cuvântul greu al maestrului" de A.Hropotinschi
14.02.1987   ro*  
  the original: (676KB)
 
Authors :
  Hropotinschi Andrei - critic literar, red.şef ed."Literatura artistică"
  Proca Ion
  Ciocanu Ion - critic literar
updated: 2006-06-29 07:38:11
Glasul naţiunii  Pagina A.Lupan - 80 cu art."Vom merge-n geana zilei gîrboviţi, cu cel dintîi proroc la răstignit" de Anatol Ciocanu
(febr.1992)
02.1992   ro  
  the original: (595KB)
 
Author :
  Ciocanu Anatol - scriitor
updated: 2006-06-29 07:41:11
Literatura şi Arta  Telegramă-felicitare din partea lui M.Cimpoi, art. "Pe potriva agonisirii" de I.Ciocanu şi p. "Plecarea" de A.Lupan
13.02.1992   ro  
  the original: (468KB)
 
Authors :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
  Ciocanu Ion - critic literar
updated: 2006-06-29 07:44:12
Moldova  A.Lupan-80 - art. "Dreptul la nume" de B.Marian, poezii de A.Lupan şi o notă despre poezia "Olimp dispreţuit"
(1-3.1992)
03.1992   ro  
  the original: (1166KB)
 
Authors :
  Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
  Marian Boris - traducător
updated: 2006-06-29 07:48:20
  Acrostih "Andei Lupan"
02.2007   ro  
 
Author :
  Rusnac Constantin - compozitor
inserted: 2013-03-26 18:14:37
  Plic poștal "Andrei Lupan - 100 de ani de la naștere", tir.20000 ex.
2012   ro  
  the original: (63KB) (352KB)
inserted: 2013-03-27 08:16:55
  art. "Andrei Lupan - ștrihi k portretu"
2012   ru  
 
Author :
  Covalgi Chiril - scriitor, traducător
inserted: 2013-03-26 18:30:13
Limba română  art. "Andrei Lupan. Intelectualul basarabean şi istoria"
(o analiză a contextului perioadei postbelice, se încearcă aplicarea noțiunii de kitsch...)
01.2012   ro  
 
Author :
  Bantoș Ana - critic literar
inserted: 2013-03-26 19:47:02
Moldova  Ediție dedicată cenenarului Andrei Lupan - art."Dor de bătrânul cărunt, cu cârjă" de redactorul șef Nicolae Roșca; fragmente din "Lupaniada" de Druță; atitudini Corbu, Druță, Malev, Eliza Botezatu, Meniuc, Loteanu;
(p."Bătrânul poet", "Justificare", "Întâlnirea cu noroc", "Închinare fără carte", "Inima ta înțeleaptă", "Dor", "Magistrale", "De toamnă", "Plecarea", "Dreptul la nume", "Legământ", "Mea culpa")
02.2012   ro  
  the original: (7959KB)
inserted: 2013-03-26 19:34:54
Moldova Suverană  art. "Simplitatea și măreția poetului"
15.02.2012   ro  
  the original: (202KB)
 
Author :
  Marian Boris - traducător
inserted: 2013-03-26 19:45:55
Literatura şi Arta  p. "Mea culpa", art. "Iertarea fratelui pământului" de Eugen Gheorghiță, art. "Andrei Lupan între 'legea găzduirii' și 'sclipirile Ozanei'" de Elena Tamazlâcaru, art. "Andrei Lupan. Autenticul-enigmaticul?" de Vitalie Răileanu
(Nr.7(3468))
16.02.2012   ro  
  the original: (556KB)
 
Authors :
  Gheorghiță Eugen - ziarist
  Tamazlâcaru Elena - ziaristă
  Răileanu Vitalie - critic literar
updated: 2013-03-26 19:49:06
Akademos  art. "Bobițele de cristal din paharul omeniei"
(Nr.1(24))
03.2012   ro  
  the original: (725KB)
 
Author :
  Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
inserted: 2013-03-26 18:36:49
Vânătorul și pescarul Moldovei  art. "Vânătoare și poezie"
07.2012   ro  
  the original: (821KB)
 
Author :
  Petrea Aurelia - jurnalistă
inserted: 2013-03-26 19:46:19
  Monedă comemorativă Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere
10.10.2012   ro  
  the original: (79KB)
updated: 2013-03-27 10:34:01

Materiale în care se vorbeşte sau se aminteşte de Lupan Top

Femeia Moldovei  art. "Frate al pământului"
(7.1986)
07.1986   ro*  
  the original: (536KB)
 
Author :
  Proca Ion
updated: 2006-06-29 07:50:07
Nistru  art. "Veşmântul fiinţei noastre"
(pe marginea problemelor lingvistice)
1988   ro*  
 
