Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Cuvânt de cititor
(despre Bogdan Istru)
1964
updated: 2006-03-17 07:56:37CUVÂNT DE CITITOR

Un duh de baladă şi un chiot primar de uimire trec îngemănate prin toată poezia lui Bogdan Istru. Îmi pare că anume ele exercită nedezminţita putere de atracţie, pe care i-o recunoaşte de departe cititorul. Cel puţin, aşa e pentru mine. Noduri de probleme, gânduri şi zbuciumuri răsar pe toate paginile în acea carte a cărţilor sale, ce se numeşte "Din mal în mal". E o participare nemijlocită şi devotată la frământările oamenilor. Dar mai răzbate prin versurile sale un anumit freamăt adânc care înviorează evenimentele şi te cheamă înainte cu un glas mereu înnoit. Peste pagini şi peste ani, tremurul de izvor al emoţiei trăieşte în adevăratul talent, ca rumenul în obrazul tinereţii. Iată, deschideţi cartea sau aduceţi-vă aminte din lecturile vechi. Le păstraţi doar ca şi mine în sensibilitatea voastră poetică: Haiducii, Scrisoare tatei, Laudă mâinilor, Ana, Izvorul şi multe celelalte până la Pohoarnele şi Primăvara în Carpaţi. Trecem cu biografia poetului şi a vremii sale prin zbucium şi bucurii, prin tragedii şi victorii; încercăm cu el asperităţi care nu întotdeauna înlesnesc urcuşul. S-ar putea măsura desigur munca lui cu un cântar mai practic şi mai selectiv, dar eu nu mă încumet la asta. Pentru toţi poeţii acestui meleag, cum se spune, "ce-i al nostru e pus de o parte". Şi nu va scăpa nimic din ciurul preţuirilor exacte, căci nu degeaba există ştiinţa literară şi neobositul Vasile Coroban, care ne înconjoară cu atenţia cuvenită...
Eu în primul rând salut aici un talent credincios şi entuziast, verificat de vreme şi recunoscut de cititor. Şi mărturisesc că întotdeauna i-am simţit prospeţimea şi m-am bucurat de ea. M-a bucurat verbul cristalin într-o expresie literară cultivată cu grijă de la început până astăzi.
Iar mai departe, cu ochi plini de încredere şi sănătate, să ne uităm la colinele celei de-a doua jumătăţi de veac, care ne cheamă. E încărcată de griji, de voinicie şi de năzuinţe, adică e bogată în zăcăminte de poezie. Şi fiindcă asta se petrece într-o fericită zi de primăvară, la îmbobocirea codrului şi în aroma brânduşelor, haidem, Bogdan Istru, la Răut, pe dealul Pistruienilor, şi de acolo, făcând ochii roată, să ne răstim cu îndemn moldovenesc către viitor:
U-iu-iu şi iară-iară!

1964


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Cărţile şi răbojul anilor Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1969 212
Andrei Lupan Scrieri v.3 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 261
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 234

Printed:
Journal Date
- 1964