Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
O manevră
1937
updated: 2006-03-16 16:09:37O MANEVRĂ

A fost împrăştiat printre studenţi şi prin oraş un manifest împotriva lui Nicolae Titulescu, semnat de centrul studenţesc.
Renunţăm de la început la două consideraţiuni ce s-ar putea face: aceea că centrul studenţesc desfiinţat devine acum o organizaţie conspirativă şi aceea a adevărului politic care ar justifica sau nu acest manifest.
Vom analiza numai momentul studenţesc în care el vine, tendinţa ascunsă sub tradiţionala vorbărie şi agitaţie sterilă, precum şi consecinţele care pot surveni din acţiunea de "moralizare" la care ne invită manifestul.
Noua lege universitară a creat pentru studenţi o situaţie dezolantă.
Din punct de vedere politic şcolar, a limitat numărul studenţilor, a desfiinţat asociaţiile profesionale, a desfiinţat căminele şi cantinele, a eliminat studenţii în mare parte din cauza restanţelor şi le-a luat la toţi dreptul de a face politică, atunci când era necesar numai să se aplice o serioasă disciplină pentru paralizarea agitatorilor de profesie.
A mai ştirbit grav autonomia universitară, aşa de grav, încât profesorii s-au văzut siliţi să protesteze şi să organizeze o acţiune de apărare contra politicianizării şi degradării acestei instituţii.
La Chişinău, în izolarea în care trăim, nu se pot cunoaşte în toată gravitatea lor aceste măsuri. Aici n-au fost cămine ale cercurilor judeţene, n-au fost cantine ale cooperativelor studenţeşti care să se desfiinţeze. În centrele mari universitare însă acest lucru s-a întâmplat. Au fost eliminaţi din facultăţi restanţierii, s-au suprimat sesiunile de examene, ceea ce se poate întâmpla şi la noi.
Dar mai este ceva.
Noua lege intervine în actuala organizare universitară prin concentrarea învăţământului superior. Aceasta ne priveşte pe noi. Cel puţin aceasta, dacă nu toată situaţia colegilor noştri, situaţie care ne poate sugruma pe toţi la un moment dat şi care ar trebui să ne solidarizeze ca pe orice breaslă, lovită şi ameninţată în bazele sale de existenţă.
Ce-i de făcut? şi-au pus întrebarea studenţii din toate centrele.
N-avem cantine, n-avem cămine, cresc taxele, se desfiinţează facultăţile.
Cine loveşte aici la Chişinău într-un fel, în alte centre poate lovi într-un alt fel.
Cine?
Noua lege a învăţământului superior.
Ce-i de făcut?
Studenţii din Bucureşti în colaborare cu profesorii lor au pornit lupta; toată universitatea se găseşte unită în această acţiune: contra desfiinţării facultăţilor, contra concentrării (se zvoneşte ceva despre mutarea facultăţii de teologie la Iaşi), pentru cămine, cantine şi burse.
Aceste probleme oare nu sunt actuale? Nu sunt cele mai arzătoare?
Studenţimea lovită atât de crunt, nu s-a unit în mod impresionant pentru a se apăra?
La Ştiinţe la Bucureşti toţi studenţii - fără nici o deosebire - împreună cu decanul luptă contra desfiinţării, aşa cum se făcea la Chişinău în 1935-1936, când ne era ameninţată facultatea.
Ştiu studenţii de toate acestea?
Ştie centrul ilegal studenţesc?
A spus el un singur cuvânt, măcar o singură dată, despre această lege care dispune de situaţia şi de soarta noastră?
Studenţi, ce scrie în noua lege universitară? E vorba despre existenţa noastră şi a universităţii. V-a spus despre ea ceva centrul studenţesc?
Un apel diversionist.
Iată că studenţii s-au unit. Nu mai există lupte intestine. În interesul superior al învăţământului, ei cer o viaţă suportabilă din punctul de vedere material şi din acel al demnităţii omeneşti.
În acest moment de grea luptă, când numai solidaritatea ne poate salva, centrul studenţesc cearcă a falsifica obiectivele.
Apelul diversionist se adresează cu specificare studenţilor din "capitală", pentru că de acolo a pornit lupta şi înţelegerea. Numai apoi se pomenesc şi celelalte centre. Apelul vrea să împiedice pe cale lăturalnică acţiunea studenţilor din "capitală".
E o mare manevră care nu poate porni de la studenţi.
Cui îi convine ca să fie părăsită lupta noastră pentru pâine şi pentru carte şi să fie înlocuită cu lupta contra morilor de vânt?
Studenţilor?
Nu!
Pentru că de fapt studenţii ar lupta, în cazul acesta, contra lor.
Când lupţi pentru cantină şi carte, lupţi pentru un obiectiv just şi accesibil; guvernul va trebui să-ţi dea cantină şi carte, dacă ai dreptate şi eşti destul de tare.
Dar situaţia se schimbă, atunci când lupta e îndreptată împotriva unui om de talia lui N. Titulescu, pe tema unor greşeli imaginare.
Este, desigur, o diversiune.
Şi diversiunea aceasta e manevrată de undeva, de către cineva.

1937


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 277
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 118

Printed:
Journal Date
Ziarul "Viaţa Basarabiei", Chişinău 25.11.1937