Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Piaţa Diolei
(prefaţă la cartea de debut a Leonidei Lari)
1974
updated: 2006-03-21 05:17:26PIAŢA DIOLEI

Ni se adresează, solicitându-ne atenţia şi înţelegerea, metafora unei poezii greu de exprimat. E trăirea în imagini şi întruchipări care se cere spusă altora.
Se realizează un fel de spovedanie fantasmagorică cu mult zbucium interior poetizat. Parcă e o îngemănare a strigătului propriu cu lectura avidă a multor romantici, care a devenit precumpănitoare dramă imagistică. Expresie a unei trăiri reale nestăvilite, dar cifrată în eroi fantastici, în tragice ciocniri convenţionale... Se creează atmosfera unei fiinţări în vis, un calvar al experienţei înmagazinate mai mult în subconştient prin tablouri, chipuri şi simboluri cvazifantastice. Aş zice iară fantasmagorice; asta la prima vedere. Există, totuşi, un temei real în desfăşurarea viselor, trecut în vers ca printr-un sistem de oglinzi cu reflexe jucătoare. E ca un fel de dans cu melodeclamaţie, un grai al poeziei interioare. Despre viaţă doar se poate povesti şi prin cântec, prin culoare, prin dans. Poezia îşi poate alege uneori graiul acestor arte. Poate că asta e factura de durată proprie, stilul individual al poetului. Leonida Lari aici nu poate fi confundată cu alţii. Are caligrafia sa, deşi uneori căzută în dezordine întâmplătoare, dar purtătoare de caracter.
Izbucneşte câteodată şi strigătul direct, adresat frontal faptelor şi evenimentelor, cum e în poezia Amurg de sânge, consacrată memoriei poetului cilian Victor Hara.
Căutarea se întâlneşte cu viaţa din afară într-un mod de naivă răscolire a sensurilor şi a subînţelesului. Şi există o cheie mai realistă prin care tânăra poetă cearcă, în felul său specific, a-şi descuia pentru noi visele. Îşi deschide marele teatru interior şi joacă în faţa noastră, animându-şi propria viaţă cu vâltoarea unei poezii stranii, de multe ori copleşitoare. Monologul se duce pe o muchie înaltă a patosului poetic, declamat cu reală vibraţie artistică şi cu totală încredere în înţelegerea cinstită a spectatorului. Cititorul spectator e chemat să accepte cheia de portativ a acestei poezii, cheie fără de care am rămâne nedumeriţi faţă de una dintre cele mai interesante apariţii în tânăra noastră poezie.
Piaţa Diolei ne relevă un glas poetic inedit, bine cultivat. Se întrevede în el posibilitatea unei afirmări, cu specifică personalitate pozitivă în poezia moldovenească.

1974


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Leonida Lari Piaţa Diolei Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1974 0 (prefaţă)
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 386