Author :
  Mândâcanu Valentin - lingvist
inserted: 2007-08-15 08:12:18
Moldova Socialistă  art. "Dosarul tăinuit" (despre scrisoarea deschisă către CC PCUS din 1956 privind discreditarea basarabenilor în structurile de conducere)
20.06.1990   ro  
  the original: (278KB)
 
Author :
  Lipciu Ion
updated: 2006-06-29 07:52:15
Literatura şi Arta  art. "Orice revizuire s-ar face literatura de o jumătate de secol din Basarabia nu poate fi neglijată"
22.04.1993   ro  
  the original: (880KB)
 
Author :
  Ciobanu Ion Constantin - scriitor
updated: 2006-06-29 07:55:49
Literatura şi Arta  art. "Veleitarii" (în căutarea unui răspuns la tragedia lui Pavel Boţu)
15.07.1993   ro  
  the original: (187KB)
 
Author :
  Cibotaru Mihail Ion - scriitor
updated: 2006-06-29 07:58:24
Quo vadis  art."Bătrânii scriitori se întorc tăcuţi în pământ..."
(N2 1995)
1995   ro  
  the original: (242KB)
 
Author :
  Vieru Nicolae - scriitor
updated: 2006-06-29 08:00:17
Literatura şi Arta  art. "Andrei Lupan - susţinător al limbii române"
13.07.1995   ro  
  the original: (107KB)
 
Author :
  Donos Alexandru
updated: 2006-06-29 08:01:52
Moldova literară  art. "Rândunelele lui Andrei Lupan" (despre cuibul de rândunici din podul casei din Mălăieşti)
03.07.1996   ro  
  the original: (156KB)
 
Author :
  Ladaniuc Victor
updated: 2006-06-29 08:04:54
Literatura şi Arta  art. "Bodiul şi bodiulismul" (se menţionează ostilitatea lui Bodiul faţă de A.Lupan)
28.01.1999   ro  
  the original: (264KB)
 
Author :
  Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
updated: 2006-06-29 08:08:17
Flux  "Guvernul îl aduce pe Andrei Lupan pe Aleea Clasicilor" (părerea scriitorilor)
23.09.1999   ro  
  the original: (157KB)
 
Authors :
  Vodă Gheorghe - scriitor şi cineast
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
  Vasilache Vasile - scriitor
  Saca Serafim - scriitor
  Esinencu Nicolae - scriitor
updated: 2006-06-29 08:10:12
Momentul  notă "Din partea familiei Lupan" (declaraţie contra instalării bustului A.Lupan pe Aleea Clasicilor)
25.09.1999   ro  
  the original: (44KB)
 
Authors :
  Lupan Silvia - fiica lui A.Lupan
  Lupan Tatiana - fiica lui A.Lupan
  Lupan Nadia - fiica lui A.Lupan
updated: 2006-06-29 08:12:47
Flux  art. "Bucov şi Lupan: recurs la piedestal"
(Anul V, Nr. 42 (223))
05.11.1999   ro  
 
Author :
  Gârneţ Vasile - scriitor, ziarist
updated: 2006-06-29 08:15:39
Jurnal de Chişinău  art. "Arghezi, pattern al Basarabiei literare"
(Ediţia nr.395)
12.07.2005   ro  
 
Author :
  Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
updated: 2006-06-29 08:17:37
Literatura şi Arta  art. "Amintiri despre oameni buni"
(despre Petru Zadnipru, Andrei Lupan şi Grigore Eremei)
11.01.2007   ro  
  the original: (138KB)
 
Author :
  Strâmbeanu Andrei - scriitor
inserted: 2007-08-16 08:06:32

Presa internaţională Top

Recklinghaufer Zeitung  Delegaţie sovietică în Germania din care face parte şi A.Lupan (foto)
28.11.1960   de  
  the original: (219KB)
updated: 2006-06-29 08:19:15
Westdeutsche allgemeine  art."Russen im Ikonenmuseum: Kaffeetafel war abgeräumt"
28.11.1960   de  
  the original: (266KB)
updated: 2006-06-08 08:41:41
Kölner Stadt-Rundschau  art."Sowietschriftsteller waren in der Domstadt zu Gast" (foto)
30.11.1960   de  
  the original: (232KB)
Literatura Menas  Zilele literaturii moldoveneşti în Lituania (N41-1968, foto)
(dedicaţie - Vă salut din inimă. Noi vă iubim din toată inima – vă mulţumim! Aciu! Eug.Matuzevicius, Vilnius, 14.X.1968)
14.10.1968   lt  
  the original: (434KB)
 
Author :
  Matuzevicius Eugenijus - scriitor lituanian
updated: 2006-06-29 08:22:08
Grenoble  Pagină dedicată vizitei delegaţiei moldoveneşti în Franţa (foto cu orch."Fluieraş" ş.a.)
03.11.1971   fr  
  the original: (1032KB)
updated: 2006-06-29 08:23:24