Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Tinereţă haine scumpe
(despre tineret)
updated: 2006-03-21 05:33:28TINEREŢĂ HAINE SCUMPE

Poate că una dintre cele mai înălţătoare misiuni ale artei se împlineşte prin setea de afirmare a tineretului. E parcă aşa cum există pentru copac necesitatea de a creşte prin legile înnăscute din rădăcini şi din crengile coroanei. Geotropism şi heliotropism - aşa zic botaniştii. E chemarea tutelară a pământului şi a soarelui; ca să crească viguros şi în firească armonie, arborele îşi cere nestingherite aceste daruri ale naturii.
Tot astfel tinereţea îşi poartă dreptul înnăscut la izvoarele sănătăţii, ale afirmării şi ale desăvârşirii sale. E setea de trăire activă, conştientă, făuritoare. În realitatea noastră asta înseamnă avântul marilor datorii, necesitatea istorică de a crea, în duhul adevărului, de a participa la zidirea lumii noi.
Gorunul se trage înspre soare ca să-i facă lui, soarelui, legătura de viaţă cu pământul, să-l includă pe el, astrul înălţimilor în procesul veşnicei înnoiri. Conştiinţa umană caută să-şi împlinească rostul său temeinic prin sondarea în adânc şi înfăptuirea adevărului. A fi om între oameni înseamnă a-ţi afirma prin fapte valoarea cugetului. A creşte în spiritul adevărului şi a frumuseţii morale. Pământul, aerul şi soarele acestei creşteri le definim sumar printr-o vorbă din bătrâni - hrană sufletească. Omenia noastră iluminată - artele, literatura, normele etice, infinita varietate a graiului şi a gândirii.
Setea de adevăr a tineretului nu se rezumă, bineînţeles, la vreo îngrădire de exclusivitate. E o floare, pe care o poţi purta nepătată până la deplina coacere a vârstelor. Sau, de ce să ascundem? - o poţi substitui şi pângări undeva la început de cale. Fapt e că pe fragezimea şi pe valoarea ei necontrafăcută se sprijină capacitatea de creştere şi de afirmare plenară a tot ce e nobil şi frumos în natura umană. Adevărul despre care vorbim se cere definit în felul său. Nu e vorba doar de logica elementară a trăirii: a nu zice negru când e alb şi alb când e negru sau pestriţ. Am în vedere sesizarea veridică a mişcărilor sufleteşti, adevărul artistic, expresivitatea autentică a cuvântului spus. Dacă vorbeşti de emoţie, despre dor, dragoste, credinţă, elan creator sau suferinţă, despre orice nuanţă de analiză sau participare, să domine în asta esenţa accentuată a vieţii. Să altoieşti prin ea adevărul şi să-l faci să fructifice în conştiinţa şi în sensibilitatea oamenilor. E ceea ce în ruseşte se numeşte: istinnosti, podlinnosti. Din fire insetaţi de asemenea valori, noi intrăm în viaţă şi descoperim lumea, deschidem cărţile, ascultăm doina şi baladele, trecem pragul bibliotecilor, al sălilor de concert, ne logodim conştiinţa cu tezaurul geniului uman. Ne adunăm sute lângă sute şi om lângă om într-o sală de teatru, acceptând orice convenţie scenică doar pentru acest grăunte de aur aprins - cuvântul viu, adevărul artistic.Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 380